Gevaar voor natuurbranden door aanhoudende droogte

Geplaatst op: 23 april 2020

Hoewel heel Nederland in de ban is van de coronacrisis liggen er helaas ook nog andere gevaren op de loer. Nederland gaat op dit moment gebukt onder aanhoudende droogte. Met soms heftige, moeilijk te blussen natuurbranden tot gevolg. Honderden hectares natuurgebied in Brabant en Limburg gingen de afgelopen dagen al in vlammen op.

Situatie in Rotterdam-Rijnmond                                                                                                                                                                 

Duinbrand specialist Jan Tuns van Brandweer Rotterdam-Rijnmond over de situatie in Rotterdam -Rijnmond:

“Het grootste risico binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een onbeheersbare duinbrand. Deze kunnen zich voordoen in de hele kuststrook die behoort aan de VRR. Denk hierbij aan het duingebied van Hoek van Holland, het Voornes duin op Voorne Putten en de Kop van Goeree op Goeree Overflakkee. Buiten de duingebieden hebben we nog een aantal andere kwetsbare gebieden zoals de Slikken van Flakkee.”

Continu monitoren                                                                                                                                                                                                        “De droogte wordt gemonitord door een meetstation van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de gegevens die door dit meetstation worden gegenereerd geven een bepaalde waarde waaraan het risico op het ontstaan van een natuurbrand wordt gekoppeld. Aangezien het kustgebied van Zeeland grote overeenkomsten vertoont met de kuststrook van de VRR worden deze meetgegevens ook door de VRR gebruikt. Momenteel is fase extra alert van kracht en dit betekent dat het al langere tijd droog is in de natuur. In deze periode kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Tijdens deze periode zullen de natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer etc. ook een extra oogje in het zeil houden.”De brandweer heeft nu ook een drone team operationeel wat direct kan worden ingezet om vanuit de lucht het gebied in kaart te brengen zodat de brand efficiënt kan worden bestreden.”

Campings, recreatieterreinen en andere voorzieningen zijn allemaal gesloten. Denk je dat dit de kans op natuurbranden verkleint?

“Het is natuurlijk triest dat deze bedrijfstak is gesloten met dit mooie weer. Niet alleen voor de ondernemers maar ook voor de mensen die de stadse omgeving graag even verruilen voor de landelijke omgeving in het kustgebied. Als er minder mensen in de duingebieden zijn is de kans op een duinbrand uiteraard een stuk kleiner. Het is uit onderzoek gebleken dat het merendeel van de natuurbranden ontstaat door menselijk handelen, zowel bewust als onbewust. Dit laat onverlet dat iedereen die zich toch in dit gebied begeeft de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht moet nemen. Denk hierbij aan het achteloos weggooien van een nog  brandende sigaret.”

Help mee om natuurbranden te voorkomen. Bijvoorbeeld door je afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien, sigaretten goed uit te maken en geen open vuur te gebruiken in het duingebied. Parkeer je auto niet in grasbermen. Door de hete uitlaat kan het gras makkelijk ontbranden met een grote natuurbrand tot gevolg. Vergeet niet om ook in de natuur 1,5 meter afstand te houden!

Meer weten over het voorkomen van natuurbranden?

Download de folder ‘Help natuurbranden voorkomen’ via onderstaande link:

https://www.brandweer.nl/media/1094/natuurbrand-2017.pdf

“Tot slot wil ik nog de oproep doen om, als er enig vermoeden bestaat dat er een brand is in de natuur, direct de hulpdiensten te waarschuwen via 112. Probeer hierbij zo duidelijk mogelijk aan te geven waar de brand eventueel heerst zodat er geen kostbare tijd verloren gaat omdat de hulpdiensten eerst op zoek moeten naar de locatie van de brand.”

Deel dit bericht