Geef hulpdiensten de ruimte!

Geplaatst op: 1 april 2019

We kennen het gevoel allemaal wel, er nadert een politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene en je krijgt het gevoel dat je deze, hoe dan ook, zo snel mogelijk de ruimte moet geven. Maar is dat wel zo? Mag je hierbij verkeersregels overtreden? En hoe zit het in jouw straat? Kunnen hulpdiensten er goed door mocht dat nodig zijn?

Hoeveel ruimte is er nodig?

Een blusvoertuig heeft de hieronder aangegeven ruimte echt nodig om snel ter plaatse te kunnen zijn:

  • Doorgaande wegen: min. 3,50 meter
  • Doodlopende wegen met keer mogelijkheid: min. 4,50 meter
  • Doodlopende wegen zonder keer mogelijkheid: min. 5,00 meter
  • Doodlopende weg zonder keer mogelijkheid en geen breedte van 5 meter mogelijk: maximale lengte is 40 meter
  • Doorrijdhoogte 4,20 meter

Let jij er op dat de brandkraan in jouw straat vrij is?

De meest gebruikte blusstof bij brand is water. Daarom hebben alle blusvoertuigen van de brandweer een watertank. Maar bij maximaal pompvermogen is een dergelijke tank binnen een tijdsbestek van enkele minuten helemaal leeg. In de straten en pleinen liggen brandkranen voor de brandweer. Het is van belang dat er direct een verbinding gelegd wordt tussen de brandkraan en de bluswagen.

Je kunt de brandweer goed behulpzaam zijn wanneer je weet waar zich de dichtstbijzijnde brandkraan bij je woning of bedrijf bevindt. Dat scheelt nakijken, dus tijd! Ook het (sneeuw en begroeiing) vrij houden van brandkranen is belangrijk. Een brandkraan, waarop een auto is geparkeerd, is onbruikbaar!
Zie hier de uitleg over de locatiebordjes en paaltjes.

Hoe herken ik een brandkraan?

Je kunt de plaats van een brandkraan in je buurt herkennen aan de brandkraanbordjes. Er zijn rood omrande brandkraanbordjes aangebracht tegen gevels, aanduidingen in rood op betonnen paaltjes of op witte (plastic) paaltjes. Het nummer achter de ‘B’ is het brandkraannummer. De beide andere getallen geven de afstand in meters aan, waar een brandkraan ten opzichte van het bordje is gelegen (gezien met de rug naar het bordje toe). De brandkraan zelf bezit een vierkant of ovaal deksel voorzien van de tekst ‘Brandkraan’ of ‘Hydrant’. In het buitengebied zijn vaak gele driehoeken op het wegdek aangebracht ter hoogte van een brandkraan/geboorde put.

Je mag geen verkeersregels overtreden bij het verlenen van ruimte aan hulpverleners

De verkeersregels overtreden mag niet. Hoe graag je het zogenoemde voorrangsvoertuig (politie- en brandweervoertuigen, ambulances en door de minister aangewezen hulpvoertuigen) ook ongehinderd wilt laten passeren, je mag daarbij geen verkeersovertreding maken. Het belangrijkste advies is dan ook: blijf kalm en kijk rustig uit naar een mogelijkheid om ruimte te maken. Je kunt ervan uitgaan dat het voorrangsvoertuig zijn eigen weg vindt.

Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?

Hoe je het beste kunt reageren is afhankelijk van de situatie. Zo kies je op de snelweg voor een andere oplossing dan wanneer je op een rotonde rijdt of voor een rood licht staat. Hier vind je meer informatie inclusief 6 voorbeeldvideo’s en tips van de ANWB. Op www.zwaailichtensirene.nl vind je nog meer handige tips en adviezen.

Bron: Brandweer.nl

Deel dit bericht