Samen tegen Corona

Geplaatst op: 15 maart 2020

De aanpak om de uitbraak van het Coronavirus tegen te gaan vraagt veel van de samenleving. Het vraagt ook voortdurend om passende maatregelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. We hebben elkaar allemaal nodig om de uitbraak van dit virus te verslaan. Hiervoor is het en blijft het belangrijk om je sociale contacten te beperken. Houd gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar en blijf de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen. Houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar en vooral voor de kwetsbaren onder ons.

FLATTEN THE CURVE

De WHO heeft de Corona-uitbraak inmiddels getypeerd als een pandemie. In Nederland hebben we donderdag 12 maart de strategie om de pandemie tegen te gaan aangepast. We zijn overgestapt van het indammen van de uitbraak (containment) naar het vertragen van de uitbraak (mitigatie). Flatten the curve, het afvlakken van de piek. Het doel van deze nieuwe strategie is om een mogelijke piekbelasting op onze medische zorg te voorkomen. Dit doen we door de verspreiding van het virus en daarmee de belasting op onze medische zorgverleners in tijd uit te spreiden.

Met dit in tijd uitspreiden zorgen we ervoor dat de noodzakelijke medische zorg in ons land en onze regio intact blijft. Op dit moment kan ons zorgsysteem de uitbraak van het coronavirus aan. Om dat zou te houden zijn we in onze aanpak dus van strategie veranderd.

NIEUWE MAATREGELEN RIJK

Ondersteunend aan de ingeslagen weg om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, heeft het kabinet op 15 maart extra maatregelen genomen. Deze maatregelen houden in dat onder andere alle scholen, kinderdagverblijven, sport- en fitnessclubs en horecagelegenheden dicht blijven. In de regio Rotterdam-Rijnmond volgen wij de landelijke maatregelen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

Houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar!

Vragen?

Neem dan contact op met het informatienummer van de Rijksoverheid via 0800 – 1351.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op de websites van:

Deel dit bericht