Natuurbranden­meter staat op fase 2 (extra alert)

Geplaatst op: 28 juni 2018

Groot risico natuurbranden

Fase 2 wil zeggen dat het erg droog in de natuur is. De kans is aanwezig dat een snel uitbreidende natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert maar vragen ook jouw medewerking om natuurbrand te voorkomen.

Open vuur, vuurkorven, fakkels, wensballonnen, vuurwerk en natuurlijk roken in een natuurgebied raden wij ten zeerste af. Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is. Zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie. Houd op jouw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Een brandje in de duinen of het bos kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. Is er brand in de natuur en weet je niet welke kant je uit moet? Loop dan niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden, loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.

Wist je…

  • dat een hete uitlaat of katalysator van je auto droog gras in vuur en vlam kan zetten.
  • dat de kans op natuurbrand in het voorjaar minstens zo groot is als in de zomer. De vegetatie is dan relatief droog en brandbaarder, doordat sapstromen nog niet op gang zijn gekomen.
  • dat een brandweervoertuig best breed is. Houd bospaden en toegangswegen daarom vrij van geparkeerde auto’s.
  • het code orjanje is in de regio Rijnmond en dat dit een verhoogd risico aangeeft op natuurbranden.
  • Beperk de kans op een natuurbrand
  • Bekijk deze inforgraphic en weet hoe jij een natuurbrand kunt voorkomen en wat je moet doen als er toch brand is.

Natuurbrandrisico

Het natuurbrandrisico wordt uitgedrukt in twee fases: fase 1 betekent ‘regulier risico’, fase 2 betekent een grote kans op natuurbrand. Het huidige natuurbrandrisico vind je terug op www.natuurbrandrisico.nl. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond geldt altijd hetzelfde risico als voor de regio Zeeland.

Deel dit bericht