Nieuwe noodverordening in regio per 10 augustus

Geplaatst op: 10 augustus 2020

Vanaf maandag 10 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 1 augustus. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn er enkele aanscherpingen en aanpassingen opgenomen. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Wat is aangescherpt?

Voor de horeca zijn de volgende maatregelen aangescherpt:

  • In de horeca geldt voor bezoekers een reserveringsplicht.
  • De gezondheid van de bezoekers moet bij aankomst geverifieerd worden en de bezoekers krijgen een plaats toegewezen. Dti geldt ook voor buitenterrassen en evenementterreinen.
  • Daarnaast wordt bezoekers gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen voor een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Maatregelen voor introductie-acitiviteiten voor studenten:

  • Introductie-activiteiten voor studenten zijn verboden. Onder voorwaarden kan een onderwijsinstelling, studentensportvereniging of studievereniging een ontheffing worden verleend. Studentengezelligheidsverenigingen mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren voor werving en introductie van studenten.

Sluiting gebieden en locaties bij besmetting

  • Recreatieve inrichtingen, waaronder horeca en pretparken kunnen voor 14 dagen worden gesloten, nadat meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD is vastgesteld.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hier in te zien.

Noodverordening 10 augustus 2020

Aanwijzingsbesluit

Tegelijk met de noodverordening is ook een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. In dit besluit worden specifieke locaties aangewezen met betrekking tot het afsluitingen van parken of andere locaties.

Aanwijzingsbesluit 10 augustus 2020

Bijlage aanwijzingsbesluit 10 augustus 2020

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op onze speciale nieuwspagina. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of neem contact op met je eigen gemeente.

Deel dit bericht