Ontheffing voor introductieactiviteiten studenten in de regio Rotterdam-Rijnmond

Geplaatst op: 20 augustus 2020

In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vanuit de geldende noodverordening en op aanwijzing van de Minister van VWS zijn momenteel alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo verboden. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductie-activiteiten zoveel mogelijk online. De voorzitter van de veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentenverenigingen studentensportverenigingen en studieverenigingen. Voorwaarde hierbij is dat die samenkomsten geaccordeerd zijn door de desbetreffende onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op kennismaking, studie of sport, kleinschalig (maximaal 30 personen inclusief begeleiding) zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 07.00 uur. Studentengezelligheidsverenigingen mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo.

De onderwijsinstellingen coördineren de afzonderlijke introductie-activiteiten van faculteiten, studentensportverenigingen en studieverenigingen. De onderwijsinstelling kan een ontheffingsaanvraag introductie-activiteit indienen. Richt je tot de onderwijsinstelling.

Let op: de ontheffingsaanvraag bij de VRR geldt alleen voor de onderwijsinstellingen.

Ben je een onderwijsinstelling meld je dan voor een aanvraagformulier ontheffing introductie-activiteiten studenten bij het 1-ingangsloket: [email protected].

Hieronder een voorbeelddocument dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken voor de afzonderlijke activiteiten binnen de instelling.

Klik op onderstaande link om het voorbeelddocument te downloaden

handvatintroductieactiviteit

Deel dit bericht