Vanaf 29 april uitzondering kinderen en jongeren

Geplaatst op: 24 april 2020

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk.

Vanaf 29 april krijgen kinderen en jongeren meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel (geen officiële wedstrijden). Ook geldt vanaf 29 april dat zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat kunnen worden bezocht.

Vanaf 11 mei openen scholen in het basisonderwijs hun deuren, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang.

Zie voor de details van deze aanpassingen in de maatregelen het bericht van 21 april: Maatregelen corona verlengd

Het kabinet heeft besloten de andere maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Deel dit bericht