Watersnoodramp 65 jaar geleden

Geplaatst op: 1 februari 2018

Vandaag is het 65 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 breken de dijken door en overstroomt ook een groot deel van onze regio. Er waren veel slachtoffers te betreuren. Sindsdien zijn er veel maatregelen getroffen maar de kans op het doorbreken van de dijken is nog steeds aanwezig. De aarde warmt op, het klimaat verandert en de neerslag neemt toe. Hierdoor is er meer water in de sloten en rivieren. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt samen met de waterschappen en de gemeenten aan de waterveiligheid, maar ook jij kan je voorbereiden mocht het onverhoopt dan toch mis gaan.

Overstroomik.nl
Burgemeester Martijn Vroom vindt de veiligheid van alle Krimpenaren belangrijk. “We moeten zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Daarom doen we er met onze samenwerkingspartners alles aan om te zorgen dat Krimpen veilig is voor het water. Desondanks is er een kans dat het mis gaat. Op de website overstroomik.nl kunt u zien dat het water maximaal 3,5 meter hoog komt te staan als de dijken doorbreken. Veel woningen en bedrijven lopen helemaal of deels onder water. Weet wat u te doen staat en welke voorbereidingen u kunt treffen bij een evacuatie of juist als u thuis blijft en wacht op hulp. Op overstroomik.nl staan praktische tips. Als we ons allemaal goed genoeg voorbereiden, zijn we in staat elkaar te helpen als dat nodig blijkt te zijn.”

Waterveiligheid
Dijkgraaf Hans Oosters: “Sinds de ramp in 1953 wordt hard gewerkt aan waterveiligheid in ons kwetsbare land. Zo toetsen en inspecteren we de dijken in ons gebied en versterken we ze als dat nodig blijkt. We hebben vrijwilligers die, naast onze inspecteurs de dijken kunnen bewaken bij langdurig hoogwater, maar daarmee zijn we er nog niet. Bij waterveiligheid gaat het erom de veranderende omstandigheden voor te blijven. In 1953 schoten we daarin tekort. Met de Deltawerken en het in 2010 gestarte nieuwe Deltaprogramma groeien we mee met de veranderende omstandigheden. Als gevolg van de klimaatverandering dienen zich nieuwe dreigingen aan: de zeespiegel stijgt, meer water moet langs onze rivieren worden afgevoerd en het regent vaker en heviger. Als we er niet in slagen om de snel veranderende klimaatomstandigheden voor te blijven kan het opnieuw misgaan. Laat de herdenking van de watersnoodramp bijdragen aan het besef en bewustzijn dat samen werken aan waterveiligheid harder nodig is dan ooit. De waterschappen staan daar klaar voor!”

Overstroming
Ondanks alle inspanningen om ons te wapenen tegen het water, kan het toch voorkomen dat er een overstroming ontstaat. Als toch mis gaat coördineert de veiligheidsregio de hulpverlening en stelt alles in staat om het menselijk leed te beperken. “Als veiligheidsregio hebben we dit scenario veelvuldig geoefend,” vertelt Arjen Littooij directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “We hopen natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar de gevolgen van een grote overstroming zijn enorm. Mensen lopen gevaar, stroom kan uitvallen en ook telefoon, internet en tv zijn dan niet beschikbaar. Wij zorgen dan voor de juiste informatie zodat iedereen weet wat hij zelf kan doen. Veiligheid staat bij ons altijd voorop, maar dat moeten we samen doen! Zorg voor elkaar en kijk ook om naar mensen in uw omgeving die zichzelf minder goed kunnen redden.”

Wat kunt u doen om uzelf voor te bereiden?

  • Maak een lijst van zaken die belangrijk zijn om in veiligheid te brengen of mee te nemen.
  • Weet hoe u gas, water en elektriciteit afsluit.
  • Zorg dat u een noodpakket in huis hebt, inclusief een radio op batterijen en stel hem in op Radio Rijnmond 93.4 FM.
  • De hulpdiensten geven informatie over waar u naar toe kunt of wat u moet doen tijdens een overstroming. Volg deze adviezen op. Actuele informatie vindt u altijd hier op Rijnmondveilig.nl.

Meer tips! 

Deel dit bericht