World restart a heart day 2018

Geplaatst op: 15 oktober 2018

WORLD RESTART A HEART DAY

Op 16 oktober 2018 is er voor de eerste keer wereldwijd aandacht voor de slachtoffers van een circulatiestilstand. Dit wordt gedaan door middel van World Restart a Heart Day. Wereldwijd zijn activiteiten georganiseerd die als doel hebben om aandacht te vragen voor het belang van reanimatie. Dit vooral voor omstanders die een keer getuige worden van een situatie waar iemand een circulatiestilstand krijgt. Reanimeren van het slachtoffer binnen 6 minuten vergroot de overlevingskans.

Nederland loopt voorop

Nederland is koploper als het aankomt op het inzetten van burgerhulpverleners. We maken sinds september gebruik van een landelijk oproepsysteem: harstlag.nu.

In dit systeem staan 170.000 burgerhulpverleners geregistreerd, die kunnen reanimeren en die zijn aangesloten bij het systeem. Zodra er een 112 melding binnenkomt van een reanimatie, worden zij op basis van GPS-locatie opgeroepen om te komen helpen. Dit gebeurd als de meldkamercentralist van de ambulance vermoed dat het om een hartstilstand gaat. Zodra de ambulance eruit gaat worden ook de burgerhulpverleners opgeroepen. Ze worden gevraagd een AED te halen en naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren totdat de ambulance er is. Alle hulpverleners dragen bij aan het vergroten van de overlevingskans van iedereen die ooit een hartstilstand overkomt.

Check in jouw omgeving of er mogelijkheden zijn om een reanimatiecursus te doen. In sommige gevallen wordt dit vergoed door de verzekering.

Deel dit bericht