Terugblik inzet hulpdiensten brand Ommoord

Geplaatst op: 13 oktober 2017

Donderdagavond 12 oktober ontstond rond 22:00 uur brand in een flat aan de Soderblomplaats in Rotterdam. Het vuur ontstond in een woning op de zevende etage. De flat telt in totaal 160 woningen op 20 verdiepingen. Bijna alle woningen moesten worden ontruimd.

De 62-jarige bewoner van de woning waar de brand ontstond is ter plaatse overleden. Zeven bewoners moesten in het ziekenhuis worden nagekeken vanwege het inademen van rook. Zij hebben door de rook heen moeten vluchten. Ambulances uit omliggende regio’s hebben bijstand verleend.

Het was een zware inzet voor de betrokken hulpdiensten. Alle twintig etages moesten via de trap worden bereikt. Bewoners die slecht ter been waren moesten tree voor tree worden geholpen om beneden te komen. Er zijn drie pelotons brandweer ingezet, evenals vele ambulances, politie-eenheden en ondersteunend personeel. De ontruiming van de flat heeft dan ook uren geduurd. Ieder appartement in de flat is door de brandweer gecontroleerd. In sommige woningen werden na het forceren van deuren nog bewoners slapend, waarvan sommigen in de rook, aangetroffen. Zij zijn door de brandweer in veiligheid gebracht.

Door Forensische Opsporing en het Team Brandonderzoek is onderzoek gedaan naar oorzaak. De precieze oorzaak is niet achterhaald, maar wel is vastgesteld dat er geen sprake is geweest van opzet.

De hulpdiensten hebben donderdagnacht en vrijdagochtend de bewoners toegesproken en uitgelegd wat er vannacht is gebeurd en hoe de komende dagen eruit zullen zien. De aanwezige bewoners hebben hun lof geuit en de hulpverleners kregen zelfs applaus voor hun inzet.

Voor wie niet bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn of voor wie alles nog eens rustig wil nalezen geven we hieronder antwoord op de meest voorkomende vragen. Ook kunnen de bewoners met vragen terecht bij verhuurder Woonbron via het nummer: 088-9660000.

Veelgestelde vragen

 1. Waarom doet de brandweer metingen?
  De brandweer verricht metingen met als doel ondersteuning ten behoeve van besluitvorming over de bestrijding van het incident en de gevolgen voor de gezondheid van bewoners. Bij de brand van afgelopen nacht heeft de brandweer vooral koolmonoxide gemeten. Dit komt doordat de brand lang heeft nagesmeuld voordat het sein ‘brand meester’ kon worden gegeven. Koolmonoxide is een giftig gas. De woningen moeten goed worden geventileerd voordat bewoners weer veilig in hun woning kunnen verblijven.
 2. Waarom loopt brandweerpersoneel wel dichtbij/in de rook?
  Brandweerpersoneel doet dit om de brand beter te kunnen bestrijden of om eventuele slachtoffers te redden/evacueren. Zij gebruiken daarbij de benodigde adembescherming. Andere hulpverleners en brandweerpersoneel zonder specifieke adembescherming worden gewaarschuwd zoveel mogelijk uit de rook te blijven.
 3. Is er asbest vrijgekomen bij de brand?
  Afgelopen maart is er een asbestinspectie uitgevoerd in het pand. Daaruit bleek dat alleen in de gevelplaten asbest is verwerkt. Bij de brand van afgelopen nacht zijn de gevelplaten niet betrokken geweest. Er is dus geen asbest bij de brand vrijgekomen.
 4. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet?
  De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen, hoesten en slikklachten. Hoe hoger de concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Deze klachten verdwijnen vaak snel weer zodra u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt. Bij personen met (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma, kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden. Wanneer er specifieke stoffen vrijkomen, kunnen deze op hun beurt weer bepaalde gezondheidseffecten teweegbrengen.
 5. Ik heb tijdens de brand mijn ramen of deur open gehad, wat moet ik doen?
  Wanneer er een geringe hoeveelheid roet is neergeslagen in uw woning, dan kunt u de oppervlakten schoonmaken met warm water en zeep. De stichting Salvage en/of uw verhuurder zullen gevallen met veel neerslag van roet in de woning en ernstige stank individueel beoordelen.
 6. Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?
  Wanneer u rook heeft ingeademd kunt u last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten doorgaans duren. Als u denkt aan een schadelijke hoeveelheid rook te zijn blootgesteld, en de klachten van irritatie en keelpijn aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts. De ambulancedienst heeft afgelopen nacht beoordeeld of mensen aan meer ernstige effecten door inademing van rook. Alle bewoners die mogelijk een schadelijke hoeveelheid hebben ingeademd zijn afgelopen nacht door het ambulancepersoneel behandeld of naar het ziekenhuis gebracht.
 7. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van brandgeur/rook?
  Directe lichamelijke klachten door rook zijn geurhinder, irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Bij het voortbestaan van deze klachten kan het beste contact worden opgenomen met de huisarts. Daarnaast kan ervaren geurhinder ook diverse stressafhankelijke gezondheidsklachten (waaronder bezorgdheid) veroorzaken en kan dus leiden tot een mentale belasting.
 8. Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd?
  Door het inademen van de rook, kunt u wellicht last hebben van hoesten als gevolg van een geïrriteerde keel, prikkeling van de ogen en/of van de bovenste luchtwegen of hoofdpijnklachten. Inademen van de rook kan ook benauwdheidsklachten en een piepende ademhaling veroorzaken, maar dit laatste is afhankelijk van de gevoeligheid (bv COPD-patiënten of kinderen zullen hier eerder last van krijgen). In de meeste gevallen gaan deze klachten, na beëindiging van de blootstelling aan rook, vanzelf over. Als dit niet het geval is of als u zich zorgen maakt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Irritatie van de ogen kan ook verdwijnen door de ogen te spoelen met lauw water.
 9. Kan blootstelling aan rook blijvende gevolgen voor de gezondheid opleveren?
  Het is bekend dat eenmalig een zeer grote hoeveelheid rook inademen bij een klein deel van de blootgestelde personen kan leiden tot aanhoudende luchtwegproblemen.
 10. Kan ik onderzocht worden?
  Het is niet noodzakelijk om onderzocht te worden, wanneer de gezondheidsklachten na beëindiging van de blootstelling snel verdwijnen. Kans op blijvende gezondheidsschade is dan onwaarschijnlijk. Indien de gezondheidsklachten na beëindiging van de blootstelling aan blijven houden, kunt u contact opnemen met uw huisarts.
 11. Hebben huisdieren nog speciale aandacht nodig?
  De meeste huisdieren zijn vannacht al even kort nagekeken. De dierenambulance heeft een aantal dieren behandeld. In de loop van de vrijdag kunnen bewoners onder begeleiding terug naar hun woning. Op dat moment kan opnieuw worden bekeken of zorg voor huisdieren noodzakelijk is.
 12. Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik met mijn kleding doen die ik toen aanhad?
  Indien u in de rook heeft gestaan, adviseren wij u uw kleding op de gebruikelijke wijze te wassen, om zo brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen.

Deel dit bericht