Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ADM Europoort BV, Elbeweg, Europoort Rotterdam. De rollen in de palletmolen zijn door nog onbekende reden tegen elkaar aan gaan lopen waardoor er wrijving is ontstaan en de rollen zijn gaan gloeien. Een medewerker heeft dit zelfstandig met een poederblusser geblust. Het bedrijf doet onderzoek hoe het komt dat de thermische beveiliging niet heeft gewerkt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Cargill Refined Oils Europa Welplaatweg Rotterdam. Door een verstopping in een leiding is tijdens het lossen van het product Norit (actief kool) 100 tot 200 liter vrijgekomen. Het product ligt op de grond en zal straks worden opgenomen door een gespecialiseerd bedrijf.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] Climax Molybdenum Theemsweg Rotterdam. Door een stroomstoring is de gehele plant in shut down gegaan. Als gevolg is een kleine hoeveelheid zwaveldioxide vrijgekomen op een hoogte van 40 meter. Er was geen gevaar voor de omgeving. De fabrieken zijn gefaseerd weer gestart.
Overig (CIN Z4) Cin-melding [Z4] Vopak Terminal Europoort Moezelweg Rotterdam. Door een stroomstoring zijn alle pc's in de controlekamer en is op een gedeelte van het terrein kortstondig de stroom uitgevallen. Alle uitgevallen apparatuur is opnieuw opgestart. De stroomstoring had geen noemenswaardige gevolgen voor de bedrijfsprocessen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg Rotterdam. Tijdens het opzuigen van grit is door een nog onbekende oorzaak een steekvlam geweest bij de zuigmond van de vacuümwagen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Invista, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Er is een leiding lek geraakt die gespoeld werd met verdund nylonzout. Er is minder dan een kuub vrij gekomen. Het product is terecht gekomen op het grind. Toen de lekkage werd ontdekt is het proces meteen gestopt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) The Greenery, Dierensteinweg Barendrecht. Betrof vals alarm. Wegens een defect in de stroomvoorziening werd er automatisch een CIN-melding gedaan bij de meldkamer.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Vopak Neckarweg, Europoort Rotterdam. Bij het beladen van een schip in de Neckarhaven is deze overvuld geraakt, ten gevolge hiervan is er een dieselvlek van 40x10 meter ontstaan op het oppervlaktewater. Het havenbedrijf heeft dit op laten ruimen door een externe partij. Het milieupiket is ter plaatse geweest om het voorval te onderzoeken.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy, Merwedeweg Europoort Rotterdam. Tijdens een geautomatiseerde reiniging van een tank is een oud lek, dat tijdelijk was verholpen door een klem op de leiding te zetten, opnieuw gaan lekken. Hierdoor is natronloog (2%) op de grond terechtgekomen. Toen het lek ontdekt werd is meteen gestopt met pompen, waardoor de lekkage is gestopt. Daarna is met water de leiding van product schoongespoeld en zijn reparatiewerkzaamheden in gang gezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) BP Raffinaderij, Europoort Rotterdam. Brand ontstaan in een Crude toren. De brand is ontstoken door laswerkzaamheden. Door de brand is er 20 liter dieselolie vrijgekomen. Bedrijfsbrandweer is ingezet.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Er was een lekkage geconstateerd aan een tankwagen, met als inhoud Exxal 13, die op de laad- en losplaats van het bedrijf stond. Het bedrijf heeft de lekke container overgepompt. De milieudienst was hierbij aanwezig.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland, Vondelingenweg Rotterdam. Een medewerker heeft een asbak geleegd in een papiercontainer. Personeel van de raffinaderij heeft het beginnend brandje met een handblusser uit gemaakt.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals, Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Er zijn containers omgevallen waarvan 1 container gevuld met Styreen. Er is geen lekkage opgetreden. Bedrijf inspecteert de beschadigde containers.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Storage Pernis, Vondelingenplaat Rotterdam. Op de wachtplaats is uit een tankcontainer ongeveer één liter palmolieproduct gelekt. Dit kwam omdat er een paar bevestigingsbouten van een afsluiter los zaten. De bouten zijn aangedraaid en het gelekte product is opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens verpompen van benzineachtig product is door onbekend reden de slang gescheurd. De gelekte vloeistof is in de tankput terecht gekomen, het gaat om ongeveer 1 kuub. Om geuroverlast te voorkomen is de gelekte vloeistof met blusschuim afgedekt. Een extern bedrijf heeft het schuim en onderliggende vloeistof opgeruimd.

mei

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Esso Nederland B.V. Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Door problemen met een compressor ontstond een fakkel bij de raffinaderij. Via de fakkel werden de vrijgekomen stoffen verbrand.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Tronox Pigments, Professor Gerbrandyweg 2, Rotterdam Botlek. Een operator ontdekte dat in het T-stuk boven op de nozzle van de chlorniator 200VS209 op de 3e etage de stof TiCl4 in gasvorm vrijkwam. Dit is zichtbaar als een witte wolk. De TICl4 is neergeslagen met een waterscherm. De meetkoppen op het terrein hebben geen verhoogde waarden gemeten. De chlorinator is direct ingeblokt door de chloortoevoer te stoppen. De oorzaak en de hoeveelheid van de lekkage is nog onbekend. Een Officier van Dienst van de brandweer is ter plaatse geweest en constateerde dat er gedurende een half uur tot een uur nog een emissie plaatsvond totdat de installatie op onderdruk stond. Het milieupiket van de DCMR Milieudienst Rijnmond stelt een nader onderzoek in.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Esso Nederland Botlekweg 121, Rotterdam Botlek. Er is sprake van een lekkage van steam cracked nafta. De steam craked nafta bevat 60% tot 70% benzeen. Het betreft een 10 inch leiding met een lengte van 600 meter. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen ging ter plaatse. Op 5 meter van de lekkage mat hij nog maar 5 ppm benzeen en aan de waterzijde 0 ppm. Op het terrein zelf is geen benzeen gemeten. Alleen op steiger 10 is 0,2 ppm benzeen gemeten. Daar lag op dat moment geen boot. Rond 17:15 uur was de leiding helemaal leeg en daarmee was de lekkage verholpen. Een medewerker milieupiket DCMR stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak van de lekkage.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z2) Alco Engy Rotterdam Merwedeweg 10 Europoort Rotterdam. Tijdens het schoonspoelen van een installatie is een lekkage ontstaan. Ongeveer 30.000 liter spoelmiddel is vrijgekomen in de directe omgeving van de installatie, waarvan ongeveer de helft op een onbeschermde bodem. Het bedrijf heeft een vacuümwagen een deel laten opruimen. Het andere deel wordt verwerkt in de eigen waterzuivering.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Bunge Loders Croklaan Oils Antarcticaweg 191 Maasvlakte Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is door een drukgolf in een leiding ongeveer twee ton palmolie in het oppervlaktewater terecht gekomen. De lekkage is gestopt.