2018

januari

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding(Z1) Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het verpompen van fenol van een schip naar de wal is op het schip een slang kapot gegaan. Daarbij is een hoeveelheid fenol gelekt en verdampt. De stof is meteen opgeruimd en het lek gedicht. Daarna kon het lossen zonder problemen worden afgemaakt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Gunvor Petroleum Rotterdam (Hn5650) Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is er 20 liter nafta in een lekbak terecht gekomen. Deze lekbak is gekanteld waardoor de vloeistof in een onbeschermde bodem is terechtgekomen. De bodem wordt al afgegraven.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) P&O Ferries Luxemburgweg 2 Europoort Rotterdam. Een lekkende/dampende tankcontainer binnengekomen met het product hexamethyleendiamine. De tankcontainer is direct op een lekbak gezet in opdracht van Inspectie Leefomgeving & Transport. Vanuit het bedrijf is een monteur gestuurd. De monteur stelde vast dat de knevels van het mangat de lekkage veroorzaakten. Reparatie was ter plaatse niet mogelijk. De container is met toestemming van de Inspectie retour naar bedrijf gegaan.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Douane Maasvlakte Bosporusstraat 5 Maasvlakte Rotterdam. Bij controle loods zijn 2 containers met metaalafval aangetroffen waar meer dan 10% LEL werd gemeten (22 en 57% LEL). Onder toezicht van brandweer zijn containers geopend om te ventileren en om te kijken naar oorzaak.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Vopak Terminal TTR Torontostraat 19 Botlek Rotterdam. Ontsnapping van benzeenconcentraat via drukventiel. De verlading is stilgelegd. Ontsnapte hoeveelheid is bij bedrijf onbekend.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf was bezig om steenkool te storten. Dat gaf met de harde wind zoveel stof dat de steenkoolstof op de openbare weg kwam. Het storten is stilgelegd en de openbare weg schoongemaakt. De EMO heeft een andere plek gezocht waar zonder overlast verder kon worden geladen/gelost.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Douane Maasvlakte Bosporusstraat 5 Maasvlakte Rotterdam. In een gesloten container met aanstekers is een LEL-waarde (explosiegrens) gemeten van 28%. De container is geventileerd en teruggestuurd naar de RWG terminal. Daar wordt de LEL-waarde opnieuw gemeten en als de LEL-waarde dan weer te hoog is, moet de container worden omgepakt.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak TTR Torontostraat 19 Botlek Rotterdam. Door een defecte leiding van een tank kwam 3400 liter acrylonitril in de tankput terecht. De tankleiding is leeggeblazen, het gebied afgezet en de tankput ingeblokt. Saneringsbedrijf is aanwezig.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy Rotterdam B.V. Merwedeweg 4 Europoort Rotterdam. 100 liter vloeistof, die wordt gebruikt in de afvalwaterzuivering, is gemorst. Bij het doen van de melding was het bedrijf het al aan het opruimen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) DFDS Seaways Vulcaanweg 20 Vlaardingen. Vanuit een trailer met ammoniumnitraat kwam product op het terrein. Waarschijnlijk is een big bag omgevallen of gescheurd. De gemorste vaste stof is opgeruimd.