2018

maart

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) AVR - Van Gansewinkel Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. Een slang, gevuld met ongebluste kalk, schoot los tijdens een verlading. Het kalk kwam vrij op het bedrijfsterrein en is schoongemaakt door het bedrijf zelf. Zeven mensen kwamen in aanraking met de stof en zijn onderzocht door ambulancepersoneel.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Damen Shiprepair, Admiraal De Ruyterstraat 24, Schiedam. Smeerolie lekkage van een schroefas. Hierbij is tussen de 300 en 400 liter vrijgekomen. De lekkage is gestopt en in het water zijn olieschermen geplaatst.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Raffinaderij B.V. Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij de bouw van de nieuwe hydrocracker heeft een stekker niet goed in een verdeelstation gezeten (krachtstroom). Dit heeft vonken gegeven en is gaan smeulen. Dit heeft verder geen gevolgen gehad.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het in bedrijf nemen van een compressor is een lekkage ontstaan op een flens. Hierdoor is H2S vrijgekomen. Door het dichtdraaien van een afsluiter is de lekkage gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) AVR - Van Gansewinkel Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. Bij de rivierpompen aan de overzijde van het AVR-terrein is door operators rook gesignaleerd. De brandweer is ter plaatse geweest, het bleek een smeulbrand te zijn. Bedrijf heeft het verder zelf opgelost.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Tronox Pigments Holland Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Reactor met erts en cokes moest worden bemonsterd. Tijdens het nemen van het monster kreeg de operator de afsluiter niet meer dicht. Met hulp van een collega, is die afsluiter met geweld alsnog gesloten. De pijp waar de erts en cokes inliepen, was via de bovenzijde overgelopen op het bordes. Die overlooppijp is toen na afloop leeggemaakt. Het bergje met hete cokes had zoveel stralingswarmte dat de operator brandwonden had. Gekoeld met nooddouche en 112 gebeld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Hunter Douglas, Piekstraat Rotterdam. Tijdens een jaarlijkse monitoring werd een lekkende ondergrondse tank met minerale olie ontdekt. Onderzocht wordt hoeveel olie is vrijgekomen en waar de lekkage zich precies bevindt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Termina Chemiestraat, Botlek Rotterdam. Druppellekkage van corrosieve stof (natriumhydroxide) aan een ventiel bij een tank. Ventiel is gerepareerd en lekkage verholpen.
Brand / Broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxon Mobil Botlekweg Rotterdam. Brandalarm bij substation ging af. Smeullucht geroken, maar geen brandwaarneming. Brandalarm is gereset.
Brand / Broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden brand ontstaan in een reactor van de Hycon-installatie. Twee onderhoudsmensen raakten gewond. Assistentie van ambulance was nodig. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in samenwerking met de Zeehavenpolitie een onderzoek in.