2018

mei

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg, Europoort Rotterdam. Door overvloedige regen is het bezinkbassin overgelopen in de Dintelhaven. In het bezinkbassin bevond zich regenwater en ertsstof. Hierdoor is er een lichte verkleuring aan de oostkant van de Dintelhaven te zien.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) VVopak Terminal Botlek TTB Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Bij hevige regenbuien zijn de rioolbuffertanks overgelopen, waardoor buiten het regenwater ook delen van restproducten op het terrein terechtgekomen zijn. Het terrein is vervolgens uit voorzorg ontruimd. De brandweer heeft samen met het bedrijf metingen verricht en daarna heeft het bedrijf de restproducten zelf opgeruimd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Ertsoverslagbedrijf Europoort Markweg 131 Europoort Rotterdam. Aan boord van een schip is olie gelekt. Een deel daarvan kwam in het water van de haven. Het Havenbedrijf heeft de zaak ter plaatste onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Kemira Rotterdam BV Botlekweg 175 Rotterdam. In een container van 2,5 bij 5 meter was isolatiemateriaal gaan branden. De brandweer had de brand binnen enkele minuten onder controle.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden aan een tankdak ontstonden vonken die ontbranding van (vermoedelijk) restproduct nafta bij een afsluiter van een nabijgelegen leiding veroorzaakten. De brand kon direct met een poederblusser worden geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Een kleine lekkage van ruwe olie uit een leiding heeft tot brand geleid, daarbij is ook een pomp met dieseltank ontbrand. Bij elkaar is er maximaal 100 liter ruwe olie en diesel vrijgekomen. De brand is snel geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Om een leiding waardoor caradol wordt geleid, is een stukje smeulend isolatiemateriaal gevonden. De verwarming van de leiding is direct uitgeschakeld, isolatiemateriaal is verwijderd en ondergedompeld in water.
Overige overlastgevende situatie zonder gevaar (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Euromax Terminal Maasvlakteweg 981 Rotterdam. Aan boord van een schip is een container met loodaccu's bij het verladen geknakt. Inspectie Leefomgeving en Transport blokte de container. De container is met extra voorzorgsmaatregelen op de calamiteitenplaats gezet. Het bedrijf maakt een Plan van Aanpak voor de verdere afhandeling.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Odfjell Terminals Rotterdam BV Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. Broodrooster vatte vlam in kantoor. Brand is direct uitgemaakt door de aanwezige werknemers in het kantoor.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) AVR Afvalverwerking Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. Turbinegenerator, die uit bedrijf was, werd opgewarmd om weer in gebruik te kunnen nemen. Olie, die mogelijk door een eerdere lekkage tussen de leiding en de isolatie zat, is door de hitte ontbrand. Brand is direct handmatig geblust door bedrijf zelf.