2018

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Er was brand ontstaan in een afvalcontainer nabij de controlekamer. De afvalcontainer bevatte onder andere houtafval, plasticafval en isolatiemateriaal. Een deel van dit isolatiemateriaal is gaan smeulen, de brand is direct geblust met een poederblusser.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN melding (Z3) Alco Energy, Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een pomp bleek een inwendige afsluiter open te staan. Hierdoor is er ca. 40 m3 mash (mais met warm water) via de pomp naar buiten gelopen op een verharde ondergrond. De mash werd via het eigen afvalwatersysteem naar de waterzuivering afgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) door Hunter Douglas Europe B.V. Piekstraat 2 Rotterdam Door kortsluiting is er brand ontstaan in de hydrauliekpomp van een heftruck. De brand is direct door eigen personeel geblust. Er is bij het incident geen hydrauliekolie vrijgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding B2 door Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. In een bak met zwavelijzer is warmte ontwikkeling geweest en rook vrijgekomen. De brand is gelijk geblust met eigen blusmiddelen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Broekman Logistics Europoort BV Merwedeweg 4 Europoort Rotterdam. Betrof een foutieve brandmelding van het brandmeldsysteem.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam. Het bedrijf Olenex Edible Oils B.V. een CIN Z3-melding gedaan in verband met een hydraulieklekkage. Een vrachtwagen die het terrein omstreeks half acht van het bedrijf heeft verlaten lekte hydraulische olie waardoor er een oliespoor is ontstaan op het bedrijfsterrein en de openbare weg (Vondelingenweg). De schatting is dat er circa 25 liter olie op het eigen bedrijfsterrein is gelekt de hoeveelheid op de openbare weg is onbekend. Een specialistisch bedrijf heeft de gemorste olie opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 1 LBC Rotterdam Oude Maasweg 4 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 ENCI Rotterdam Humberweg 9 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman, Merseyweg, Botlek Rotterdam. In een kantine is kortsluiting ontstaan in een tl-armatuur. Dit veroorzaakte een kleine brand en gaf voornamelijk veel rookontwikkeling. De brand is door het bedrijf zelf geblust, de brandweer is wel ter plaatse geweest voor een nacontrole.