2018

juli

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) CTT Rotterdam Butaanweg 17 Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein werd een lekkende tankcontainer UN 1750 (Cloorazijnzuur oplossing) aangetroffen. De tankcontainer zat over de gehele lengte van de onderkant onder de druppels Chloorazijnzuur oplossing en er is een geringe hoeveelheid vloeistof op de vloeistofdichte vloer terecht gekomen. De container is verplaatst naar de lekbak nabij de ingang van het bedrijf. Het terrein werd ontruimd en buurtbedrijven op de hoogte gebracht. Milieupiket is ter plaatse geweest en heeft onderzoek gedaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam Als gevolg van verhoogde fakkel-activiteit is er om 19:30 een vonkje op het grasveld onder de fakkel terecht gekomen waardoor het grasveld over ongeveer 20 x 20 meter verbrand is. Ten tijde van de melding was de brand al geblust en was er ook geen verhoogde fakkel activiteit meer.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg, Botlek Rotterdam. Er is 200 liter van de licht ontvlambare stof propyleenoxide vrijgekomen uit een gescheurde leiding. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door de warmte. Het bedrijf heeft een waterscherm ingezet om de stof te koelen. (de stof komt dan weer onder het kookpunt, waarmee het uitkoken / uitdampen minder wordt). De verspreiding van de stof op het bedrijfsterrein is zeer beperkt gebleven. Hulpdiensten zijn ter plaatse geweest en hebben het na controle overgedragen aan het bedrijf.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Kemira, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Een chauffeur heeft de brandstoftanks van zijn vrachtwagen lek gereden. Hierdoor is er 500 a 600 liter diesel gelekt. Er is een lekbak geplaats en een specialistisch bedrijf is opgeroepen om de zaak op te ruimen. Een onbekend deel van de diesel is in het riool terecht gekomen. De afdeling waterhuishouding van de gemeente Rotterdam is hier over ingelicht.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Alco Engy Rotterdam, Merwedeweg, Europoort Rotterdam. In de ochtend meldde Alco Energy Rotterdam B.V. een totale blackout op de plant na een stroomuitval. Ongeveer een uur later had het bedrijf weer stroom en zijn de processen opgestart. De brandweer is uit voorzorg ter plaatse geweest maar hoefde niet in actie te komen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP d'Arcyweg, Europoort Rotterdam. Een papierbak naast het rookhok had vlam gevat. De brand is direct met eigen middelen geblust door de aanwezige medewerkers.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een spuitbus met een smeermiddel spontaan ontbrand. Dit kwam omdat deze onafgedekt in de zon lag. De brand is uit zichzelf weer uitgegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Cargill Refined Oils, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Nadat een vrachtwagen vertrok na beladen te zijn, bleek er 20 kg kokosolie te zijn gelekt. De oorzaak van de lekkage wordt nog door het bedrijf onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding B1 Organik Kimya Netherlands Chemieweg 7 Botlek Rotterdam. Het betrof een brand in een afvalcontainer waarin productverpakkingen worden weggegooid.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding B1 Organik Kimya Netherlands Chemieweg 7 Botlek Rotterdam. Het betrof een brand in een afvalcontainer waarin productverpakkingen worden weggegooid.