2018

augustus

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Rotterdam Er lag een steigerplank tegen een hete leiding aan. Door de hitte is de steigerplank gaan gloeien. De gloeiende plank is direct geblust met stoom.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Het betreft een zwavelbrandje onder het isolatiemateriaal in een leiding.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) DSM NeoResins, Slachthuisweg 30, Hoek van Holland Op de losplaats is bij het loskoppelen van een losarm een lekkage van het giftige 2,4-tolueendi-isocyanaat ontstaan. Op dat moment was er sprake van circa 0,5 liter. Omdat op dat moment onduidelijk was of de lekkage gestopt is, heeft de meldkamer DCMR geadviseerd een G4 melding te doen. Dit is door het bedrijf en de rest van de diensten overgenomen. Het bedrijf heeft de locatie direct afgezet en er een lekbak onder gezet. Het bleek een kleine lekkage te zijn van een restproduct. Er waren geen gewonden / slachtoffers. Daarnaast is er ook geen gevaar geweest voor de (woonomgeving).
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Er was een brandalarm afgegaan doordat een uv cel werd aangesproken maar dit bleek loos alarm.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP, d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Klein plekje smeerolie van 20 vierkante centimeter op de grond afgeblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland BV, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Er zijn detectiekoppen aangesproken vanwege een waterstof lekkage. Shell heeft dit onderzocht met een meetploeg, de oorzaak was een lekkage bij een flens. Met hulp van bedrijfsbrandweer en hulpdiensten heeft Shell de lekkage ingeblokt en uit voorzorg een waterscherm opgezet. Daarmee is de lekkage gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg Rotterdam.  Tijdens las/slijpwerkzaamheden is een kleine hoeveelheid waterstof bij een afsluiter in brand gegaan. Het is binnen 10 seconden afgeblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Exxonmobil Chemical Holland Botlekweg Rotterdam. Bij de toevoerleiding van de kolenmolen naar de ketel zijn vlammen waargenomen in het kolenstof op een hoogte van 23 meter. De kolentoevoer is gestopt en de brand is met behulp van stoom snel geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Engie Centrale Rotterdam, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. In een toevoerleiding van kolenstof zijn vlammen waargenomen. De brandweer is ter plaatse gekomen. De brand kon met stoom snel worden geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Cargill Refined Oils Europa, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Op het bedrijfsterrein is een automatisch blussysteem in werking getreden. De brandweer is ter plaatse gekomen. Er bleek niets aan de hand.