2018

september

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN (Z3) Alco Engy Rotterdam B.V., Merwedeweg, Europoort Rotterdam. Er is 3 tot 5 m3 mash gelekt (water + maïs) doordat een klep openstond tijdens het vullen van een fermentatietoren. De lekkage is opgevangen in de opvangbak.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN (B1) AVR - Van Gansewinkel, Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Een zeefinstallatie is vastgelopen. Door wrijving ontstond brand. Het bedrijf heeft dit met eigen middelen kunnen blussen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Er is melding gemaakt van broei in een hoeveelheid kolen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN (B2) Esso Nederland Raffinaderij. Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens onderhoud is een kleine hoeveelheid zwavelijzer gaan roken. Er is direct geblust. De Miliedienst DCMR is ter plaatse geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Een restant zwavel heeft, tegen een warme leiding aan, kortstondig vlam gevat. Dit is direct met water geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) AVR - Van Gansewinkel, Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam Omstreeks 11:47 heeft AVR Afvalverwerking B.V. Rozenburg een CIN-melding G3 gedaan. Tijdens problemen met het opstarten van een pomp van een opslagtank is er via de seal van de pomp 1 m3 zoutzuur (30%) weggelopen. De lekkage is gestopt en onder controle. De brandweer is aanwezig maar hoefde niet ingezet te worden.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Shell Europoort, Rijndwarsweg 9 Europoort Rotterdam Omstreeks 15:45 deed Shell Europoort een G2-melding, deze is in overleg met de andere instanties afgeschaald naar een Z2. Tijdens onderhoud aan het brandwatersysteem kwam er water terecht in de olievanger. Deze is toen overgelopen waardoor 12 liter ruwe olie in de haven terecht kwam. Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat hebben het incident afgehandeld.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) APM Terminals, Coloradoweg 50 Maasvlakte Rotterdam Tijdens het bunkeren van de Maersk Nienburg is er naar schatting 5 liter stookolie gemorst en op het oppervlaktewater terechtgekomen. Waarschijnlijk is dit gebeurd tijdens het aan- of afkoppelen van de slang.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) ECT Delta Terminals, Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam Een Carrier heeft hydrauliekolie gelekt op isolatie materiaal, deze heeft vlam heeft gevat, de chauffeur heeft het brandje zelf geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Cabot Corporation, Botlekstraat 2 Botlek Rotterdam Een reactor werd te warm waardoor deze begon te smelten. Het betrof een reactor die net na onderhoud opgewarmd werd. Er zit aardgas en lucht in. Er werd opgeschaald naar middelbrand. De aardgasleiding en toevoer van lucht is afgesloten. Er ontstond in de reactor een gat waardoor een steekvlam ontstond. De brandweer is nu de omgeving die aangestraald wordt aan het koelen. De brandweer heeft de reactor gecontroleerd laten uitbranden. Het betrof een schone verbranding (aardgas) en gaf geen gevolgen voor de (woon)omgeving. Een blusboot van het Havenbedrijf heeft standby gelegen.