2018

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Het betrof een steigerplank die is gaan smeulen tegen een hete leiding aan. De operator in de buurt heeft de plank direct gepakt en deze onder een douche geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Bij laswerkzaamheden aan een tank is er door twee lekke slangetjes (zuurstof en acetyleen) brand ontstaan in de lasunit. Dit is door de brandwacht direct geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is ontstaan in een pomp bij een tank. Uiteindelijk bleek er een seal van de pomp kapot te zijn geraakt waarna er vanuit de pomp gasolie op de pomp terecht kwam en door een hoge temperatuur en wrijving ontvlamde. De pomp is ingeblokt, de brand is met schuim en water geblust en het water-gasolie mengsel is opgevangen in de olie/vet afscheider.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Botlek TTB, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam Vopak Terminal Botlek B.V. heeft om 05:17 uur een CIN-melding Z2 gedaan. Aan zeesteiger 6 werd een schip beladen, dit schip was gelijktijdig bezig met het lozen van ballastwater. Dit ballastwater is in de lekbakken op de zeesteiger terecht gekomen waardoor de lekbakken zijn overgelopen. Rondom de zeesteiger waren plekken in het water met een filmlaag te zien. De hoeveelheid van de verontreiniging is minimaal. De precieze aard van de verontreiniging is onbekend, de verontreiniging bestaat uit het ballastwater en het restproduct uit de lekbakken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Holland, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam ExxonMobil meldde dat bij het opstarten van de ethyleencompressor 1791 van de aromatenfabriek rookverschijnselen waren ontstaan. Bij de turbine is smeerolie in het isolatiemateriaal terecht is gekomen en deze combinatie is gaan roken. Door stoom door de installatie te blazen is het roken van het isolatiemateriaal gestopt. Het opstarten van de compressor is gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Europoort, Moezelweg 75, Europoort Rotterdam Het automatisch brandalarm is afgegaan door een schroeilucht onder station 22, hierop is een drukknop melding gedaan. De brandweer heeft niets van broei of schroei geconstateerd, de stank was nadien ook niet meer aanwezig. De manipulaties die via dit station lopen zijn stop gezet, er is nader onderzoek naar de oorzaak gedaan door electromonteurs.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam Tijdens onderhoud zijn er gloeiwerkzaamheden (een nabehandeling van lassen na laswerkzaamheden) uitgevoerd. In een leiding is hierbij wat hydrocarbons (nafta) ontstoken in de leiding. Er is stoom gebruikt om het vuur te doven. Het milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek. Hieruit bleek dat er geen nafta is ontbrand, maar dat waarschijnlijk de coating aan de binnenkant van de leiding is gaan schroeien.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Koole Storage Pernis Tankhoofd Vondelingenplaat Rotterdam. Een chauffeur is na belading weggereden met een open deksel. Gevolg hiervan was een smeerolie spoor op de weg van naar schatting in totaal 300 liter.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat Botlek Rotterdam. Tijdens een controleronde is een lekkage van butylacrylaat opgemerkt. De stof lekt via de lasnaad van een testleiding. De leiding is leeggeblazen waardoor de lekkage is verholpen. In totaal is minder dan één liter gelekt. De grond onder de tank is behandeld.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) Cin-melding [G1] Euroloop Petroleumweg Vondelingenplaat Rotterdam. Door een lekkage in een aardgasinstallatie is aardgas vrijgekomen. De installatie is ingeblokt en de lekkage gestopt. Na metingen van de brandweer is het incident overgedragen aan het bedrijf.