februari

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. In een gebouw ging een airco-unit roken, waarschijnlijk door een elektrisch probleem. Door het uitschakelen van de airco stopte de rookontwikkeling.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 Vlaardingen. Bij een verlading kwamen enkele honderden liters raapolie in de binnenhaven terecht door een overgelopen scheepstank.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het demonteren van een fakkelafsluiter is restproduct kort gaan smeulen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Een brandende sigaret is gaan smeulen in een betonnen bak. Dit is door eigen personeel met een emmer water geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Tronox Pigments Holland Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Er kwamen vonken van een machine. Deze zijn door eigen personeel geblust. Waarschijnlijk liep een as in de machine warm tegen de beschermkap.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden aan een fabriek is tijdens het werken aan een vat een vlam ontstaan. Deze is direct geblust door het aanwezige personeel.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Climax Molybdenum (HB5106) Theemsweg 20 Botlek Rotterdam. Door het uitpakken van afzuigblowers is er kort een emissie van  SO2 en SO3 geweest. De noodscrubbers zijn direct ingeschakeld en de voeding naar de roostplant is gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort Bulk Terminal Elbeweg 139 Europoort Rotterdam. Smeulbrand ontstaan in de bandenkoker van de transportbanden.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Biopetrol Rotterdam B.V., Welplaatweg 108 Botlek Rotterdam. Lekkage op vloeistofdichte vloer en interne riool van ongeveer 2 m3 Gums (afvalstof van crude raapzaadolie en is niet gelabeld als gevaarlijke stof). Lekkage is ingedamd. Een extern bedrijf zuigt het riool leeg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Lyondell Chemical Nederland Theemsweg 14 Rotterdam Botlek. Bij een turbine is een gedeelte van de isolatie doordrenkt met olie. Door opwarming van de turbine heeft dit vlam gevat. De brand is geblust door eigen personeel.