2019

februari

Overig (G4) Cin-melding (G4) door Shell Nederland Raffinaderij Pernis. Bij het laden van een vrachtwagen is een lekkage bij een flens ontstaan. De bouten waarmee de flens vastzat aan de container, waren niet goed aangedraaid. Hierbij is een kleine hoeveelheid aardoliedestillaat vrijgekomen. De lekkage is direct met behulp van een noodstop gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Alco Energy Rotterdam B.V. Merwedeweg 4 Europoort. Een rubberring liep van een afdichting af en om draaide een as heen. Door de wrijving vloog het rubber in brand. Dit is direct geblust door eigen personeel.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Locatie Europoort). Bij werkzaamheden aan een drainageleiding verschoof de leiding. Daardoor lekte zo’n 875 liter ruwe aardolie). Een vacuümwagen heeft het opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Buiten op de parkeerplaats van het centrale kantoor is een rokende prullenbak aangetroffen. Eigen personeel heeft de prullenbak geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Smeulen/broei van restproduct in vervuild schroot op het opslagterrein. De bedrijfsbrandweer van Shell heeft het beginnende brandje geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een partij steenkool is broei ontstaan doordat het bedrijf de partij is gaan afgraven om te transporteren. Hierdoor komt er zuurstof in de berg steenkool waardoor gemakkelijk broei ontstaat. Het bedrijf heeft de partij weer verdicht door deze aan te stampen. Het bedrijf heeft hiervoor speciale machines.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij het gecontroleerd down nemen van een fabrieksonderdeel is onder een reactor een waterstof lekkage op de flens ontdekt. Het fabrieksonderdeel heeft hierdoor een noodshutdown gemaakt en is van druk gelaten via de ontlastklep naar de fakkel. Er is hierbij waterstof naar de fakkel gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Hexion Specialty Chemicals Pernis Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door een stroomdip op het terrein is een vat met kalkmelk houdend water overgelopen de haven in.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Biopetrol, Welplaatweg 108, Rotterdam Botlek. Een slang is van een tankcontainer losgeschoten waardoor 3 m3 residu uit het glycerine destillatieproces is gelekt. Het bedrijf heeft de havenafsluiter gesloten waardoor het product intern blijft. Met een vacuümwagen is alles schoongemaakt.
Brand/Broei met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN melding (B1) door EMO op de Maasvlakte. Door een elektrische storing in een  schakelkast werd de gasblusinstallatie in de kelder van het kantoor geactiveerd. De brandweer ging ter plaatste en ventileerde alle ruimtes.