2019

mei

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Esso Nederland B.V. Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Door problemen met een compressor ontstond een fakkel bij de raffinaderij. Via de fakkel werden de vrijgekomen stoffen verbrand.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Tronox Pigments, Professor Gerbrandyweg 2, Rotterdam Botlek. Een operator ontdekte dat in het T-stuk boven op de nozzle van de chlorniator 200VS209 op de 3e etage de stof TiCl4 in gasvorm vrijkwam. Dit is zichtbaar als een witte wolk. De TICl4 is neergeslagen met een waterscherm. De meetkoppen op het terrein hebben geen verhoogde waarden gemeten. De chlorinator is direct ingeblokt door de chloortoevoer te stoppen. De oorzaak en de hoeveelheid van de lekkage is nog onbekend. Een Officier van Dienst van de brandweer is ter plaatse geweest en constateerde dat er gedurende een half uur tot een uur nog een emissie plaatsvond totdat de installatie op onderdruk stond. Het milieupiket van de DCMR Milieudienst Rijnmond stelt een nader onderzoek in.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Esso Nederland Botlekweg 121, Rotterdam Botlek. Er is sprake van een lekkage van steam cracked nafta. De steam craked nafta bevat 60% tot 70% benzeen. Het betreft een 10 inch leiding met een lengte van 600 meter. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen ging ter plaatse. Op 5 meter van de lekkage mat hij nog maar 5 ppm benzeen en aan de waterzijde 0 ppm. Op het terrein zelf is geen benzeen gemeten. Alleen op steiger 10 is 0,2 ppm benzeen gemeten. Daar lag op dat moment geen boot. Rond 17:15 uur was de leiding helemaal leeg en daarmee was de lekkage verholpen. Een medewerker milieupiket DCMR stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak van de lekkage.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z2) Alco Engy Rotterdam Merwedeweg 10 Europoort Rotterdam. Tijdens het schoonspoelen van een installatie is een lekkage ontstaan. Ongeveer 30.000 liter spoelmiddel is vrijgekomen in de directe omgeving van de installatie, waarvan ongeveer de helft op een onbeschermde bodem. Het bedrijf heeft een vacuümwagen een deel laten opruimen. Het andere deel wordt verwerkt in de eigen waterzuivering.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Bunge Loders Croklaan Oils Antarcticaweg 191 Maasvlakte Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is door een drukgolf in een leiding ongeveer twee ton palmolie in het oppervlaktewater terecht gekomen. De lekkage is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen van ongeveer 100.000 ton is op wat kleine plekken broei ontstaan. De partij is verdicht om de broei eruit te halen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 56 Rotterdam Vondelingenplaat. Een pomp die het afvalwater onder een steiger wegpompt uit een opvangvat heeft gehaperd waardoor in combinatie met de hevige regen het vat is overstroomd. Er is 2 á 3 liter olie met het afvalwater op het oppervlaktewater terechtgekomen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Boasso Global Netherlands B.V. Botlekweg 190 Botlek Rotterdam. Bij het opwarmen van twee containers met als restproduct monochloorazijnzuur kwam stoom en geur vrij. Brandweer ter plaatse gevraagd. Het product bevat 80% water. Door het opwarmen is het gaan stomen. Het restproduct is afgetapt naar een IBC-tank. Beide containers zijn schoongemaakt en kunnen weer verder op transport.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Wilmar Oleochemicals B.V. Merseyweg 10 Botlek Rotterdam. Door een defect in een stikstofaansluiting is er ongeveer 50 liter product naar buiten geperst. Het product is terecht gekomen op de steiger en in het oppervlaktewater en is meteen gestold. De gelekte stof is opgeruimd door een extern bedrijf.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nouryon (voorheen Akzo) Welplaatweg 12 Rotterdam. Door kortsluiting is een koffiezetapparaat in brand gevlogen. Dit is door eigen personeel met een poederblusser geblust.