mei

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam Brand
 Brand/Broei/Explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam Short Sea Terminals, Reeweg 35 Rotterdam. Door onbekende oorzaak vloog een stuk plastic van 1 vierkante meter in brand. De brandweer kon de brand snel blussen. Er waren geen verdere gevolgen.
Brand/broei/explosie zonder assistentie brandweer (CIN B2) Akzo Nobel Base Chemicals, Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Een pakkinglekkage in de R8121 Elektrolyser. Door statische elektriciteit ontbrandde ontsnapt gas en ging de pakking branden. Er vond geen emissie van gassen naar de buitenlucht plaats en er zijn geen verder gevolgen voor de processen van Akzo.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Tankstorage Pernis, Tankhoofd 2 Rotterdam Vondelingenplaat. Een tankwagen heeft bij Koole smeerolie geladen. Door een losse deksel van de tank is bij het wegrijden ongeveer 25 liter olie gemorst. Het bedrijf laat het terrein schoonmaken. De politie zorgt voor het schoonmaken van de openbare weg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam Brand
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 APM Terminals Maasvlakte (nieuw) Europahaven 900 Maasvlakte Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Stinkende tankcontainer aangetroffen met een chloorfenol. Onderzoek van de gevaarlijke stoffen specialisten van het bedrijf wees uit dat geen sprake was van lekkage. Vermoedelijk zat er restproduct van deze vaste stof op de afsluiter wat de stank veroorzaakte. De container is naar de vloeistofdichte vloer verplaatst en wordt daar verder afgehandeld.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 5 Rotterdam Botlek. Tijdens opruimwerkzaamheden door een vacuümwagen bij een opslagtank is er een mengsel van stookolie en gasolie uit de overlooppijp van de vacuümwagen geblazen. Het mengsel kwam op de motor van de vacuümwagen terecht en vloog in brand. De brand is door een medewerker met een poederblusser geblust.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) DSM NeoResins, Slachthuisweg 30 Hoek van Holland. Na controle werkzaamheden op de HB2 plant ontstond bij een koppeling een lekkage. Een mengsel van 40kg van verschillende monomeren en peroxide lekte op de vloer. De vloeistof is met absorptie materiaal opgenomen en de rest wordt verwerkt via de interne riolering via de bio rotor.
Verspreiding van stoffen op het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 56 Rotterdam-Pernis. Door een lekkage kwam circa 1000 liter gasolie (diesel) vrij uit een pomp nabij steiger 5. Het gemorste product is deels in een opvangbak van de pomp terecht gekomen en deels in het leidingtracé. De pomp was op het moment van de lekkage niet in gebruik. Het milieupiket DCMR deed ter plaatse onderzoek en stelde vast dat de lekkage ontstond tijdens onderhoud aan de pomp. Het gemorste product is door een vacuümwagen opgezogen. Aansluitend is een bodemonderzoek uitgevoerd.