juni

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Climax Molybdenum (HB5106) Theemsweg 20 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Overig (CIN Z4) Prio 2 Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Invista, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Er is een leiding lek geraakt die gespoeld werd met verdund nylonzout. Er is minder dan een kuub vrij gekomen. Het product is terecht gekomen op het grind. Toen de lekkage werd ontdekt is het proces meteen gestopt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) The Greenery, Dierensteinweg Barendrecht. Betrof vals alarm. Wegens een defect in de stroomvoorziening werd er automatisch een CIN-melding gedaan bij de meldkamer.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Vopak Neckarweg, Europoort Rotterdam. Bij het beladen van een schip in de Neckarhaven is deze overvuld geraakt, ten gevolge hiervan is er een dieselvlek van 40x10 meter ontstaan op het oppervlaktewater. Het havenbedrijf heeft dit op laten ruimen door een externe partij. Het milieupiket is ter plaatse geweest om het voorval te onderzoeken.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy, Merwedeweg Europoort Rotterdam. Tijdens een geautomatiseerde reiniging van een tank is een oud lek, dat tijdelijk was verholpen door een klem op de leiding te zetten, opnieuw gaan lekken. Hierdoor is natronloog (2%) op de grond terechtgekomen. Toen het lek ontdekt werd is meteen gestopt met pompen, waardoor de lekkage is gestopt. Daarna is met water de leiding van product schoongespoeld en zijn reparatiewerkzaamheden in gang gezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) BP Raffinaderij, Europoort Rotterdam. Brand ontstaan in een Crude toren. De brand is ontstoken door laswerkzaamheden. Door de brand is er 20 liter dieselolie vrijgekomen. Bedrijfsbrandweer is ingezet.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Er was een lekkage geconstateerd aan een tankwagen, met als inhoud Exxal 13, die op de laad- en losplaats van het bedrijf stond. Het bedrijf heeft de lekke container overgepompt. De milieudienst was hierbij aanwezig.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland, Vondelingenweg Rotterdam. Een medewerker heeft een asbak geleegd in een papiercontainer. Personeel van de raffinaderij heeft het beginnend brandje met een handblusser uit gemaakt.