juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Na ingebruikname van een leiding na onderhoud is een afsluiter gaan zweten. Druppels van het gelekte product zijn terecht gekomen in de isolatie van een onderliggende leiding. Hierdoor is kortstondig een brandje ontstaan wat door eigen personeel is geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Akzo Nobel, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Een printplaat in een koffiezetapparaat heeft een brandlucht veroorzaakt. Dit is verholpen door de stekker uit het stopcontact te trekken. Er is geen brand geweest.
Overig (CIN Z4) Er is een ondergrondse leidingbreuk van het bluswatersysteem ontstaan, daarbij is ca 200 liter bluswater vrijgekomen. Het blussysteem is hierna deels ingeblokt. De Milieudienst DCMR gaat ter plaatse om te onderzoeken voor welk deel van het bedrijf welke maatregelen genomen moeten worden om de blusvoorziening op peil te brengen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Rubis Terminal, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Bij het vullen van een zeeboot met gasolie (UN 1202) vanuit een tanker heeft de overvulbeveiliging niet naar behoren gewerkt. Als gevolg hiervan is er tussen de 100 en 200 liter gasolie op het oppervlaktewater terecht gekomen. Brandweer en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse gegaan voor assistentie en onderzoek.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Neste Oil Netherland B.V. Antarcticaweg 185. Maasvlakte Rotterdam Tijdens het schoonmaken van het ruim van een schip waarin palmolie gezeten had is één van de in het ruim aanwezige medewerkers onwel geworden en bewusteloos geraakt. Het slachtoffer is weer bij gekomen en naar het ziekenhuis vervoerd voor controle. De brandweer heeft in het ruim metingen verricht . Er werd geen CO gemeten. Vermoedelijk heeft de hoge temperatuur in het ruim het onwel worden veroorzaakt.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Climax Molybdenum, Theemsweg, Botlek Rotterdam. Als gevolg van het uitvallen van het besturingssysteem is de Chemicalplant uitgevallen. Hierbij is ook de afgasreiniging uitgevallen waardoor er ammoniak is vrijgekomen in de fabriek. De fabriek is door natuurlijke ventilatie weer vrijgemaakt van ammoniak. Er zijn geen klachten van buurbedrijven ontvangen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Koole Tank Storage, Oude Maasweg, Rotterdam Botlek. Er is brand in de coating van een tank ontstaan tijdens werkzaamheden aan de tank. De tank was leeg en schoon. De brand besloeg 1m2 aan de buitenzijde van de tank en is door het bedrijf zelf geblust. De brandweer heeft daarna alles gecontroleerd waaruit niets meer bleek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Op de MTBE fabriek is een lekkage ontstaan aan een leiding. De lekkage is gestopt en het Milieupiket van de DCMR heeft onderzoek gedaan naar het incident.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN melding (B1) Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam Tijdens het demonteren van een oud vat zijn resten van het product in het vat ontbrand. Het betrof een kleine brand, waarbij de bedrijfsbrandweer en de gezamenlijke brandweer ter plaatse waren.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Rijnmond Energie, Petroleumweg 46, Vondelingenplaat Rotterdam. Door corrosie op een leiding is er 4,5 kuub crude olie gelekt. De crude olie is terecht gekomen op onbeschermde bodem. De lekkage is opgeruimd met een vacuümwagen. Er is een extern bureau ingeschakeld om een bodeminventarisatie uit voeren.