2019

juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nederlandse erts en mineraalbewerking, Koningin Wilhelminahaven NZ 21 Vlaardingen In de breekstraat loods is in een big-bag onder de afzuiginstallatie broei ontstaan. De big-bag is uit elkaar gehaald en door eigen personeel geblust. Er was geen brandweerinzet nodig.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Lucite International Holland BV, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Door het wegvallen van de koelwaterflow is de druk in een tank met polymethylacrylaat (PMA) gaan polymeriseren. Hierdoor is via een drukvat en een breekplaat PMA in de buitenlucht vrijgekomen. De PMA is volledig verhard. Doordat PMA een lage geurdrempel heeft, heeft de meldkamer DCMR Milieudienst Rijnmond in een korte tijd (15 minuten) in totaal 8 klachten uit Rozenburg binnen gekregen over een chemische / lijmlucht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. In een buitenstaande afvalcontainer, gevuld met resten isolatiemateriaal, is broei en daarna brand ontstaan. Dit is door het personeel met water geblust, de container wordt leeggehaald.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Kemira Rotterdam, Botlekweg, Botlek Rotterdam. In het grondstoffenmagazijn is een container met arcylamide gaan polymeriseren. Hierdoor is de temperatuur en druk opgelopen en is de dop van er vanaf geschoten. Bij de reactie is een kleine hoeveelheid ammoniak vrijgekomen. Als een gevolg van de vrijgekomen gassen is de sprinkler in de loods in werking getreden. De temperatuur in de container is vervolgens niet verder opgelopen. De container is als afval afgevoerd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Power Plant Rotterdam B.V. Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Door een kleine hydrauliek olielekkage, is brand ontstaan in een turbinegebouw. De olie is terecht gekomen op de turbine wat is ontbrand waardoor omliggend materiaal ook in de brand gegaan. Brand is geblust en de locatie is daarna vrijgegeven door de brandweer.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals, Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Op een schip is een lekkende tankcontainer geconstateerd. Deze is er met assistentie van de brandweer afgehaald en op een lekbak geplaatst.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal, Torontostraat, Botlek Rotterdam. Tijdens het lossen van styreen monomeer (gestabiliseerd) naar een tank is er een lekkage aan de leiding geconstateerd. Er is circa 500 liter product in de leidingstraat terecht gekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. In diverse partijen met kolen is broei geconstateerd. Het bedrijf is direct gestart met het dichtrijden van deze partijen met kolen. Hierdoor verdringt men de zuurstof, waardoor de broei onder controle wordt gebracht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Na ingebruikname van een leiding na onderhoud is een afsluiter gaan zweten. Druppels van het gelekte product zijn terecht gekomen in de isolatie van een onderliggende leiding. Hierdoor is kortstondig een brandje ontstaan wat door eigen personeel is geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Akzo Nobel, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Een printplaat in een koffiezetapparaat heeft een brandlucht veroorzaakt. Dit is verholpen door de stekker uit het stopcontact te trekken. Er is geen brand geweest.