2019

augustus

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag, Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam In een partij kolen werd broei geconstateerd. Dit kan stankoverlast veroorzaken. De broei wordt verdicht op plaatsen waar het escaleert. De verwachting is dat deze situatie een aantal dagen gaat duren. Maandag wordt er gekeken of de melding wordt verlengd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxon Mobil Chemicals, Merwedeweg, Europoort Rotterdam. Er is een lekkage ontstaan van Hydrofeed, doordat er een plug uit de afsluiter van de leiding was. Het product trok de isolatie van de leiding in en is daar gaan smeulen. Dit is geblust en ook de lekkage is verholpen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Er is rookvorming gezien op de isolatie van een turbine. De isolatie zit om een unit welke enkel water bevat. De isolatie is door het bedrijf verwijderd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Delta Terminals, Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden is er terugslag ontstaan door een falende vlamdover. De brandweer heeft het brandje kunnen doven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is broei ontstaan met een sterke rooklucht. De partij wordt gekoeld en verdicht. Tot op heden zijn er geen meldingen binnengekomen bij de DCMR van stankoverlast.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Cin-melding [Z2] Koole Storage Pernis Tankhoofd Rotterdam. Na het beladen van een schip is op het wateroppervlak een spoor palmolie aangetroffen. Bij nader onderzoek zelf is gebleken dat de olie afkomstig is van het schip zelf. Aan dek lag een slang met oud product, dat door de warmte is gesmolten en deels in het water terecht is gekomen. Het Havenbedrijf is ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Cin-melding [Z2] Vopak Terminal Europoort Moezelweg Rotterdam. Nadat het laden van een tanklichter met stookolie gereed was, werd de laadarm leeggeblazen. Echter was de leiding niet helemaal dichtgezet waardoor er product over het dek van het schip kwam en ook meer dan 50 liter in het Calandkanaal. Het Havenbedrijf heeft dit voorval verder afgehandeld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] KooleTankstorage Oude Maasweg Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan de verwarmingsspiraal van een tank heeft residu van stookolie onder een meetplaat vlam gevat. Dit is direct geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Nouryon Polymer Chemicals Welplaatweg Rotterdam. In het rookhok heeft een asbak vlam gevat. De asbak is door eigen personeel geblust. Er is geen onderzoek ingesteld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) APM Terminals, Coloradoweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij het laden van een schip is geconstateerd dat een afsluiter van een container drupte. De container was geladen met een zwak bijtende stof. Er zijn metingen verricht door de APM. De container is in een lekbak gezet.