2019

september

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Indorama Rotterdam Markweg Europoort Rotterdam. Bij een monstername van een opslagtank, is vermoedelijk door een kapotte pakking bij het monsterkraantje, een spray van azijnzuur ontstaan. De medewerker die deze werkzaamheden uitvoerde is hierdoor in aanraking gekomen met azijnzuur. Het slachtoffer is onder de nooddouche gezet en per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort BV, Elbeweg, Europoort Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is bij het openen van apparatuur een klein smeulplekje gevonden. Deze is door het BHV afgeblust met een slang. De ADM verzocht de brandweer voor nacontrole.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Arkema B.V., Tankhoofd, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het reinigen van een lege container met stoom is er uit een scheurtje op een lasnaad stoom met het restproduct ethylmercaptaan vrijgekomen. Ethylmercaptaan is een stankstof en is dan ook door werknemers op het terrein waargenomen. Het bedrijf heeft de container direct van druk gelaten waardoor de emissie is gestopt.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Spooremplacement, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens controleronde is een lekkage ontdekt. Gaat om een kleine druppellekkage van methanol uit een wagon. De lekkage wordt verholpen door de incidentenorganisatie van Prorail.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Prorail Dienstgebouw, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens controleronde is een lekkage ontdekt. Gaat om een kleine druppellekkage van methanol uit een wagon. De lekkage wordt verholpen door de incidentenorganisatie van Prorail.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Europoort, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Er was sprake van een brandalarm in een elektriciteitsruimte. Er is direct iemand gaan kijken, maar er werd niets gevonden dat op brand wees. Na 15 minuten werd een verbrand plastic lucht waargenomen, waarna direct een tweede melding is gedaan. Toen de ruimte betreden werd, bleek dat er sprake was van een loos alarm. Er wordt door het bedrijf onderzocht waarom het alarm is afgegaan.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 5 Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam Dienstverlening Brandweer Oefening
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 1 Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Ertsoverslagbedrijf Europoort, Markweg 131, Europoort Rotterdam Tijdens het laden van enkelen vaten die gevuld waren met een oplosmiddel zijn enkele vaten gevallen. Eén van deze vaten is in het water terecht gekomen maar is niet gaan lekken. Wel zijn er enkelen vaten op de kade gevallen en gescheurd. Als gevolg hiervan lagen er enkele liters vloeistof op de kade, ook is er product in het water en op het schip terecht gekomen. De vloeistof is opgeruimd. Milieupiket is ter plaatse geweest voor verder onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) KOOLE STORAGE PERNIS Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam Bij een verpomping vanuit de walzijde naar het schip de Charlotte Teresa ontstond een lekkage van PFD (Palm Fatty Destillated), een palmolie product. De afsluiters aan boord van het schip waren voortijdig dichtgezet waardoor de slang uit zijn manchet is geklapt. De lekkage betrof ongeveer 20 liter product en is gedeeltelijk op het scheepsdek en gedeeltelijk in het oppervlaktewater terecht gekomen.