2019

oktober

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Rotterdam Short Sea Terminals Reeweg Rotterdam. Er is een oliespoor aangetroffen dat vermoedelijk is veroorzaakt door een lekkage uit een vrachtwagen die bij de uitgang een bolder heeft geraakt. De chauffeur van de vrachtwagen heeft vermoedelijk niets gemerkt en is de snelweg op gereden. Er is een vacuümwagen gekomen om de olie op te ruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg Maasvlakte Rotterdam. Er was een broei geconstateerd in een kolenhoop. Met een trilmachine is de lucht uit de kolenhoop geperst, waarmee de zuurstof uit de kolenhoop werd verdreven en de de broei kon stoppen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat. In het laboratorium is bij de destillatie unit afgas (benzine) op de gloeispiraal terecht gekomen en ontbrand. Er is direct met een CO2 blusser geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding Wilmar Europe Holding, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Tijdens het beladen van een schip met vetalcoholen is er een klein gaatje ontdekt in een losslang. Door het gaatje is een klein beetje product op de steiger en een nog kleinere hoeveelheid op het water terechtgekomen. De belading is gestopt om de slang te vervangen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Tijdens sloopwerkzaamheden aan de voormalige smeeroliefabriek is er een restant olie gaan branden. Een aanwezige brandwacht heeft de brand direct geblust met een poederblusser.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Spooremplacement Maasvlakte West Slag, Hinderplaat 51, Maasvlakte Rotterdam Een wagon in veiligheidszone B op spoor 805, gevuld met ethanol – UN 1170 – vertoonde een kleine lekkage. Het betrof een druppellekkage van de afsluiter. De afdeling Incidentenbestrijding van ProRail en de Gezamenlijke Brandweer hebben het probleem opgelost.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Bij het verpompen van diesel naar een schip zijn er korte tijd vuurverschijnselen gezien bij de pomp. De schipper heeft het brandje geblust met een poederblusser. Het vermoeden bestaat dat er een lager in de pomp is vastgelopen en daarbij heet is geworden.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie bv , Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Een fles met een brandbaar gas is gaan lekken. Het bedrijf heeft er voor gezorgd dat de fles veilig leeggemaakt werd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Er is een lekkage ontstaan aan een leiding met methanol. Hierdoor is er naar schatting 500 – 1000 liter methanol weggestroomd. Dit ligt voornamelijk in een goot. De afsluiters zijn dichtgezet om de lekkage in te blokken en er komt een vacuümwagen om het gelekte product op te zuigen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Organik Kimiya Netherlands BV, Chemieweg, Rotterdam. In een opslagruimte voor chemicaliën die verwarmd worden opgeslagen is rook waargenomen. Door de opgeroepen brandweer is geconstateerd dat er sprake was van brand. De brand is met schuim geblust en daarna verder gekoeld. De brand zorgde enige tijd voor een hinderlijke lucht rond de Chemieweg, waarop de weg afgesloten is geweest tot de brand volledig geblust was.