2019

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Tijdens sloopwerkzaamheden van de oude smeeroliefabriek is door vallend staal een vonkenregen ontstaan, waardoor isolatiemateriaal heeft vlamgevat. De vlammen zijn door de brandwacht geblust met water.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Tronox Pigmants Holland, Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Door een lekke seal van een pomp die de titaantetrachloride doseert in de purificatie van de chlorinator unit 200 is er circa 1 kg titaantetrachloride op 5 meter hoogte vrijgekomen. Lekkage is visueel waargenomen op de camera. Product is met een waterscherm neergeslagen. Er zijn geen meetkoppen op het terrein aangesproken. Omdat het product giftig is bij inademing, zijn de werkzaamheden op het terrein stilgelegd en heeft het personeel de locatie verlaten. Vrijwel direct is de lekkage gestopt en is het gevaar geweken. Inmiddels is de installatie volledig druk loos gemaakt en uit bedrijf genomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Ertsoverslagbedrijf Europoort, Markweg, Europoort Rotterdam. Een hoop kolen is ingestort, waardoor er 30 ton kolen door het hek op het gras tussen de terreingrens en de Markweg is terechtgekomen. Er is geen sprake geweest van broei. De kolen worden opgeruimd en het hek wordt hersteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP, d'Arcyweg, Europoort Rotterdam. Een verwarmingselement in het plafond van een kantoorruimte is te warm geworden met rookontwikkeling tot gevolg. Na inzet van de bedrijfsbrandweerploeg is het verwarmingselement gedemonteerd. Er is geen sprake geweest van brand.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121,Botlek Rotterdam Een operator zag rook bij een flens van de gastoevoer van SG 8101A. Vermoedelijk was er sprake van smeulende isolatie. Door stoom op het rokende deel te zetten is het roken gestopt. Het milieupiket heeft nader onderzoek gedaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Prio 2 ECT Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam Een kogellager van een stackkraan (AC-kraan) is warm gelopen en is ontbrand. Het brandje is met eigen blusmiddelen geblust.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Tijdens het beladen van een binnenvaart tanker aan de steiger bij dit bedrijf, is het schip gaan kantelen. Dit had te maken met de ballasttanks in het schip. Er was sprake van 1.5 meter slagzij tijdens de verlading. De verlading werd direct gestopt en de laadarm losgekoppeld. Het Havenbedrijf en brandweer zijn ter plaatse geweest om te assisteren met het weg pompen van het ballastwater om het schip weer recht te trekken. Er heeft geen lekkage van diesel plaatsgevonden. Om 10:00 uur is GRIP 1 ingesteld. Om 12:42 uur is einde GRIP afgegeven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam Een paar druppels van een product kwamen op de isolatie van een onderliggende leiding terecht. Hierdoor is (isolatie) broei ontstaan. Dit is met stikstof gedoofd en de leiding is daarna gekoeld. Dit heeft verder geen gevolgen gehad voor de verdere bedrijfsvoering van het bedrijf.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shin-Etcu PVC, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Er is een lekkage ontdekt in een leiding met EDC (ethyleendichoride) op een hoogte van zeven meter. In totaal is er naar schatting 400 kg EDC weggelekt gedurende vijftien minuten. De lekkage is inmiddels gestopt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Er is brand ontstaan op een pompplateau tijdens een verpomping van een olieproduct. Na het melden van de brand is direct het schuimblussysteem in werking getreden en is de brand geblust. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door oververhitting van een pomp. De verladingen via het betreffende pompplateau zijn gestopt.