2019

december

Verspreiding van stoffen door de lucht (G1) CIN-melding  (G1)  Indorama Ventures Europe, Markweg 201, Rotterdam Europoort. Doordat een breekplaat in een leiding kapot ging, kwam azijnzuur vrij. De leiding is ingeblokt en de brandweer draaide de noodkraan dicht.  Daardoor is verdere uitstoot gestopt. Er zijn geen klachten over stankoverlast ingediend. Milieupiket voert verder onderzoek uit.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding B1 Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Rotterdam. Eddo meldt rookontwikkeling  in een substation. Brandweer, technisch deskundigen en Chemisch Adviseur zijn ter plaatse het terrein opgegaan. Oorzaak van de rookontwikkeling is een verhoogde temperatuur in de electriciteitskast. De kast is buiten bedrijf gesteld. De betreffende fabriek  draait stabiel,  doordat de stroomvoorziening van een andere kast komt. De schakeling was om 23:56 uur rond. Verdere vindt monitoring plaats. De oorzaak van de verhoogde temperatuur wordt onderzocht, dat zal meer tijd vergen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) KOOLE STORAGE PERNIS, Vondelingenplaat Rotterdam Vannacht was er een overloper van palmoliecrude op het schip de CHAMPION TRADER. De olie bleef op het dek en liep niet de haven in. Tijdens het schoonmaakproces aan dek van het schip is een slang los geschoten waardoor er ongeveer 100 liter Palmoliecrude in de haven terecht kwam.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Bij een crude (ruwe aardolie) destillatie is sprake geweest van een lekkage van naftamine (H2S houdende nafta) uit een kijkglas van een vat. Omdat de lekkage niet direct (ingeblokt) gestopt kon worden is deze installatie met behulp van een noodstop uit bedrijf genomen. Als gevolg hiervan is de installatie van druk gelaten, waarbij de fakkel is aangesproken op de oostzijde van het terrein. Daarnaast is het gelekte product onder schuim gezet om ontsteking te voorkomen. Daarna kon de lekkage ingeblokt en gestopt worden. Naar schatting is er zo’n 100 liter product gelekt dat via een roostervloer op de 1e verdieping op de (klinker)bestrating is gelekt. Het gelekte product en het schuim is weg gespoten naar het oliehoudende riool. Het bedrijf zal een onderzoek doen naar de eventuele vervuiling in de grond en indien nodig saneren. Inmiddels is eer geen sprake meer van een fakkel.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Cabot Corporation, Botlekstraat 2, Botlek Rotterdam Tijdens schoonmaakwerkzaamheden in een opslagtank is een medewerker gewond geraakt. Het slachtoffer is door collega’s uit de tank gehaald. Hij is verder behandeld door ambulancepersoneel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam In een container met lappen en isolatie ontstond broei. De container is vol water gezet om de broei te doven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam In een partij kolen zijn een aantal hotspots aangetroffen. De partij wordt verdicht om de vuurverschijnselen te verminderen. Er is geen onderzoek ingesteld door het milieupiket.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. In een leiding is een lekkage van crude-oil opgetreden. Er zijn enkele m3 vrijgekomen door een spray uit de leiding. Het product heeft een temperatuur van 400 graden. De brandweer stond paraat met schuim totdat de leiding was ingeblokt en de lekkage gestopt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Spooremplacement Maasvlakte, Oost Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij een tankwagon, gevuld met ethanol, is bij de afsluiter een druppellekkage geconstateerd. Het bleek een kleine lekkage, waarna het probleem door Prorail is verholpen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Nouryon Chemicals Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is per ongeluk een monsterkraantje open getikt van een leiding met diethylaluminium chloride en ethylbenzoaat. Hierdoor is een zeer kleine hoeveelheid (een kopje) vrijgekomen wat direct is ontbrand en daarna weer gedoofd. Het kraantje is direct weer gesloten waardoor er geen verdere escalatie is opgetreden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een vastgelopen stofklep en ophoping van as is er temperatuurverhoging ontstaan in een leiding. De temperatuur is opgelopen tot 600 graden. Door toevoeging van stikstof is de temperatuur weer naar beneden gebracht. Er bleek geen brand buiten de installatie te zijn.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden in een elektrastation is een medewerker gewond geraakt na een steekvlam. De hulpdiensten hebben ter plaatse vastgesteld dat er geen sprake meer was van brand of explosiegevaar. De medewerker is door ambulancepersoneel behandeld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) Spooremplacement Botlek Botlekweg 150 Botlek Rotterdam. Er was een druppellekkage ontstaan uit een tankcontainer (wagon) van het product cyclohexylamine. Na inzet van het gaspakkenteam bleek dat er product was uitgekristalliseerd op de zij-afsluiter en dat er geen uitstroom heeft plaatsgevonden. De stofkap is verwijderd en het resterende product is opgevangen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Vondelingenweg 601 Rotterdam. Er is hydraulische olie tussen het isolatiemateriaal terecht gekomen. Door het opwarmen van de stoomcabine is de olie waarschijnlijk te warm geworden en heeft deze vlam gevat. Medewerkers hebben de brand meteen zelf kunnen blussen. De bedrijfsbrandweer heeft het isolatiemateriaal verwijderd.