december

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Spooremplacement Maasvlakte, Oost Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij een tankwagon, gevuld met ethanol, is bij de afsluiter een druppellekkage geconstateerd. Het bleek een kleine lekkage, waarna het probleem door Prorail is verholpen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Nouryon Chemicals Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is per ongeluk een monsterkraantje open getikt van een leiding met diethylaluminium chloride en ethylbenzoaat. Hierdoor is een zeer kleine hoeveelheid (een kopje) vrijgekomen wat direct is ontbrand en daarna weer gedoofd. Het kraantje is direct weer gesloten waardoor er geen verdere escalatie is opgetreden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een vastgelopen stofklep en ophoping van as is er temperatuurverhoging ontstaan in een leiding. De temperatuur is opgelopen tot 600 graden. Door toevoeging van stikstof is de temperatuur weer naar beneden gebracht. Er bleek geen brand buiten de installatie te zijn.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden in een elektrastation is een medewerker gewond geraakt na een steekvlam. De hulpdiensten hebben ter plaatse vastgesteld dat er geen sprake meer was van brand of explosiegevaar. De medewerker is door ambulancepersoneel behandeld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) Spooremplacement Botlek Botlekweg 150 Botlek Rotterdam. Er was een druppellekkage ontstaan uit een tankcontainer (wagon) van het product cyclohexylamine. Na inzet van het gaspakkenteam bleek dat er product was uitgekristalliseerd op de zij-afsluiter en dat er geen uitstroom heeft plaatsgevonden. De stofkap is verwijderd en het resterende product is opgevangen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Vondelingenweg 601 Rotterdam. Er is hydraulische olie tussen het isolatiemateriaal terecht gekomen. Door het opwarmen van de stoomcabine is de olie waarschijnlijk te warm geworden en heeft deze vlam gevat. Medewerkers hebben de brand meteen zelf kunnen blussen. De bedrijfsbrandweer heeft het isolatiemateriaal verwijderd.