2020

januari

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed overslagbedrijf (EMO), Missouriweg 25 Rotterdam. Tijdens het verplaatsen van partij kolen van terrein A3 naar A2 is broei ontdekt. De partij is verdicht om de zuurstof te verdrijven en de broei te stoppen. De verdichtingswerkzaamheden en het stoppen van de broei zal volgens het bedrijf ongeveer 36 uur duren. Het bedrijf geeft aan dat hierbij stankoverlast veroorzaakt kan worden.  Er zijn op dit moment geen klachten binnengekomen bij de meldkamer.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) AVR Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. In de loods waar huisvuil wordt opgeslagen is broei ontstaan in een berg huisvuil. De stapel is met shovels uitgereden in de loods. Broei is onder controle.
Verspreiding van stof door de lucht (G1) CIN-melding (G1) van Esso Nederland B.V. Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Update: de eerder gemelde lekkage van propaan is onder controle. Het incident is overgedragen aan het bedrijf zelf en de DCMR. De bedrijfsbrandweer van Esso blijft toezicht houden totdat er geen propaan meer vrijkomt. De gezamenlijke brandweer, chemisch advies en het milieupiket hebben het terrein verlaten. Er zijn geen meldingen/signalen op de meldkamer binnengekomen die aan dit incident zijn te relateren.
Verspreiding van stof door de lucht (G1) CIN-melding (G1) van Esso Nederland B.V. Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door een lekkage aan een leiding komt propaan vrij. Het bedrijf is bezig om de lekkage te stoppen. Vanwege de lekkage wordt gefakkelt, wat in de omgeving te zien kan zijn.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Koole Tankstorage Pernis B.V. Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Een vrachtwagen heeft tijdens het wegrijden een spoor van palmolie over de openbare weg getrokken. De vrachtwagen is bij afslag Gadering staande gehouden. Politie en Havenbedrijf hebben de melding verder opgepakt (verkeersveiligheid/schoonmaken). Er wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. In een container met afval is een zak met isolatiemateriaal gaan broeien. De zak is met eigen blusmiddelen geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Botlek Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Uit een leiding bij een koppelbak lekte iso-octanol. De lekkage is gestopt en ingeblokt. Een deel van het product is naast de koppelbak gelopen en in eigen riolering terechtgekomen. Vacuümwagens hebben het opgeruimd.
Verspreiding van stoffen over het land (Z3) CIN-melding Z3 van Cargill B.V. aan de Welplaatweg in de Botlek. Een tankwagen reed na belading met palmolie het terrein af en lekte palmolie op het bedrijfsterrein en  de openbare weg. De vrachtwagen reed door. Via de beveiligingscamera’s werd achterhaald welke vrachtwagen het betreft, zodat deze gestopt kon worden. De lekkage is gering (20 liter op het bedrijfsterrein en minder dan dat op de openbare weg).
Brand/Broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Rotterdam. Nabij platform 3 is een houten balk gaan smeulen, doordat deze tegen een (hete) stoomleiding lag. De balk is weggehaald en gedoofd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Euro Tank Terminal, Moezelweg 151, Rotterdam Europoort. Tijdens het op druk zetten van de leiding op het schip Cyrano ten behoeve van het  lossen is er uit een kogelkraan op het manifold op het schip ca 50 liter stookolie vrijgekomen. De olie ligt op het dek en in de haven. De pomp is direct gestopt. De olie wordt opgeruimd. De havendienst is ter plaatse gegaan.
Brand/Broei zonder assistentie brandweer (B2) CIN-melding (B2) van Europees Massaoverslagbedrijf (EMO), Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. In een hoop kolen op terrein 6 is broei ontdekt. Door de partij kolen te verdichten is de broei onder controle gebracht.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) van Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. Bij het drogen van nieuwe kitnaden met een brander is een hoeveelheid PUR-schuim in brand gevlogen. Dit is direct geblust door eigen personeel met een aanwezige blusser.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) van E.B.S.Laurenshaven Montrealweg 50 Botlek Rotterdam. In een partij kolen is broei ontdekt. De hotspots zijn uit elkaar geschept waardoor de broei is gestopt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam. Een medewerker reed met een voorpompwagen tegen een andere voorpompwagen aan. Hierdoor is een afsluiter krom gebogen. Er is 3500 liter vrijgekomen aan exxsol DSP 80/110. Het kwam terecht op een vloeistofdichte vloer. De riolering is meteen dicht gezet. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het opgeruimd.
Verspreiding van stoffen over het land (Z3) CIN-melding (Z3)  van Wilmar Oleochemicals, Merseyweg 10, Rotterdam Botlek. Tijdens het opzuigen van stoffen met een vacuümwagen is er een lekkage ontdekt bij een slangkoppeling. De werkzaamheden zijn direct gestopt. In totaal is er minder dan 10 liter product (alcoholen met lange koolstofketens)  weggelekt. Het gemorste product is opgeschept en wordt afgevoerd als gevaarlijk afval.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Tankstorage Pernis B.V. Tijdens het wegrijden van het terrein liet een vrachtwagen een spoor van een vetproduct achter. Door stolling kon het wegdek lokaal glad worden.
Overig (CIN G4) Neele-Vat Logistics B.V., Sonstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. Met een heftruck is een IBC (Intermediate Bulk Container) aan de onderkant lek gereden. Hierdoor is binnen de inrichting ongeveer 1.000 liter aan een bijtende organische vloeistof vrijgekomen. Het riool is dichtgezet zodat het product niet in het riool terecht kan komen. De hal waar het incident heeft plaatsgevonden is meteen ontruimd. Het bedrijf is gestart met de opruimwerkzaamheden.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN melding (Z3) van Uniper RoCa, Capelseweg 400, Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak ontstond een lekkage in een warmtenetleiding onder een viaduct bij de A20. Personeel van Uniper en Eneco zijn ter plaatse gegaan om het probleem op te lossen. Het buiten werking stellen van de warmtenetleiding heeft geen gevolgen voor nabij gelegen woningen. Het betreft een voedingsleiding naar tuinders in Lansingerland
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), Missouriweg 25, Rotterdam. In een partij kolen zijn tijdens werkzaamheden rook en vonk verschijnselen geconstateerd. Door de partij kolen te verdichten wordt de zuurstof verdreven en de broei gestopt. Het bedrijf heeft een waterwagen ter plaatse voor het geval deze ingezet moet worden. De partij kolen ligt op redelijke afstand van de partij kolen waar op 3 januari broei in was ontstaan en vormt dus geen extra gevaar. Het bedrijf geeft aan dat dit stankoverlast voor omliggende bedrijven kan veroorzaken.  De meldkamer ontving geen klachten.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2) van Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), Missouriweg 25,  Rotterdam. Een medewerker constateerde in een partij kolen rook en vonk. Door de partij kolen te verdichten wordt de zuurstof verdreven en de broei gestopt. Het bedrijf geeft aan dat dit stankoverlast voor omliggende bedrijven kan veroorzaken.  De meldkamer heeft op dit moment geen klachten ontvangen.