januari

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed overslagbedrijf (EMO), Missouriweg 25 Rotterdam. Tijdens het verplaatsen van partij kolen van terrein A3 naar A2 is broei ontdekt. De partij is verdicht om de zuurstof te verdrijven en de broei te stoppen. De verdichtingswerkzaamheden en het stoppen van de broei zal volgens het bedrijf ongeveer 36 uur duren. Het bedrijf geeft aan dat hierbij stankoverlast veroorzaakt kan worden.  Er zijn op dit moment geen klachten binnengekomen bij de meldkamer.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) AVR Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. In de loods waar huisvuil wordt opgeslagen is broei ontstaan in een berg huisvuil. De stapel is met shovels uitgereden in de loods. Broei is onder controle.
Verspreiding van stof door de lucht (G1) CIN-melding (G1) van Esso Nederland B.V. Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Update: de eerder gemelde lekkage van propaan is onder controle. Het incident is overgedragen aan het bedrijf zelf en de DCMR. De bedrijfsbrandweer van Esso blijft toezicht houden totdat er geen propaan meer vrijkomt. De gezamenlijke brandweer, chemisch advies en het milieupiket hebben het terrein verlaten. Er zijn geen meldingen/signalen op de meldkamer binnengekomen die aan dit incident zijn te relateren.
Verspreiding van stof door de lucht (G1) CIN-melding (G1) van Esso Nederland B.V. Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door een lekkage aan een leiding komt propaan vrij. Het bedrijf is bezig om de lekkage te stoppen. Vanwege de lekkage wordt gefakkelt, wat in de omgeving te zien kan zijn.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Koole Tankstorage Pernis B.V. Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Een vrachtwagen heeft tijdens het wegrijden een spoor van palmolie over de openbare weg getrokken. De vrachtwagen is bij afslag Gadering staande gehouden. Politie en Havenbedrijf hebben de melding verder opgepakt (verkeersveiligheid/schoonmaken). Er wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. In een container met afval is een zak met isolatiemateriaal gaan broeien. De zak is met eigen blusmiddelen geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Botlek Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Uit een leiding bij een koppelbak lekte iso-octanol. De lekkage is gestopt en ingeblokt. Een deel van het product is naast de koppelbak gelopen en in eigen riolering terechtgekomen. Vacuümwagens hebben het opgeruimd.
Verspreiding van stoffen over het land (Z3) CIN-melding Z3 van Cargill B.V. aan de Welplaatweg in de Botlek. Een tankwagen reed na belading met palmolie het terrein af en lekte palmolie op het bedrijfsterrein en  de openbare weg. De vrachtwagen reed door. Via de beveiligingscamera’s werd achterhaald welke vrachtwagen het betreft, zodat deze gestopt kon worden. De lekkage is gering (20 liter op het bedrijfsterrein en minder dan dat op de openbare weg).
Brand/Broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Rotterdam. Nabij platform 3 is een houten balk gaan smeulen, doordat deze tegen een (hete) stoomleiding lag. De balk is weggehaald en gedoofd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Euro Tank Terminal, Moezelweg 151, Rotterdam Europoort. Tijdens het op druk zetten van de leiding op het schip Cyrano ten behoeve van het  lossen is er uit een kogelkraan op het manifold op het schip ca 50 liter stookolie vrijgekomen. De olie ligt op het dek en in de haven. De pomp is direct gestopt. De olie wordt opgeruimd. De havendienst is ter plaatse gegaan.