2020

februari

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij een elektriciteitsverdeelstation is een elektriciteitskabel naar een pomp gaan smeulen. Een medewerker ontdekte het toen hij een vreemde geur rook. De stroom is direct uitgezet waardoor brand is voorkomen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij BV aan de Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat, Rotterdam. Er is waterstof uit een compressor ontbrand en direct door eigen personeel geblust met stikstof. De betreffende fabriek is stilgezet, zodat de compressor gerepareerd kan worden.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Kemira Rotterdam BV locatie Europoort aan de Moezelweg 151 te Rotterdam. Door onbekende reden is een brandmelder afgegaan waardoor de sprinkler is aangesproken. Hierdoor is er blusschuim vrijgekomen. Dit is deels in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bedrijf gaat het schuim wat op eigen terrein is gekomen opruimen.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Koole Tankstorage Pernis, Tankhoofd 2, Rotterdam. Tijdens het laden van een lichter (klein schip) ontdekte men, dat de kapitein was vergeten om de afsluiters dicht te laten zetten. Hierdoor is er naar schatting 10 liter zonnebloemolie in de haven terecht gekomen. Doordat de afwateringsgaten van het schip direct zijn dichtgezet, is de rest van het gelekte product op het dek van het schip terecht gekomen. Koole maakt het dek van het schip schoon. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Rotterdam Short Sea Terminals B.V. Er is een geringe hoeveelheid product vrijgekomen. Het bedrijf heeft dit opgeruimd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Europoort Rijndwarsweg 21 te Rotterdam. De melding betrof een kleine brand in een emmer verfresten. Deze is vanzelf gedoofd en had verder geen gevolgen. Er zijn geen verdere maatregelen getroffen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Lyondell Chemie Nederland B.V. Australiëweg 7 Maasvlakte Rotterdam. Op het dak van een opslagtank voor styreen ontsnapte styreen na het breken van een breekplaat. Door de druk te verlagen is de uitstroom ingeperkt. Ook is een stikstofdeken opgezet om de concentratie styreen te verlagen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Prorail emplacement Kijfhoek Develsingel 11 te Zwijndrecht. Aan een spoorketelwagon is een druppellekkage van trichloorethyleen geconstateerd. De brandweer is ter plaatse gegaan voor afhandeling van het incident.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Lekkage ontdekt in een leiding met benzinecomponenten. Hierdoor stroomde product in het leidingentracé. Bedrijfsbrandweer en gezamenlijke brandweer hebben product afgedekt met schuim om verspreiding door de lucht te beperken. De leiding is ingeblokt. Het product in het tracé is opgezogen door een vacuümwagen.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V. Petroleumweg 56 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens de dagelijkse ronde over het terrein is er een lekkage gesignaleerd aan een leiding van stookolie. Het lekte in het water. Havenbedrijf is ter plaatse gegaan en bedrijf heeft opruimdienst ingeschakeld.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Biopetrol Rotterdam B.V., Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Op de afsluiter van een container is een lekkage geweest van gumms (slijmstof). Er is 50 liter product terecht gekomen in de Welplaathaven. De lekkage is gestopt. De afloop van het rioolsysteem naar de haven is ingeblokt. Er zit nog product in het rioolsysteem die door het bedrijf intern wordt schoongemaakt. Het havenbedrijf is ter plaatse voor verdere afhandeling.
Brand/Broei/Explosie met assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1) van Vopak Terminal Europoort B.V. Moezelweg 75 te Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is rook geconstateerd in een tank. De medewerkers zijn direct uit de tank gehaald. Er zat geen product in de tank.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Ducor Petrochemicals Merseyweg 24 Botlek Rotterdam. In het extrusiegebouw is brand ontdekt aan een asafdichting van een pomp. Dit is direct geblust door een medewerker.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Tronox Pigmants Holland Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Tijdens het meten is bij een meetpunt minder dan 1 liter titaantetrachloride vrijgekomen. De lekkage is ingeblokt en er is opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Hexion Specialty Chemicals Pernis Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Doordat er problemen waren met de onderdruk van een onderdeel van de fabriek heeft het bedrijf een kleine lekkage ontdekt. Hierbij is een mengsel van fenol, methylmercaptaan en water vrijgekomen. Het vrijgekomen product vormde een plas van ongeveer 3m2. Deze is opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte) West Slag Hinderplaat 51 Maasvlakte Rotterdam. Rook onder een locomotief op een spoor. De locomotief is uitgezet en de rookontwikkeling gestopt. Brandweer en Prorail incidentenbestrijding stelden vast dat de rook is ontstaan door een oververhitte standkachel van deze locomotief.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V. aan de  Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door laswerkzaamheden is de mantel van een elektriciteitskabel kortstondig gaan smeulen. De brand is meteen geblust met een poederblusser.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Rubis Terminal B.V. aan Welplaatweg 26, Botlek Rotterdam. Tijdens het spoelen van een nieuw aangelegde leiding is door een openstaande drain blusschuim op het oppervlaktewater terecht gekomen. Dit gaf een vlek van ongeveer 20 m2.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Arkema B.V. Tankhoofd 10 Rotterdam-Vondelingenplaat. Na het overvullen van een IBC-container probeerde het bedrijf een deel van het product terug te drukken met stikstof. Door een te hoge druk is de breekplaat gesprongen en de klep opengegaan. Hierdoor is een mengsel isopropylmercaptaan en tertairbutylmercaptaan vrijgekomen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Broekman Distriport B.V. Mannheimweg 3 Botlek Rotterdam. Tijdens het stapelen van containers in het stack is de bovenste container terechtgekomen op de overdrukventiel van de onderste container, waardoor er een lekkage is ontstaan van argon. Door de vluchtigheid van argon en de weersomstandigheden is dit meteen vervlogen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door ontbranding van aardoliedestillaat ontstond een brand bij de platformer splitter. De brandweer heeft de unit direct afgeschuimd waardoor de brand direct stopte.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Neele-Vat Maasvlakte B.V. Sontstraat 8 Maasvlakte Rotterdam. Tijdens laadwerkzaamheden in een vrachtwagen is door een vorkheftruck een 200 liter drum lek geprikt. Hierdoor is 180 liter methyltetrahydrofuran op de grond en gedeeltelijk in de riool terechtgekomen. Het is opgeruimd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Rotterdam-Botlek. In een stalen vat met afval ontstond broei  door zwavelresten in een filter. Na het ontdekken van deze broei is het vat volgezet met water. De brand had geen gevolgen buiten het bedrijfsterrein.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1)  van Indorama Ventures Europe B.V., Markweg 201, Europoort Rotterdam. In het laboratorium dreigde een waterstofgasfles warm te worden, waardoor de brandweer is gealarmeerd. Uit onderzoek bleek dat er uiteindelijk niets aan de hand was. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de Brandweer is ter plaatse geweest.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Gate Terminal B.V., Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam. Nadat rookmelders afgegaan waren, bleek dat er een elektrische rail was geploft. Hierdoor is ook een gedeelte van de terminal uitgevallen, maar de terminal is verder stabiel. De oorzaak bleek een storing te zijn in een transformator. De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer is ter plaatse geweest.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Door een verkeerd ingestelde voorraadmeter is bij het vullen een tankwagen overvuld geraakt. Daarbij is ca. 2000 kg product (Polyol) gelekt op een vloeistofdichte vloer. Het ging om een ongevaarlijke stof. Het bedrijf heeft de gelekte stof meteen opgeruimd.