februari

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij een elektriciteitsverdeelstation is een elektriciteitskabel naar een pomp gaan smeulen. Een medewerker ontdekte het toen hij een vreemde geur rook. De stroom is direct uitgezet waardoor brand is voorkomen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij BV aan de Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat, Rotterdam. Er is waterstof uit een compressor ontbrand en direct door eigen personeel geblust met stikstof. De betreffende fabriek is stilgezet, zodat de compressor gerepareerd kan worden.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Kemira Rotterdam BV locatie Europoort aan de Moezelweg 151 te Rotterdam. Door onbekende reden is een brandmelder afgegaan waardoor de sprinkler is aangesproken. Hierdoor is er blusschuim vrijgekomen. Dit is deels in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bedrijf gaat het schuim wat op eigen terrein is gekomen opruimen.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Koole Tankstorage Pernis, Tankhoofd 2, Rotterdam. Tijdens het laden van een lichter (klein schip) ontdekte men, dat de kapitein was vergeten om de afsluiters dicht te laten zetten. Hierdoor is er naar schatting 10 liter zonnebloemolie in de haven terecht gekomen. Doordat de afwateringsgaten van het schip direct zijn dichtgezet, is de rest van het gelekte product op het dek van het schip terecht gekomen. Koole maakt het dek van het schip schoon. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Rotterdam Short Sea Terminals B.V. Er is een geringe hoeveelheid product vrijgekomen. Het bedrijf heeft dit opgeruimd.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Europoort Rijndwarsweg 21 te Rotterdam. De melding betrof een kleine brand in een emmer verfresten. Deze is vanzelf gedoofd en had verder geen gevolgen. Er zijn geen verdere maatregelen getroffen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Lyondell Chemie Nederland B.V. Australiëweg 7 Maasvlakte Rotterdam. Op het dak van een opslagtank voor styreen ontsnapte styreen na het breken van een breekplaat. Door de druk te verlagen is de uitstroom ingeperkt. Ook is een stikstofdeken opgezet om de concentratie styreen te verlagen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Prorail emplacement Kijfhoek Develsingel 11 te Zwijndrecht. Aan een spoorketelwagon is een druppellekkage van trichloorethyleen geconstateerd. De brandweer is ter plaatse gegaan voor afhandeling van het incident.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Lekkage ontdekt in een leiding met benzinecomponenten. Hierdoor stroomde product in het leidingentracé. Bedrijfsbrandweer en gezamenlijke brandweer hebben product afgedekt met schuim om verspreiding door de lucht te beperken. De leiding is ingeblokt. Het product in het tracé is opgezogen door een vacuümwagen.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V. Petroleumweg 56 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens de dagelijkse ronde over het terrein is er een lekkage gesignaleerd aan een leiding van stookolie. Het lekte in het water. Havenbedrijf is ter plaatse gegaan en bedrijf heeft opruimdienst ingeschakeld.