2020

april

Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Exon Mobile Esso Nederland Botlekweg 121 Botlek Rotterdam.Tijdens een reactorswing heeft er ter hoogte van de RCV 542 een kleine hoeveelheid waterstof vlam gevat. Deze is direct geblust met stoom.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Hexion aan de Vondelweg 601 aan de Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de inlaat van unit E6201 (heater) is een lekkage van fenol ontstaan. Dit loopt via een vloeistof dichte vloer naar het drainsysteem. De unit is ingeblokt. Op 8:53 is de situatie opgeschaald naar een G4, dit in verband met meetresultaten. Milieupiket is uitgerukt en doet onderzoek.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Europees Massagoed Overslagbedrijf, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is vanochtend broei ontdekt. Het bedrijf is meteen begonnen met de partij aan te stampen zodat de zuurstof tussen de kolen wordt verdreven.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van  Prorail, emplacement Botlek,  Botlekweg, Rotterdam. Op spoor 513 is bij een wagon, beladen met UN 1177 2-Ethylbutylacetaat, een druppellekkage aan de afsluiter ontdekt. Het treinverkeer rond spoor 513 is stilgelegd en alleen de hoofdbanen worden gebruikt. De lekkage is door de rangeerder zelf verholpen.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1)  van Arkema B.V. aan het Tankhoofd in Rotterdam Pernis. Bij het lossen van een container is een druppellekkage ontdekt aan een tankcontainer met een sterk geurende stof. De stof is opgevangen en in een emmer met geurneutralisatie gegooid om geuroverlast te voorkomen. De tank zelf is onder vacuüm gezet om verdere lekkage te voorkomen. De tankcontainer wordt zo snel mogelijk gelost. Bij controle op het terrein is vooralsnog geen stank waargenomen.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)  van Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Een vrachtwachten, beladen met vetalcohol, verloor op het bedrijfsterrein 50 liter product in een bocht. Het product lekte uit het mangat. Na inspectie- en schoonmaakwerkzaamheden kon de vrachtwagen zijn weg weer vervolgen. Het voorval heeft geen gevolgen gehad op de omgeving.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (B1) CIN melding (B1)  Damen Shiprepair Rotterdam B.V., Admiraal de Ruyterstraat 24, te Schiedam. Brand in de schoorsteen van Containerschip VIII, dat lag in de dock yard van Damen. Het vermoeden is dat er tijdens slijpwerkzaamheden aan de pijp in de schoorsteen restproduct zat, dat vlam vatte. Het bedrijf belde 112. De Brandweer was ter plaatse en de brand is geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Shell Nederland Raffinaderij BV, Rijndwarsweg 21, Rotterdam Europoort. Tijdens laswerkzaamheden raakten medewerkers de vloeistofdichte folie van een tank, waardoor deze vlam vatte. De tank is  gereinigd en in takt. Het vuur is geblust door eigen medewerkers met een poederblusser.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3)/Overige overlastgevende situaties (CIN Z4) CIN-melding (Z3/Z4)  van APM Terminals Maasvlakte II B.V. Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Bij het plaatsen van een tankcontainer op het chassis van een vrachtwagen is een fout gemaakt, waardoor de tankcontainer is gespietst. Hierdoor is de gehele inhoud van de tankcontainer (25 ton) vrijgekomen. Het betreft een fosfaat wat schadelijk is voor het watermilieu. Ondanks het plaatsen van een lekbak is er wat product in het rioolsysteem van het bedrijf terecht gekomen. Door het dichtzetten van putten is het product niet in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bedrijf zal samen met de DCMR een plan van aanpak opstellen om het vrijgekomen product op de juiste manier op te ruimen.      
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ExxonMobil Chemical Holland B.V. Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Er is broei ontstaan in een afvalbak op het terrein. Een medewerker had een verzadigde poetsdoek met kobalthoudende olefines in een afvalbak gedaan in plaats van de daarvoor bestemde bak met water. Hierdoor ontstaat broei in de afvalbak. De afvalbak is gevuld met water waardoor het stopte. Het bedrijf neemt maatregelen om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Chevron Oronite B.V. Petroleumweg 32 Vondelingenplaat Rotterdam. Een motor in een testopstelling heeft een kleine hoeveelheid brandstof gelekt. De gelekte vloeistof is opgevangen in een lekbak. De motor is direct afgesloten zodat er geen verdere lekkage kon optreden. De gelekte vloeistof is opgeruimd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) HES Botlek Tank Terminal, Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Het brandalarm ging af door brand in een elektronicaruimte van waaruit het dampretoursysteem wordt bestuurd. De brandweer is ter plaatse gegaan om te blussen, nadat de spanning van het gebouw was gehaald door STEDIN. De brand is veroorzaakt door een kortsluiting. Omdat de systemen dubbel zijn uitgevoerd, kon het bedrijf de normale werkzaamheden hervatten.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Vopak Terminal Europoort, Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Tijdens de opstart van de verlading van een binnenvaartschip is op het achterdek van het schip een lekkage van gasolie ontdekt. De oorzaak van de lekkage wordt onderzocht, vermoedelijk een lekke pakking tussen een blindplaat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP raffinaderij d’Arcyweg 75 Europoort Rotterdam. In een klein bijgebouw waar apparatuur staat voor een eventuele nood- shutdown werd rookontwikkeling geconstateerd. Wat er precies voor de rookontwikkeling heeft gezorgd is het bedrijf nog aan het onderzoeken. Het bijgebouw is geventileerd en de rookontwikkeling is gestopt.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Vopak Terminal Botlek aan de Welplaatweg 115 in Rotterdam Botlek. Tijdens laswerkzaamheden aan een tank is een smeulbrandje ontstaan. De tank was leeg tijdens de werkzaamheden, maar mogelijk zaten er nog wat productresten tussen de seal en de tankwand. De brandweer heeft het smeulbrandje geblust en met de warmtebeeldcamera nog een nacontrole uitgevoerd. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van EMO aan de Missouriweg 25 op de Maasvlakte Rotterdam. De melding betreft een broei in een partij kolen op terrein 6.  De  partij kolen wordt aangetrild om de broei te doven.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601, 3196 KK Vondelingenplaat. Bij het opstartten van Hydrotreater 3 is er een steekvlam gezien. Deze is uit zichzelf uitgegaan. Het opstarten is onderbroken om onderzoek te doen naar het incident. Er zijn verder geen gevolgen voor het milieu.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Hexion aan de Vondelingeweg in Rotterdam Pernis. Er is melding gemaakt van een lekkage van 500 liter fenol. Het fenol is opgevangen in een daarvoor bestemd zuiveringssysteem. De oorzaak van de lekkage is nog niet bekend. Het Milieupiket van de DCMR is ter plaatse om onderzoek te doen. In de fenol zitten ook restanten mercaptaan wat voor stank kan zorgen. Op het moment van de lekkage is een tweetal klachten binnen gekomen vanuit het dorp Pernis. De klagers omschreven de stank als een bloemkoollucht. Dit is typisch is voor mercaptaan.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601, 3196 KK Vondelingenplaat. Bij het opstartten van Hydrotreater 3 is er een steekvlam gezien. Deze is uit zichzelf uitgegaan. Het opstarten is onderbroken om onderzoek te doen naar het incident. Er zijn verder geen gevolgen voor het milieu.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Exxon Mobil Chemicals Holland bv. Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Door trillingen is er een lekkage ontstaan in een leiding waardoor syngas wordt getransporteerd. Zodra dit ontdekt is, is er een regelklep gesloten en is een deel van de fabriek van druk gehaald. Hierdoor is even meer gefakkeld. Het restant syngas, dat nog uit de leiding lekte, is neergeslagen met behulp van een watergordijn. Dit water is later opgeruimd met een vacuümwagen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Chevron Oronite Technology Petroleumweg 32 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een test is een slang losgeschoten, waardoor enkele liters motorolie zijn gelekt. Een deel is op een hete uitlaat terecht gekomen. Hierdoor is rookontwikkeling ontstaan, waardoor het brandalarm is geactiveerd. De rookontwikkeling heeft slechts kort geduurd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) E.B.S.Laurenshaven Montrealweg 50 Botlek Rotterdam. In een hoop kolen is broei ontstaan. Het bedrijf heeft zelf maatregelen genomen om de broei te stoppen.