2020

mei

Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1)  van Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), Missouriweg 25 Rotterdam Maasvlakte. De medewerker in de portiersloge had een automatische brandmelding gekregen van de losbrug op terrein 1, aan de zijde van de Mississipikade. Omdat melder als enige aanwezig is op het terrein heeft hij de brandweer ter plaatse verzocht om onderzoek naar deze brandmelding te doen. De brandweer heeft geen brand aangetroffen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1)  van Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, 3196 KD, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het eigen terrein, achter de werkplaats, heeft een brand gewoed in een stalen 20 voet container. Deze container was gevuld isolatiemateriaal en stond opgesteld op ruime afstand van gebouwen of andere gevoelige objecten. De brand is inmiddels geblust en voor zover bekend is er geen sprake van verspreiding. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Daarom is milieupiket naar de aanleiding van dit incident ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stoffen over land CIN (Z3) CIN-melding (Z3) van ECT Delta, Europaweg 875 , Rotterdam Maasvlakte. Op het schip de Hungary is een IBC (Intermediate Bulk Container) met een lekkage van Un 3082, milieugevaarlijke vloeistof, aangetroffen. De IBC is op de lekbak geplaatst. Omdat er onduidelijkheid is over de hoeveelheid  (druppels of een plas van 1 m2) en of het wel of niet opgeruimd is, is de medewerker van milieupiket van DCMR langs gegaan. Ook de brandweer is ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding  (B2) van Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Rotterdam Botlek. In een peukenbak op het terrein van de contractors is brand ontstaan. De bak is vol gezet met water om de brand te blussen. Er zijn geen andere instanties bij betrokken.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  Esso Nederland BV, Botlekweg 121 Rotterdam. Tijdens het schakelen tussen reactoren werd op een afsluiter een waterstofbrandje waargenomen. Hierop is de druk direct van het systeem gehaald en is het vuur bestreden met stoomsperen. Voordat het systeem weer wordt opgestart wordt eerst gekeken hoe de lekkage is ontstaan. Het milieupiket stelt onderzoek in.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Rotterdam. Bij sloopwerkzaamheden aan de laatste 1.5 meter van tank 29 zijn er vonken ontstaan. Hierdoor is er een restje gestolde zwavel ontvlamd. Dit gaf een steekvlam. Er waren geen verdere gevolgen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten en onder druk zetten van een fabriek bleek een flens licht te lekken en was er even een flensbrandje op deze flens. De betreffende reactor is weer gestopt en van druk gehaald.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Vlaardingen B.V. Koningin Wilhelminahaven Zuidoostzijde 1 Vlaardingen. Bij het doorblazen van leidingen na het laden van een schip is een kleine spray biodiesel op het dek van het schip terechtgekomen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Prorail emplacement Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht. Aan een spoorketelwagon is een druppellekkage van toluidinen geconstateerd. Met de brandweer en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is het incident afgehandeld.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Arkema B.V. Tankhoofd 10 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het op druk brengen van een container bij het ‘filling station’ is een pakking van een mangat deksel geklapt. Hierdoor kwam een kleine hoeveelheid mercaptaan vrij.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Shell Nederland Raffinaderij B.V, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij laswerkzaamheden heeft een persoon zijn helm op de leiding gelegd waaraan werd gelast. De helm is door de hitte in brand gevlogen. Dit is met een brandblusser geblust.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)  van P&O Ferries, Luxemburgweg 2, Europoort Rotterdam. Door onbekende oorzaak ging de brandstoftank van de vrachtwagen  lekken tijdens het vervoer. Bij de poort meldde de chauffeur zich en bleek er een gat te zitten aan de onderzijde van de tank. Hierbij lekte circa 200 liter diesel  over het terrein, grotendeels bij de poort. Het bedrijf heeft zo snel mogelijk de lekkage gestopt en een lekbak onder de lekkage gezet. De monteurs en het saneerbedrijf gaan ter plaatse.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het openen van een flens kwam er zuurstof bij een pyrofore stof. Hierdoor ontstond rookvorming. De bedrijfsbrandweer is aanwezig om te koelen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  van Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Bij een loods was rookontwikkeling door een rokende vuilniszak. De bedrijfsbrandweer ging ter plaatse gegaan en bluste deze vuilniszak.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Tijdens een overpomping van een tank naar een schip kwam men er achter dat een afsluiter niet was afgesloten. Hierdoor is 1 kuub ethanol in een koppelbak terechtgekomen. De brandweer heeft er een schuimlaag overheen gelegd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een kolenhoop werd broei ontdekt. Het bedrijf heeft de kolen uiteen gereden en aangeduwd. Om stank en rook tegen te gaan stond er een tankwagen met water standby.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed Overslag B.V., Missouriweg 25 LB, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een kolenhoop bij trein 3. Het bedrijf gaat de kolenhoop uitrijden om de broei er uit te halen. Met het bedrijf is afgesproken om mogelijke geuroverlast in de gaten te houden bij het draaien van de wind.
Brand/Broei/Explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) van Shell Nederland Raffinaderij  Rotterdam Pernis. Op een pijpenbrug  waar stroomkabels liggen is op de steiger brand ontstaan in oude planken. De oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer en chemisch advies zijn ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding B2  van Nouryon Chemicals BV, Welplaatweg 12 Rotterdam Botlek. Buiten op de rookplaats is de peukenbak ontbrand. Het is met eigen middelen geblust.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij , Rijndwarsstraat 21, Rotterdam Europoort. Tijdens zaagwerkzaamheden aan een schone productleiding zijn er vonken vrijgekomen. Door de vonken is een verfblik gaan branden. Het vuur is direct door eigen personeel met een poederblusser geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10 Botlek Rotterdam. Door een lekkage op een flens van een circulatieleiding kwam circa 500 liter polyol op de vloeistofdichte vloer. De pakking van de flens was versleten en is vervangen. Gelekt product is afgevoerd naar Indaver.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Een externe aggregaat gaf rookverschijnselen. Dit is vermoedelijk door kortsluiting veroorzaakt. De brandweer heeft de brand geblust en om 10:21 uur werd het sein brandmeester gegeven. De accu heeft een kleine hoeveelheid gelekt. Vopak ruimt dit op.
Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed Overslag BV, Missouriweg 25, 3199 LB Maasvlakte Rotterdam. Broei in twee hopen met kolen. Door de kolenhopen te verdichten, zorgt EMO ervoor dat er geen zuurstof bij kan komen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2) van Esso Nederland B.V. ,Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Om 10:46 uur werden tijdens werkzaamheden rookverschijnselen geconstateerd bovenop een tank. De werkzaamheden zijn direct gestopt. De rook is uit zichzelf gedoofd. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Bij het bedrijf was twijfel om dit te melden via de CIN-lijn. Uiteindelijk is besloten om toch melding te maken.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) van Shin Etsu, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is de seal van een pomp uit het proces geklapt. Hierbij is naar de eerste inschatting 1.000 kilo EDC (dichloorethaan) in een vloeistofdichte put gelopen. De installatie is stopgezet. De put is ingeblokt om verdere verspreiding te voorkomen. Door middel van waterschermen wordt er een deken van water in de put aangelegd om het product onder controle te houden. Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek.