mei

Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1)  van Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), Missouriweg 25 Rotterdam Maasvlakte. De medewerker in de portiersloge had een automatische brandmelding gekregen van de losbrug op terrein 1, aan de zijde van de Mississipikade. Omdat melder als enige aanwezig is op het terrein heeft hij de brandweer ter plaatse verzocht om onderzoek naar deze brandmelding te doen. De brandweer heeft geen brand aangetroffen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1)  van Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, 3196 KD, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het eigen terrein, achter de werkplaats, heeft een brand gewoed in een stalen 20 voet container. Deze container was gevuld isolatiemateriaal en stond opgesteld op ruime afstand van gebouwen of andere gevoelige objecten. De brand is inmiddels geblust en voor zover bekend is er geen sprake van verspreiding. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Daarom is milieupiket naar de aanleiding van dit incident ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stoffen over land CIN (Z3) CIN-melding (Z3) van ECT Delta, Europaweg 875 , Rotterdam Maasvlakte. Op het schip de Hungary is een IBC (Intermediate Bulk Container) met een lekkage van Un 3082, milieugevaarlijke vloeistof, aangetroffen. De IBC is op de lekbak geplaatst. Omdat er onduidelijkheid is over de hoeveelheid  (druppels of een plas van 1 m2) en of het wel of niet opgeruimd is, is de medewerker van milieupiket van DCMR langs gegaan. Ook de brandweer is ter plaatse geweest.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding  (B2) van Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Rotterdam Botlek. In een peukenbak op het terrein van de contractors is brand ontstaan. De bak is vol gezet met water om de brand te blussen. Er zijn geen andere instanties bij betrokken.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  Esso Nederland BV, Botlekweg 121 Rotterdam. Tijdens het schakelen tussen reactoren werd op een afsluiter een waterstofbrandje waargenomen. Hierop is de druk direct van het systeem gehaald en is het vuur bestreden met stoomsperen. Voordat het systeem weer wordt opgestart wordt eerst gekeken hoe de lekkage is ontstaan. Het milieupiket stelt onderzoek in.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Rotterdam. Bij sloopwerkzaamheden aan de laatste 1.5 meter van tank 29 zijn er vonken ontstaan. Hierdoor is er een restje gestolde zwavel ontvlamd. Dit gaf een steekvlam. Er waren geen verdere gevolgen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten en onder druk zetten van een fabriek bleek een flens licht te lekken en was er even een flensbrandje op deze flens. De betreffende reactor is weer gestopt en van druk gehaald.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Vlaardingen B.V. Koningin Wilhelminahaven Zuidoostzijde 1 Vlaardingen. Bij het doorblazen van leidingen na het laden van een schip is een kleine spray biodiesel op het dek van het schip terechtgekomen.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Prorail emplacement Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht. Aan een spoorketelwagon is een druppellekkage van toluidinen geconstateerd. Met de brandweer en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is het incident afgehandeld.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Arkema B.V. Tankhoofd 10 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het op druk brengen van een container bij het ‘filling station’ is een pakking van een mangat deksel geklapt. Hierdoor kwam een kleine hoeveelheid mercaptaan vrij.