mei

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 Vlaardingen Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Overig (CIN G4) Prio 1 Prorail Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Prio 2 Arkema Rotterdam Tankhoofd 10 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Lucht
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Shell Nederland Raffinaderij B.V, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij laswerkzaamheden heeft een persoon zijn helm op de leiding gelegd waaraan werd gelast. De helm is door de hitte in brand gevlogen. Dit is met een brandblusser geblust.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3)  van P&O Ferries, Luxemburgweg 2, Europoort Rotterdam. Door onbekende oorzaak ging de brandstoftank van de vrachtwagen  lekken tijdens het vervoer. Bij de poort meldde de chauffeur zich en bleek er een gat te zitten aan de onderzijde van de tank. Hierbij lekte circa 200 liter diesel  over het terrein, grotendeels bij de poort. Het bedrijf heeft zo snel mogelijk de lekkage gestopt en een lekbak onder de lekkage gezet. De monteurs en het saneerbedrijf gaan ter plaatse.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het openen van een flens kwam er zuurstof bij een pyrofore stof. Hierdoor ontstond rookvorming. De bedrijfsbrandweer is aanwezig om te koelen.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (B2) CIN-melding (B2)  van Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Bij een loods was rookontwikkeling door een rokende vuilniszak. De bedrijfsbrandweer ging ter plaatse gegaan en bluste deze vuilniszak.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Tijdens een overpomping van een tank naar een schip kwam men er achter dat een afsluiter niet was afgesloten. Hierdoor is 1 kuub ethanol in een koppelbak terechtgekomen. De brandweer heeft er een schuimlaag overheen gelegd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een kolenhoop werd broei ontdekt. Het bedrijf heeft de kolen uiteen gereden en aangeduwd. Om stank en rook tegen te gaan stond er een tankwagen met water standby.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2)  van Europees Massagoed Overslag B.V., Missouriweg 25 LB, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een kolenhoop bij trein 3. Het bedrijf gaat de kolenhoop uitrijden om de broei er uit te halen. Met het bedrijf is afgesproken om mogelijke geuroverlast in de gaten te houden bij het draaien van de wind.