2020

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Moezelweg 255 Rotterdam. Eerder deze ochtend meldde het bedrijf dat de kop van de warmtewisselaar bij een fabriek had vlam gevat. Ditmaal vatte de bundel van de warmtewisselaar vlam. Ook hier zat restproduct van zwavelijzer. Medewerkers hebben de brand geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EBS Laurenshaven Montrealweg 50 Rotterdam. In een kolenhoop op het achter terrein is broei ontstaan. Het zou gaan om ongeveer 25 m2. Voor nu laat het bedrijf het langzaam uitbroeien en houdt het in de gaten door hitte camera’s. Morgen gaan ze de hoop helemaal uitrijden. De verwachting is dat het nog ongeveer 2 dagen gaat duren voordat alles helemaal uit is.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Moezelweg 255 Rotterdam. Tijdens onderhoud aan een fabriek is brand ontstaan. Medewerkers waren bezig met het verwijderen van de kop van een warmtewisselaar. Na het verwijderen is deze op een kar gezet om daarna te worden schoon gespoten. Hierbij is restproduct van zwavelijzer in contact gekomen met zuurstof en is ontbrand. Medewerkers hebben de brand geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf constateerde broei in een kolenpartij en heeft de partij verdicht om het te stoppen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis B.V. Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Het bedrijf constateerde een laag palmolie op het water tussen twee steigers. Lekkage kwam van een schip. De vervuiling is weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10 Botlek Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een waskolom en een koeler is een kleine lekkage van fosgeen ontstaan. De lekkage ontstond doordat een leiding die onder druk stond is geopend. Deze is heel snel weer dicht gedaan. Hierdoor was het probleem verholpen. Gezien de aard van de stof is brandweer en chemisch advies direct ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) ECT Delta Terminal B.V. Maasvlakteweg 951 Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen is een container tegen een schakelkast van een carrier gekomen. Hierbij is kortsluiting ontstaan met rook. Ook is een gat ontstaan door de aanrijding. Er zijn geen producten uit de container vrijgekomen. De producten uit de container zijn omgepakt naar een andere container.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland BV Botlekweg 121 Rotterdam. Bij een condensaatpomp in een substation is rook op de elektriciteitslade gezien. De pomp is direct uit gezet waarna de rook stopte. Esso laat de pomp nakijken voordat deze weer in bedrijf wordt genomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Door een gaatje in een tankwand is 50 liter nafta vrijgekomen. Het gaatje zat op 6 meter hoogte en de tank was tot 21 meter hoogte gevuld. Het bedrijf heeft de nafta naar een andere tank overgepompt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10 Botlek Rotterdam. Bij de downstream fabriek had men rookontwikkeling gezien. Hier bleek op het dak brand/broei te zijn ontstaan in het isolatiemateriaal van het vat. Met behulp van stikstof is de brand/broei gestopt. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Emerald Kalama Chemical B.V. Montrealweg 15 Botlek Rotterdam. In een installatie is op 9 meter hoogte een brand ontdekt achter een pomp. Waarschijnlijk was er wat benzoëzuur gaan branden. De brandweer is opgeroepen. De brand kon vrij snel met een poederblusser worden geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Almatis B.V. Theemsweg 30 Rotterdam. Tijdens het nemen van een sample in de fabriek is er brand ontstaan in een opvangbak. De brand is meteen geblust door de medewerkers.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Vopak Terminal Botlek Welplaatweg 115 Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden op een steiger is brand ontstaan in een lekbak. De brand is meteen geblust door de brandwacht ter plaatse.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Esso Nederland B.V. Botlekweg 121 Rotterdam. Door een stroomstoring kunnen delen van de fabriek niet in bedrijf blijven. Hierdoor zijn fakkels te zien. Hulpdiensten zijn naar de raffinaderij gegaan om het proces in de gaten te houden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Cargo Terminal Gadering B.V. Butaanweg 5A Rotterdam. Een 30 m3 container voor de helft gevuld met bedrijfsafval (papier en plastic) vatte vlam. Deze container stond op parkeerterrein binnen de bedrijfsgrens achter de loodscomplexen. Brand is door brandweer en blusboot van het Havenbedrijf Rotterdam geblust. Op het moment van de melding was nog onbekend waardoor de brand is ontstaan.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) van Exxon Chemical Holland B.V aan de Botlekweg 121 in Rotterdam Botlek. Er is bij het tankenpark van de aromatenfabriek een lekkage ontstaan op een flens van een leiding waarbij 50 liter benzeen is gelekt. De leiding is direct ingeblokt en leeggemaakt. Een deel van het terrein is ontruimd waarna de lekkage is afgeschuimd om uitdamping te voorkomen. Vervolgens is de lekkage met behulp van een vacuümwagen afgezogen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1)  van AVR Afvalverwerking, Prof. Gerbrandyweg 10, Rotterdam. In een duwbak gevuld met afval, wat lag te wachten op verwerking, is broei en vervolgens brand ontstaan. De duwbak is in de St. Laurenshaven naar de kade van de AVR gebracht. Hier zijn de aluminiumdekplaten verwijderd en is het afval op een vloeistofdichte vloer geplaatst om het te kunnen blussen. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen is ter plaatse om dit proces te begeleiden en het Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek naar de aard en herkomst van het afval.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Uniper Maasvlakte Coloradoweg 10 Rotterdam. Door een nog onbekend oorzaak is isolatiemateriaal in de muur van het EVI-gebouw ontvlamd. Het vermoeden bestond dat dit mogelijk kwam door kolenstof. Dit is nog niet bevestigd en zal duidelijk moeten worden uit later onderzoek. De installatie was nog in bedrijf, maar is afgeschaald naar een half last. In eerste instantie dacht men dat de brand zich in het elektrostatisch filter bevond. Chemisch Advies is ter plaatsten geweest voor onderzoek. Omdat de Chemisch Adviseur ook toezichthouder is bij Uniper is in overleg besloten om Milieupiket niet te sturen.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Kemira Rotterdam B.V. Botlekweg 175 Botlek Rotterdam. In drie afvalcontainers van 1.000 liter  werd geconstateerd dat er reacties bezig waren. Twee van de drie containers stonden bol.  Bij een enkele was de beveiliging losgesprongen, en kwam er een zichtbare damp uit. Tijdens de tweede CIN-melding is doorgegeven dat het om de stof acrylamide gaat UN 3426. Brandweer is ter plaatse en ook milieupiket doet onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Vlaardingen B.V. Kon. Wilhelminahaven Zuidoostzijde 1 Vlaardingen. Het ruim van een tanker is overgelopen tijdens het laden. Hierdoor lekte 500 à 1000 liter zonnebloemolie naar het oppervlaktewater. Het pompen is gestopt waardoor de lekkage ook stopte. Het Havenbedrijf is ter plaatse gegaan voor de verdere afhandeling.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Upfield Sourcing Nederland B.V. Nassaukade 3 Rotterdam. Er was een lekkage op het oppervlaktewater van 200 à 300 liter plantaardige vetten. Bij de melding was de oorzaak nog onbekend. Havenbedrijf en de brandweer zijn ter plaatse gegaan.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Biopetrol Rotterdam B.V. Welplaatweg 108 Botlek Rotterdam. Door een lekke pakking op een pomp is ongeveer 40 liter thermische olie gelekt. De gelekte vloeistof is inpandig gebleven op de vloeistofdichte vloer van de pompruimte. Op het moment van lekken was de olie ongeveer 230°C, wat op dat moment risicovol was. Na afkoeling is de olie opgeruimd met absorptiegritt. De brandweer is ter plaatse geweest om te zorgen dat de olie niet in aanraking kon komen met brandbare voorwerpen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Archer Daniels Midland Europoort B.V. (ADM) Elbeweg 125 in Rotterdam Europoort. Tijdens laswerkzaamheden en het vervangen van steunbalken aan de onderzijde van silo’s is broei ontstaan omdat restanten sojameel niet waren opgeruimd. Broei is met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij een substation is door kortsluiting een hoogspanningstransformator uitgevallen. Hierdoor ontstond rook. Deze transformator is automatisch overgezet naar een back-up transformator. Door deze stroomstoring is kortstondig gefakkeld.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie CIN B2) CIN-melding (B2) van BioPetrol Rotterdam B.V. Er is brand/broei ontdekt aan een aanmeerpaal van de zeesteiger. De brand is met eigen middelen geblust. Het bedrijf heeft geen idee wat de oorzaak van de brand is. De aanmeerpaal moet vermoedelijk vervangen worden.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Nouryon, Welplaatweg Rotterdam Botlek. Tijdens het verplaatsen van een container met waterstofperoxide is er een kleine hoeveelheid (20 liter) gemorst op de onverharde vloer. Dit wordt opgeruimd en weggespoeld door het bedrijf. Er is geen onderzoek ingesteld door het milieupiket.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Uniper Maasvlakte, Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam. Op het terrein van het bedrijf is om 07:30 uur rookontwikkeling geconstateerd op het EFI(Elektrostatisch filter)-dak. Het is niet bekend wat de oorzaak hiervan is. Er zijn geen gevaarlijke stoffen ontbrand of vrijgekomen. De brandweer is ter plaatse en heeft met drones warmtebeelden gemaakt. Daarbij is geen extreme hitte meer waargenomen. Zij verwijderen de isolatiebeplating om na te gaan wat de rook heeft veroorzaakt. Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek.