juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V Merseyweg 10 Rotterdam. In de MDI-1 fabriek werd rook gezien in een aansluitkast. Medewerkers hebben de spanning van de installatie gehaald, waarbij de rookvorming is gestopt. Het bedrijf doet onderzoek naar de mogelijke oorzaak.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Energy, Merwedeweg, Europoort Rotterdam . Tijdens het uitpompen van een verzamelput is een slang losgeschoten waardoor er  8m3 afvalvloeistoffen in grind terecht gekomen is. De vloeistof bestaat uit Natronloog, mesh en condensaat. Het bedrijf heeft een tijdelijke verbinding met een brandslang gemaakt.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) van Rubis Terminal B.V, Welplaatweg 26, Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten van de verlading van een tank naar een schip is een lekkage ontstaan op de pompplaats. Hierbij is 1.000 a 1.500 liter Benzeen op de vloeistofdichte vloer terecht gekomen. Medewerkers hebben hier meteen een schuimlaag overheen gespoten om brand en stank te beperken. Chemisch Advies en het Milieupiket zijn ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal TTR Torontostraat 19 Botlek Rotterdam. Door een kapotte afdichting is 50 liter styreen monomeer vrijgekomen op vloeistofdichte vloer tijdens het van druk laten van een steigerleiding.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Rotterdam Pernis. Tussen een schip en een steiger is door een kapotte blindplaat aan boord van het schip ongeveer 500 liter palmolie in de Eerste Petroleumhaven terechtgekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan voor hulp bij de opruimwerkzaamheden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In kolenhoop zijn wat vlammen en rook geconstateerd. Dit is meteen verdicht en de situatie is weer stabiel.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Rotterdam Pernis. Doordat er in korte tijd veel regen is gevallen, is een olievanger doorgeslagen. Hierdoor kwam een kleine hoeveelheid oliehoudend water in de Tweede Petroleumhaven terecht. Dit is door het bedrijf HEBO en het Havenbedrijf Rotterdam opgeruimd. De olievanger is door een vacuümwagen leeggezogen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Vopak Terminal Vlaardingen B.V.  Tijdens het terughangen van de verladingsslang is de cam-lock tegen de bint van de steiger aangekomen waardoor er 1 liter Base Oil in het water terecht is gekomen. Tijdens de melding is er niets meer te zien van de gelekte Base oil.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Prorail B.V. Op spooremplacement Botlek is een lekkage op 2e en 5e wagon. Het betreft een druppellekkage. Oorzaak is niet bekend en wordt onderzocht. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V. Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Door werkzaamheden is er lucht in de low joule leiding gekomen waardoor zwavelijzer is gaan smeulen in de leiding. Dit was te zien door rook. Er is stikstof door de leiding geblazen om het zuurstof te verdrijven.