2020

juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V Merseyweg 10 Rotterdam. In de MDI-1 fabriek werd rook gezien in een aansluitkast. Medewerkers hebben de spanning van de installatie gehaald, waarbij de rookvorming is gestopt. Het bedrijf doet onderzoek naar de mogelijke oorzaak.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Energy, Merwedeweg, Europoort Rotterdam . Tijdens het uitpompen van een verzamelput is een slang losgeschoten waardoor er  8m3 afvalvloeistoffen in grind terecht gekomen is. De vloeistof bestaat uit Natronloog, mesh en condensaat. Het bedrijf heeft een tijdelijke verbinding met een brandslang gemaakt.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) van Rubis Terminal B.V, Welplaatweg 26, Botlek Rotterdam. Tijdens het opstarten van de verlading van een tank naar een schip is een lekkage ontstaan op de pompplaats. Hierbij is 1.000 a 1.500 liter Benzeen op de vloeistofdichte vloer terecht gekomen. Medewerkers hebben hier meteen een schuimlaag overheen gespoten om brand en stank te beperken. Chemisch Advies en het Milieupiket zijn ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal TTR Torontostraat 19 Botlek Rotterdam. Door een kapotte afdichting is 50 liter styreen monomeer vrijgekomen op vloeistofdichte vloer tijdens het van druk laten van een steigerleiding.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Rotterdam Pernis. Tussen een schip en een steiger is door een kapotte blindplaat aan boord van het schip ongeveer 500 liter palmolie in de Eerste Petroleumhaven terechtgekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan voor hulp bij de opruimwerkzaamheden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In kolenhoop zijn wat vlammen en rook geconstateerd. Dit is meteen verdicht en de situatie is weer stabiel.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Raffinaderij Vondelingenweg 601 Rotterdam Pernis. Doordat er in korte tijd veel regen is gevallen, is een olievanger doorgeslagen. Hierdoor kwam een kleine hoeveelheid oliehoudend water in de Tweede Petroleumhaven terecht. Dit is door het bedrijf HEBO en het Havenbedrijf Rotterdam opgeruimd. De olievanger is door een vacuümwagen leeggezogen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Vopak Terminal Vlaardingen B.V.  Tijdens het terughangen van de verladingsslang is de cam-lock tegen de bint van de steiger aangekomen waardoor er 1 liter Base Oil in het water terecht is gekomen. Tijdens de melding is er niets meer te zien van de gelekte Base oil.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Prorail B.V. Op spooremplacement Botlek is een lekkage op 2e en 5e wagon. Het betreft een druppellekkage. Oorzaak is niet bekend en wordt onderzocht. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V. Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Door werkzaamheden is er lucht in de low joule leiding gekomen waardoor zwavelijzer is gaan smeulen in de leiding. Dit was te zien door rook. Er is stikstof door de leiding geblazen om het zuurstof te verdrijven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Er is broei in een hoop kolen ontstaan. De kolenhoop is verdicht zodat er geen lucht bij komt. Hierdoor is de broei gestopt.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er heeft zich bij de koelwater-uitlaat ‘haven’ een spill van enkele liters Doba crude oil (UN 1276) voorgedaan. De spill is veroorzaakt door een lekke bodemkoeler van unit 6. De bodemkoeler is afgeperst en onder druk gezet. Er werd geconstateerd dat de druk zakte. Er is een waarneming gedaan bij het koelwatersysteem en ook bij de uitlaat. Daar was een minimaal spoor van het product zichtbaar. De bodemkoeler lekte nog steeds op moment van melden. Hebo Maritiemservice B.V. is ingeschakeld voor het plaatsen van een ‘boom’ om de koelwater-uitlaat
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Cargill B.V., Welplaatweg 34 te Botlek Rotterdam. Om 10:00 uur is op het eigen terrein van Cargill een vrachtwagen de openbare weg op gereden met een lekke pakking aan de achterkant van deze wagen. Hierdoor is een spill van ongeveer een ton palmolie op het wegdek ontstaan. Dit spoor loopt van het eigen terrein (nummer 34) tot de stoplichten van het kruispunt Welplaatweg / Botlekweg. De vrachtwagen is weer teruggereden naar het terrein van Cargill en staat daar nu opgesteld. Het piket van het Havenbedrijf en de politie zijn ter plaatse gegaan voor verdere bereddering.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding  (Z3) van Cargill B.V. aan de Welplaatweg 34 te Rotterdam Botlek. Een tankauto heeft bij het wegrijden een spoor aan kokosolie achter gelaten. Cargill vermoedt dat dit het gevolg is van een lekke pakking van een deksel. Het spoor begint bij poort 2. Het is onbekend hoe ver het spoor loopt. Mogelijk dat het tot op de snelweg ligt. Het bedrijf probeert de chauffeur te achterhalen. Rijkswaterstaat gaat de situatie bekijken.
Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Europoort, Rijndwarsweg 26, Europoort Rotterdam. Op het terrein heeft bij tank 3006 een kleine brand gewoed. Bij deze tank staat een mobiele compressor (kleine aanhanger met een motor die op diesel draait) voor werkzaamheden om de tank op te knappen. De tank bevat geen product. Waarschijnlijk is er een slang van de compressor geschoten, waardoor er diesel op hete delen van de compressor terecht is gekomen en vlam heeft gevat. De brand was snel onder controle. Werknemers hebben het met eigen blussers weten te blussen. De compressor was dusdanig afgekoeld dat er geen vlammen meer ontstonden. Assistentie van de brandweer was hierdoor niet meer nodig. Alles blijft staan zoals het nu staat en er zal een intern onderzoek worden uitgevoerd. Wanneer het onderzoek is afgerond, wordt de meldkamer DCMR hierover ingelicht.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (CIN B1) CIN-melding (B1) van Rotterdam Shortsea Terminals, Reeweg 35, 3089 KM Rotterdam. Op de kade bij het bedrijf staat een open container met metaal waarin broei is geconstateerd. De brandweer is ter plaatse en handelt het incident verder af.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Damen Shiprepair Rotterdam B.V. Admiraal de Ruyterstraat 24 Schiedam. In een container waar ijzerslijpsels in worden gegooid zijn om onbekende rede poetslappen beland. De poetslappen hebben vlam gevat en veroorzaakten rook. De container is naar buiten gebracht en geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag B.V. Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een kolenhoop. Het bedrijf heeft de kolenhoop verdicht om de broei er uit te halen.
Verspreiding van stoffen over het land (CIN G3) CIN-melding (G3) van Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Rotterdam Botlek. Er is een slang van een retourleiding van zeesteiger-2 kapot gegaan. Hierdoor is er 5 tot 10 kuub ethanol in de onderliggende opvangbak terecht gekomen. Milieupiket doet verder onderzoek
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Verspreiding van stoffen over het land van Koole Tankstorage Pernis, Tankhoofd 2, Rotterdam. Tijdens het vullen van tank 107 is deze overvuld. Hierdoor is er 10 ton zonnebloem crude gemorst. Ongeveer 250 liter is op de grond naast de tankput terecht gekomen. Deze grond wordt afgegraven. De rest van de zonnebloem crude is in de tankput zelf terecht gekomen. Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek. De tank zelf werd gebruikt voor het opslaan van het onderste laagje restproduct in de tanks van schepen. Het laagje restproduct in het schip bleek meer te zijn dan hoeveelheid die de tank kon bevatten. Hoe dit precies is mis gegaan wordt door Koole uitgezocht.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Koole Tankstorage Pernis B.V, Tankhoofd 2, 3196 KE Vondelingenplaat. Tijdens het leegblazen van een leiding is een pakking uit deze leiding geschoten en daardoor is een kleine hoeveelheid glycol (geen UN) op het steigerdek en in het water terechtgekomen. De geschatte vrijgekomen hoeveelheid is 100 liter. De lekkage is inmiddels gestopt en is ontstaan tijdens het blazen en kwam uit het schakelstation. Glycol is kleurloos en lost op in water. Er zijn daarom geen oil-booms geplaatst of andere beredderingsacties in gang gezet.