augustus

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Door de hevige regenval is een opvangbak op een pier overgelopen. Hierdoor is ongeveer 10 liter verontreinigd water in de haven terechtgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij Rotterdam d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de fakkel is op 30 meter hoogte een halve kilo stookgas vrijgekomen. Dit veroorzaakte een steekvlam. De steekvlam is met stoom geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Op een parkeerplaats op het bedrijfsterrein is een brandende sigaret op een houten paaltje neergelegd. Het paaltje is hierdoor gaan smeulen en direct door de bedrijfsbrandweer geblust.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Tronox Pigments B.V. Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Door een foutmelding in een gaskop is er een algemeen alarm afgegaan op de fabriek. Er is geen gasontsnapping geweest. De gaskop is nagekeken om te voorkomen dat het nog een keer fout gaat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is broei ontdekt. De hoop is verdicht en de broei is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een kolenhoop. Deze is door het bedrijf verdicht. Hierdoor is de broei gestopt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Aan boord van een schip is een slang geklapt. Hierdoor is ruwe palmolie in het oppervlaktewater terechtgekomen. De verpomping is stilgezet. Het incident is verder opgepakt door het Havenbedrijf Rotterdam.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding B2 van Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Rond het middaguur, tijdens het voorslijpen van een condensaatleiding is er een steekvlam ontstaan. Deze is vanzelf uitgegaan. Waarschijnlijk zat er nog een restant nafta in de leiding. Het betreft een leiding die al lang leeg staat. Voordat er is begonnen met slijpen is er eerst twee keer een gastest gedaan waarbij niets is gemeten.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) van Alco Energy Rotterdam, Merwedeweg 10, Europoort. Omstreeks 22:50 is er een doffe klap gehoord en volgde er een total black-out van de plant. Medewerkers proberen te achterhalen wat er precies is gebeurd en waar mogelijk meteen door te starten. Op dit moment lijkt Alco Energy Rotterdam de enige die is getroffen. Er zijn maatregelen genomen om escalatie te voorkomen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Door de hevige regen is water met een filmlaagje olie gelekt uit een installatie die vloeistoffen van vaste stoffen scheidt. Een zuigwagen is opgeroepen om het op te ruimen.