2020

augustus

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Door de hevige regenval is een opvangbak op een pier overgelopen. Hierdoor is ongeveer 10 liter verontreinigd water in de haven terechtgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij Rotterdam d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de fakkel is op 30 meter hoogte een halve kilo stookgas vrijgekomen. Dit veroorzaakte een steekvlam. De steekvlam is met stoom geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Op een parkeerplaats op het bedrijfsterrein is een brandende sigaret op een houten paaltje neergelegd. Het paaltje is hierdoor gaan smeulen en direct door de bedrijfsbrandweer geblust.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Tronox Pigments B.V. Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Door een foutmelding in een gaskop is er een algemeen alarm afgegaan op de fabriek. Er is geen gasontsnapping geweest. De gaskop is nagekeken om te voorkomen dat het nog een keer fout gaat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf B.V. (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is broei ontdekt. De hoop is verdicht en de broei is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Er is broei ontstaan in een kolenhoop. Deze is door het bedrijf verdicht. Hierdoor is de broei gestopt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Aan boord van een schip is een slang geklapt. Hierdoor is ruwe palmolie in het oppervlaktewater terechtgekomen. De verpomping is stilgezet. Het incident is verder opgepakt door het Havenbedrijf Rotterdam.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding B2 van Gunvor Petroleum Rotterdam, Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Rond het middaguur, tijdens het voorslijpen van een condensaatleiding is er een steekvlam ontstaan. Deze is vanzelf uitgegaan. Waarschijnlijk zat er nog een restant nafta in de leiding. Het betreft een leiding die al lang leeg staat. Voordat er is begonnen met slijpen is er eerst twee keer een gastest gedaan waarbij niets is gemeten.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) van Alco Energy Rotterdam, Merwedeweg 10, Europoort. Omstreeks 22:50 is er een doffe klap gehoord en volgde er een total black-out van de plant. Medewerkers proberen te achterhalen wat er precies is gebeurd en waar mogelijk meteen door te starten. Op dit moment lijkt Alco Energy Rotterdam de enige die is getroffen. Er zijn maatregelen genomen om escalatie te voorkomen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Door de hevige regen is water met een filmlaagje olie gelekt uit een installatie die vloeistoffen van vaste stoffen scheidt. Een zuigwagen is opgeroepen om het op te ruimen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door een storing in het branderfornuis is er ongeveer 40 kuub procesgas vrijgekomen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) van Yara Vlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen. Bij het lossen is door verkeerde oplijning kaliumcarbonaat in een fosforzuurtank gelost. Hierdoor is er een reactie ontstaan tussen het zuur en de base. Milieupiket is aanwezig voor vervolgonderzoek. Het Milieupiket heeft in overleg met de Chemisch Adviseur en het bedrijf een plan van aanpak opgesteld voor het leegpompen van de tank. Tot die tijd worden er elke 2 uur metingen gedaan om de temperatuur in de tank in de gaten te houden. Het bedrijf onderzoekt hoe het incident heeft kunnen ontstaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN- melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam naar aanleiding van een kortstondige brand. De brand ontstond nadat een afsluiter van een gasolieleiding bij een pomp werd losgemaakt met warmtematten. Hierbij is restproduct gasolie ontbrand. De brand is direct ter plaatse geblust met een P9 blusser.   Ā   
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) van Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Uit de uitlaat van een gasolieverwarmer kwam rook. Dit is door het personeel met eigen middelen geblust. Shell doet verder onderzoek naar de oorzaak.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Maasvlakte Olie Terminal MOT Maasvlakteweg 975 Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden aan de rand van een tank is door een vonkenregen een houten pallet in brand gevlogen. De pallet lag op het lager gelegen dak van een andere tank. De brand is direct met eigen blusmiddelen geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) VOPAK Terminal Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1 Vlaardingen. Na het beladen van een binnenvaartschip is met het leegblazen vanaf de terminal naar het schip vermoedelijk een verkeerde tank opengezet waardoor ongeveer 200 liter biodiesel in het oppervlaktewater terechtkwam. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan om te assisteren met het opruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij Rotterdam Vondelingenweg 601 Rotterdam. Tijdens het ontluchten kwam ongeveer 2 liter seal olie vrij. Om deze op te vangen werd een lekbakje geplaatst. Dit bakje stond op een hete flens. Hierdoor ontstond een klein brandje. Dit is meteen met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ExxonMobil Nederland Butaanweg 161 Vondelingenplaat Rotterdam. De printplaat van een robotarm is doorgebrand. Dit veroorzaakte een kleine brand die beperkt is gebleven tot de arm. Medewerkers van het bedrijf hebben de brand met eigen middelen geblust.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Koole Tankstorage Pernis B.V. te Vondelingenplaat. Bij steiger 10 op het terrein van Koole is een tank overgelopen. Daardoor is 30 liter van ruwe kokosolie in het oppervlaktewater terechtgekomen. Ter bereddering zijn er worsten in het water gelegd en is de boot gestopt. Er vindt geen verdere uitstroom plaats. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) van Emerald Kalama Chemical B.V., Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Na een stop van 3 maanden is de koelunit weer in gebruik genomen. Hierbij is een druppellekkage met tolueen opgetreden op het kopdeksel. De lekkage is in een greppel terecht gekomen en afgeschuimd door de bedrijfsbrandweer. Omdat de lekkage niet stopte is een CIN-melding gedaan met verzoek om assistentie. De installatie is uit bedrijf genomen ten behoeve van reparatie. Het voorval is onderzocht door een inspecteur van handhaving die ter plaatse was.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) BP Raffinaderij Rotterdam B.V. D'arcyweg 76 Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is zware gasolie vrijgekomen. Brandweer is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis Tankhoofd 2 Rotterdam. Na het verladingsproces tussen Koole en een schip werd volgens protocol de leiding leeggeblazen. Tijdens het leegblazen is er aan de scheepskant naftylamine uit de vacuĆ¼mdrukventiel gelopen. Ongeveer 10 liter is in de haven terechtgekomen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV) Markweg 131 Europoort Rotterdam. Door de hevige regenval kwam het bezinkbassin volledig vol te staan. Tijdens het overstorten van het bezinkbassin bleek er ook ertshoudend water mee te stromen. Hierdoor kwam rood afvalwater in de Dintelhaven terecht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Rotterdam. Tijdens een verdampingstest in een zuurkast is brand ontstaan. De brand is doorgeslagen in de schoorsteen. Brandweer is ter plaatse gegaan.