september

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) AVR van Gansewinkel, Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. In de zogenoemde KBL loods is brand ontstaan in een open container met bedrijfsafval. De brandweer heeft de brand geblust met fluorvrij schuim. Vervolgens is de container met afval naar buiten verplaatst om een nacontrole uit te voeren. Er zijn geen meldingen uit de omgeving geweest naar aanleiding van dit voorval.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een brandwaterlekkage nabij steiger 18 is er vervuild grondwater naar boven gekomen en uiteindelijk terecht gekomen op het oppervlaktewater van de 1e petroleumhaven. Er is minder dan 5 liter koolwaterstoffen vrijgekomen. Het lek is ingeblokt. De RPA is ter plaatse met oilbooms en de verontreiniging is opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort BV, Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Door het breken van enkele V-snaren is de ventilatie van een molen vast gelopen. Hierdoor is broei ontstaan in het in de molen resterende product sojameel. De brandweer heeft geassisteerd bij het leeg trekken van de molen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) NeoResins, Slachthuisweg 30, Hoek van Holland. Bij het laden van een tankwagen is een brandbare stof gemorst, de stof is via het riool opgevangen in een bezinkbak. De oorzaak was dat de bodemafsluiter niet goed was afgesloten. Het bedrijf heeft het incident zelf afhgehandeld.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Kova HSE B.V. Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam. Bij het openen van een vrachtwagen een vat aangetroffen die een vreemde geur afgaf. Na metingen niets geconstateerd. Incident overgedragen aan het bedrijf.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Europoort, Rijndwarsweg 21 Europoort Rotterdam. Brandweer gealarmeerd na het afgaan van een automatisch brandalarm. Na onderzoek wat rookverschijnselen geconstateerd bij een schakelkast. Na controle incident overgedragen aan het bedrijf.
CIN-melding (G4) CIN-melding (G4) Biopetrol Rotterdam, Welplaatweg 108 Botlek Rotterdam. Tijdens het schoonspoelen van een HCL leiding met water is +/- 2 m3 zoutzuur in een tankput terecht gekomen. Het zoutzuur kwam mee uit een drain die na constatering van de lekkage meteen is dichtgezet. Er is een waterscherm op de tankput gezet om het product neer te slaan en is de tankput gevuld met water om het product verder te verdunnen. Het bedrijf heeft het incident verder zelf afgehandeld.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Tronox Pigmants Holland, Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Een zgn. gaskop veroorzaakte een alarm om onbekende reden. De plant ging daardoor in shutdown. De oorzaak wordt onderzocht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Betrof broei in een berg kolen. De berg is 'verdicht', geen verdere inzet nodig.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Naar aanleiding van een geurwaarneming werd een lekkage in een reactorvat vermoed. De reactor is uit bedrijf genomen en bij het verwijderen van de isolatiemantel is verkoold isolatiemateriaal aangetroffen. Er zijn, na de geurwaarneming geen brandverschijnselen waargenomen. Uitgaande van de locatie van het verkoolde isolatiemateriaal - en daarbij dus de locatie van de lekkage - is er ongeveer een halve liter recylce alcohol vrijgekomen.