oktober

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 1 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 1 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 Vopak Terminal TTR Torontostraat 19 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam . Betreft broei in kolenhoop op terrein 8. De hoop wordt verdicht om zuurstof te verdrijven.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75, Rotterdam. Tijdens het laden van een schip is stookolie in de haven terecht gekomen. De toevoer van stookolie is direct gestopt. De havendienst, het bedrijf hebben met behulp van het droneteam van de brandweer het incident verder opgelost.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Europoort, Rijndwarsweg 21 Rotterdam. Op een onderstation (transformator) is rookontwikkeling ontstaan. De hoofdschakelaar is vervolgens uit gezet, er was geen assistentie van de brandweer nodig. Na onderzoek bleek dat er nog steeds warmteontwikkeling gaande was, het bedrijf heeft het incident zelf opgelost.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shin-Etsu PVC B.V. Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij Shin-Etsu is door het falen van een onderdeel circa 10 kg PVC-poeder vrijgekomen. De poeder lag verspreid over het bedrijfsterrein en de Petroleumweg en is door het bedrijf zelf opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2)Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen op terrein 8 is broei geconstateerd. Door de broei is er ook stank op het terrein en mogelijk bij buurbedrijven. Er worden trilplaten gebruikt om de partij te verdichten en daardoor de broei uit de partij te krijgen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot 15:00 uur (21-10) zullen duren.