2020

oktober

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Europoort, Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens het bunkeren van gasolie is op het schip de Nordsymphony een lekkage geweest waarbij enkele liters gasolie in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Het schip lag aan een steiger. De Hydrovak is ter plaatse geroepen om op te ruimen. Het milieupiket is niet ter plaatse geweest omdat het Havenbedrijf hierin het bevoegde gezag is. Het Havenbedrijf heeft dan ook het onderzoek uitgevoerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Neele-Vat Logistics bv, Sontstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. Een IBC (container) met verdund zwavelzuur is lek geprikt door de lepel van een heftruck. Hierdoor is er ca. 500 liter zwavelzuur vrijgekomen. Doordat er voldoende en duidelijke informatie over het incident werd doorgegeven door de zeehavenpolitie en chemisch advies was er geen noodzaak voor het milieupiket om ter plaatse te laten gaan. Het incident is door het bedrijf verder opgelost.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601 Rotterdam. Door de hevige regenval is een olievanger overgelopen en de inhoud voor een deel in de 2e Petroleumhaven terecht gekomen. Het bedrijf heeft het incident zelf opgelost.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal TTR, Torontostraat 19, Botlek Rotterdam. Na het afkoppelen van een slang bij een pompkamer is er een lekkage geweest door een defecte afsluiter. De lekkage is gestopt en het milieupiket is langs geweest voor een controle.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden aan een leiding is een kleine hoeveelheid ijzersulfide gaan roken. De bedrijfsbrandweer heeft het incident geblust en verder opgelost. De aanpak van de onderhoudswerkzaamheden wordt intern geëvalueerd.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75, Rotterdam. Tijdens het laden van een schip is stookolie in de haven terecht gekomen. De toevoer van stookolie is direct gestopt. De havendienst, het bedrijf hebben met behulp van het droneteam van de brandweer het incident verder opgelost.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Europoort, Rijndwarsweg 21 Rotterdam. Op een onderstation (transformator) is rookontwikkeling ontstaan. De hoofdschakelaar is vervolgens uit gezet, er was geen assistentie van de brandweer nodig. Na onderzoek bleek dat er nog steeds warmteontwikkeling gaande was, het bedrijf heeft het incident zelf opgelost.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shin-Etsu PVC B.V. Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij Shin-Etsu is door het falen van een onderdeel circa 10 kg PVC-poeder vrijgekomen. De poeder lag verspreid over het bedrijfsterrein en de Petroleumweg en is door het bedrijf zelf opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2)Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen op terrein 8 is broei geconstateerd. Door de broei is er ook stank op het terrein en mogelijk bij buurbedrijven. Er worden trilplaten gebruikt om de partij te verdichten en daardoor de broei uit de partij te krijgen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot 15:00 uur (21-10) zullen duren.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Vanuit het bedrijf een melding ontvangen van een mogelijke brand in een fornuis voor zware smeerolie / diesel. Uit voorzorg is er door de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Uit een nader bericht blijkt dat het gaat om stoom, welke bij een proces vrijkomt. Het incident wordt verder afgehandeld door Esso.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Bij werkzaamheden is een drukmeter afgebroken waarbij 80 tot 100 liter ethanol is vrijgekomen. Het bedrijf heeft hierop het proces gestopt en systeem ingeblokt. Bij het incident is een medewerker in aanraking gekomen met de stof. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het bedrijf heeft zelf voor het opruimen van de gelekte stof gezorgd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Botlek, Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Melding betrof rookontwikkeling in gebouw D. De brandweer heeft een inspectie uitgevoerd maar geen brandhaard gevonden en is weer ingerukt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Hexion Specialty Chemicals Pernis, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In de fabriek Epikote is er 15 minuten een emissie van methylisobutylketon (een oplosmiddel) geweest. Dit is opgemerkt door de stank van de emissie. Door een storing is een kleine hoeveelheid product gaan uitdampen en vrijgekomen. Er is gekoeld en het vat is leeggepompt, waarna er geen emissie meer was op het moment van de melding.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Wilmar Europe Holding, Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Er heeft uitstroom plaatsgevonden op de uitlaat van een vacuümwagen. Er is door de uitstroom op de uitlaat 500 liter product (vetalcohol/UN 3082) op de onverharde bodem terecht gekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Betrof broei in kolenberg. Diverse hotspots ontdekt. Het bedrijf heeft de kolenhoop verdicht om de zuurstof te verdrijven. Daarna is de berg verder afgegraven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Betrof smeulende plank die tegen een hogedrukleiding aanlag. Geen brandweerinzet nodig.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een stroomstoring was er geen spanning bij de waterzuivering. Hierdoor liep het afvalwater ongezuiverd naar de eerste Petroleumhaven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Climax Molybdenum, Theemsweg 20 Botlek, Rotterdam. Bij het weghalen van isolatiemateriaal van tank 104 ontstond er broei. Hierdoor is isolatiemateriaal gaan smeulen. Het smeulen is gestopt met een paar emmers water.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) N.S. Infra Beheer Botlekweg 150, Botlek Rotterdam. Betrof een zgn. druppellekkage aan een wagon op spoor 514 van emplacement Botlek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Chemiehaven, Chemiestraat 10, Botlek Rotterdam. Er werd een lekkage geconstateerd in een expansieleiding met natronloog. De verpomping is daarna gestopt, er is een kleine hoeveelheid van het product in het gras terechtgekomen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Europoort, Rijndwarsweg 21 Europoort Rotterdam. Tijdens schoonmaakwerkzaamheden van de Crude Oil Tank is er in de tank brand/broei ontdekt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een robot met camera. Op de beelden was er brand/broei te zien. De tank is verder leeg van crude oil, het zou gaan om wat zand resten en sludge op de bodem. Er is geen rook of vuur waarneembaar buiten de tank. De brandweer heeft het incident samen met het bedrijf opgelost.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het aansluiten van een flowmeter op een aanvoerleiding is de brander van een fornuis getript (in veilige modus). Hierdoor is +/- 50 m3 Methaan en Ethaan vrijgekomen in de buitenlucht gegaan. De meldkamer DCMR heeft geen klachten ontvangen n.a.v. het incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ADM Europoort BV, Elbeweg 125 Europoort Rotterdam. Er is een brandmelder afgegaan in de MCC (motorcontrolecentrale) door lichte rookontwikkeling. De rook kwam uit de schakelkast. De schakelkast is uitgezet en de deuren zijn opengezet om te ventileren. Waarschijnlijk is de rook ontstaan door draden die tegen elkaar zijn gekomen. Het incident is onder controle en heeft geen gevolgen gehad voor de processen.