november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Bij een van de units is op de leiding naar het monsterpunt een druppellekkage ontdekt, maar deze is direct ingeblokt. De leiding met titanium tetrachloride (tikkel) is afgeschermd met een waterscherm om zo eventuele verspreiding tegen te gaan. Er is maximaal 5 liter stof gelekt. Het milieupiket heeft telefonisch onderzoek uitgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Tronox Pigmants (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Bij een kleine lekkage is er kortsluiting ontstaan. Het ging om de elektromotor van een roldeur in unit-600. De bedrijfsbrandweer heeft de vlammetjes zelf gedoofd; assistentie was niet nodig.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Op terrein 8 zijn een aantal kleine broeiplekken ontstaan in een kolenpartij, met als gevolg rook en stank. Medewerkers hebben deze broeiplekken dichtgereden en het incident opgelost.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1) Lyondell Chemie Europoort, Moezelweg 145, Rotterdam. Direct nadat een koelcompressor uitviel, is er een onbekende hoeveelheid butaan (koolwaterstof) vrijgekomen uit de opslagtank. De druk is gemeten en bleek op normaal niveau. De compressor is na de storing weer opgestart. Eventuele bijzonderheden worden direct teruggekoppeld aan de DCMR.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ALMATIS, Theemsweg 30, Botlek Rotterdam Betrof klein brandje in een bak met rubberschraapsels in de MTD werkplaats. Dit is meteen weer geblust door het personeel met kleine blusmiddelen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden is een waterstofleiding lek geraakt. De brandweer heeft waterschermen ingezet om verdere verspreiding van de stof tegen te gaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Barge Center Waalhaven B.V., Waalhaven W.z. 62, Rotterdam. Op dinsdagochtend is brand ontstaan in een container waar op dat moment boomstammen in lagen. De brand is geblust door de brandweer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Rotterdam. Bij het schoonmaken van een warmtewisselaar is een halve liter dieselolie vrijgekomen en ontbrand. De brand is direct geblust met stoom. Er vindt geen onderzoek plaats door het milieupiket naar dit incident.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Vanwege een lekkage aan een bodemkoeler is er olie in het oppervlaktewater terecht gekomen. De lekkage is gedicht en het milieupiket van de DCMR doet momenteel onderzoek naar het voorval.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Rotterdam.