februari

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) ProRail B.V. Europaweg 855 Maasvlakte Rotterdam. Kleine druppellekkage van ethanol bij een wagon op een spoor. Lekkage aan zij-afsluiter van de ketel. Brandweer en ProRail hebben lekkage gestopt. De ketel was ongereinigd leeg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ADM Europoort BV Elbeweg 125 Rotterdam. Na blussing is er een gasturbine afgevallen. Er werd geen rook of overmatige warmte geconstateerd. Brandweer is ter plaatse om met ademlucht een verkenning te doen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Rotterdam. Het brugstuk van een pomp is gaan vlammen op de afsluiter. Dit is geblust met stoom. Milieupiket is ter plaatsen geweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens een controleronde zag men broei in de isolatie van een leiding bij een fabriek op 14 meter hoogte. Door de leiding stroomt palmolie. De isolatie is geblust en verwijderd. De broei is mogelijk ontstaan door een lekkende pakking.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp was er kortsluiting in een substation. Hierdoor ontstond rook. De ruimte is geventileerd.
Verspreiding stoffen in lucht bij DOW Benelux B.V. (CIN-G1) CIN-melding (G1) bij DOW Benelux B.V., Herbert H. Dowweg 5, Hoek. In de Ethyleenfabriek 2 is op circa 4 meter hoogte een lekkage opgetreden in de kraakgasleiding. De fabriek is vervolgens uit bedrijf genomen waardoor een grote roetende fakkel ontstond. De brandweer is ter plaatse geweest om het bedrijf te ondersteunen. Naar aanleiding van de lekkage moest er in de avond ook meer gefakkeld worden. Het milieupiket heeft telefonisch onderzoek verricht. Morgen zal het bedrijf nadere informatie overleggen naar het piket en de toezichthouder.
Voorval Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V. (CIN-B2) CIN-melding (B2) bij Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij het afzetten van een partij kolen op EMO terrein 2, zijn hotspots waargenomen laag in de kolenhoop. EMO gaan deze nu verdichten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het draaien van een brilflens is circa 100 milliliter gasolie vrijgekomen op een hete leiding. Dit ontbrandde en is direct geblust met een poederblusser door het eigen personeel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Een heater is gaan smeulen. Deze heater wordt gebruikt om stikstof op te warmen. Smeulbrand is helemaal uit.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Brand in een oplaad- en wisselstation voor AGV (Automated Guided Vehicles). In dit station worden ook accu's opgeslagen. Een van de accu's heeft in brand gestaan. De robot in de loods die de accu uit het rek kan halen werkte niet meer. Vandaar dat er een particulier blusbedrijf is ingeschakeld om te blijven blussen tot de accu niet meer ontbrand.
Verspreiding stof bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V. (CIN-G2) CIN-G2 melding bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Rotterdam. Door een procedurefout is ca. 10 liter tolueen in het oppervlaktewater terechtgekomen. De AGS heeft advies gegeven waaruit blijkt dat er geen brand- en/of explosiegevaar heerst.
Lekkage bij Lyondell Chemie Nederland B.V. (CIN-G3) CIN-melding (G3) bij Lyondell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7. Lekkage bij een drum die niet ingeblokt kan worden. De stof loopt nu in een opvangbak van 170 m3. Milieupiket gaat ter plaatse.
Afgaan alarm Kemira Rotterdam B.V. CIN Z4- melding Kemira Rotterdam B.V., Botlekweg 175. Wegens een vastgevroren alarmmelder in het tankenpark is het alarm ter plaatse meerdere malen afgegaan.
Sprinklerdefect bij Cargill (CIN-Z4) CIN melding (Z4) Cargill, Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Door een gesprongen afsluiter van een sprinklerinstallatie op het dak van een productiegebouw is er water uitgestroomd. De OVD van de brandweer en Milieupiket DCMR gaan ter plaatse in kaart brengen welke gevolgen dit heeft voor het productieproces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Broei in een kolenhoop. Het bedrijf heeft de kolenhoop dicht gereden waardoor de broei is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Bij het afslijpen van een leiding is heel kort een steekvlam ontstaan. Leiding was in principe leeggemaakt, maar er zat blijkbaar toch nog wat restproduct in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Broei in een kolenhoop. Het bedrijf heeft de kolenhoop dicht gereden waardoor de broei is gestopt.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Kemira Rotterdam BV Botlekweg 175 Botlek Rotterdam. Het brandalarm op het terrein van Kemira Botlek ging om de zoveel minuten af, maar dit was loos alarm. Er is uitgebreid gecheckt en er was geen sprake van brand. Het systeem is gereset, maar dit heeft niet geholpen. De firma die het onderhoud uitvoert aan het alarmsysteem heeft het defect weten te verhelpen. 
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Botlek Tank Terminal B.V. Montrealweg 151 Botlek Rotterdam. Tijdens een boord tot boord belading van dieselolie tussen het zeeschip de Shannonstar en de Amelie 2 is er door een onbekende oorzaak 200 liter dieselolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf en HEBO waren ter plaatsen om het opruimen te begeleiden.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Rookontwikkeling en brandgeur bij het 10kV hoogspanningshuis. Een aantal transportbanden waren uitgevallen. Het betreft een kV-station van EMO zelf. Binnen enkele minuten brand meester.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Maastank International 1e Welplaatdwarsweg 1 Botlek Rotterdam. Er was een stroomstoring op de 1e Welplaatdwarsweg. De bedrijven Maastank en AAK hebben er last van. Deze bedrijven slaan plantaardige oliën op. Er zijn geen gevolgen voor het milieu.