maart

Verspreiding van stof (CIN G1) CIN-Melding (G1) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Tijdens reguliere schoonmaakwerkzaamheden aan een circulair filter is de stof 'ethyleendichloride' op de grond terecht gekomen. Dit gebeurde bij het openen van een deksel. De hoeveelheid is niet bekend. De grond is direct na het incident schoongemaakt door het bedrijf. Ook is de lekkage verholpen. Het voorval heeft geen gevolgen gehad voor de overige processen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een leiding ontstond een bermbrand. Het bedrijf heeft de brand met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het opwarmen van een turbine is smeerolie in de isolatiekast - welke eerder in de kast was gelopen - door de temperatuur in brand gevlogen. De brand is geblust. De start van de turbine is afgebroken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het leegmaken van een laadarm op een steiger is er een pakking aan boord van het schip gaan lekken. Hierdoor is er circa 100 liter van een biologische olievariant op het schip terecht gekomen en 50 liter in het water. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door lucht (CIN-G1) CIN-melding (G1) Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Bij de hoogbouw bulkterminal is een gaslucht geroken. 60 mensen zijn geëvacueerd. Brandweer, CA-01 en milieupiket gaat ter plaatse. DCMR heeft G1-melding afgeschaald naar Z1.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek B.V. Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Bij een tank is lekkage ontstaan van styreen. De lekkage is gestopt. De tank is dicht. Lekkage is alleen in de tankput gekomen en wordt opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Bij ontmantelen van transformatiehuis heeft isolatiemateriaal vlam gevat. Dit is uitgegaan door uit te kloppen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het verwijderen van bundels uit de heater is zwavelijzer spontaan gaan ontbranden. Het bedrijf heeft het brandje geblust.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shin-Etsu Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Chloor-lekkage gemeld. 4 gewonden waarvan 1 ernstig. Lekkage gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Rotterdam. Bij de SRU 400 zijn aanwezige zwavelresten gaan smeulen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden dit weekend zijn er stoomschakelingen geweest en is een drukverhoging ontstaan in de zwavelputten. Hierdoor is er een geringe hoeveelheid zwavel via de trechters gaan lekken waarna het in contact is gekomen met een stroomtracing. Er ontstonden kleine vlammen van circa 1 cm groot. Dit is met stoom uitgekregen. Er worden extra werkzaamheden verricht om het gelekte zwavel goed op te ruimen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (b2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Rotterdam. Tijdens het opwarmen van een leiding is zwavel ontvlamd. Gisteren is er door een verstoring wat zwavel vrijgekomen in de tracing. Dit is opgeruimd maar er is waarschijnlijk nog een restje blijven liggen dat de brand heeft veroorzaakt. Er is direct stoom bijgezet waardoor de brand is gedoofd. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN-B2) Melding (CIN-B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is er even brand geweest  bij de aflooptrechter van de warmtewisselaar E1039. Een aanwezige brandwacht heeft het vuur meteen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ExxonMobil Chemical Holland BV Welplaatweg 2 Botlek Rotterdam. Door sluiting van een zekering in een pomp is een beetje rook vrijgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Ducor Petrochemicals Merseyweg 24 Botlek Rotterdam. In een gesloten ruimte van een peroxide mixer zijn kortstondig vuurverschijnselen gezien (3 seceonde). De machine is meteen stopgezet zodat er geen warmte meer werd toegevoegd aan het proces. Hierdoor zijn de vuurverschijnselen gedoofd. Het proces is daarna weer rustig opgestart. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. In een spanningskast is kortsluiting geweest. Dit wordt gerepareerd. Kortsluiting had geen gevolgen voor het proces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met kunststof materialen is er brand ontstaan. De brand is door de eigen brandweer van het bedrijf geblust. De werkzaamheden hebben niets met het proces te maken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Low destillate fraction, een soort benzine, lekte uit een leiding op de kade de haven in. Er werd niet verpompt via de leiding, wel stond de leiding onder druk. De leiding is drukvrij gemaakt en er lekt geen vloeistof meer uit.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam. Tijdens een controleronde is geconstateerd dat een drukontlastklep lekte. Het ging om natronloog. De leiding is ingeblokt en de uitstroom gestopt. Het grind onder de lekkage wordt afgegraven.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Aluchemie Oude Maasweg 80 Botlek Rotterdam. Een verkeerde afsluiter is opengedraaid. Hierdoor is afvalwater uit de bezinkbak terechtgekomen in het oppervlaktewater. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben het opgepakt met het bedrijf.