mei

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Ertsoverslagbedrijf Europoort Calandkanaal L 6302 Europoort Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Europoort (HN5740) Rijndwarsweg 21 Europoort Rotterdam Brand
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Emerald Kalama Chemical (HN4322) Montrealweg 15 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Emerald Kalama Chemical (HN4322) Montrealweg 15 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Een container met hars is van een schip in het water gevallen. De container is direct uit het water gehaald en op een lekbak gezet.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Hexion B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Druppellekkage van zoutzuur bij een tank. Lek gedicht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Shell Nederlandse Raffinaderij B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Tijdens slijpwerkzaamheden is een klein brandje ontstaan in het gras. Dit is door het personeel zelf geblust.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Vanwege een defecte afdichting in een leiding is er een onbekende hoeveelheid vloeistof vrij gekomen. Doordat er direct waterschermen zijn opgezet, heeft het geen effect gehad op de omgeving. De lekkage is ingeblokt en de afdichting vervangen. Het Milieupiket doet onderzoek naar het incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EMO B.V. Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Bij het afgraven van een kolenhoop zijn hotspots ontstaan. De kolenhoop is verdicht om de hotspots op te heffen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Nouryon Poly Chemicals Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Lekkage van smeerolie via het riool naar het oppervlaktewater.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Holland B.V. Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. In een prullenbak is rookontwikkeling ontstaan. Mogelijk dat er wat sporen kobalt op een doek hebben gezeten dat heeft gezorgd voor warmte- en rookontwikkeling. Er is geen sprake geweest van brand. De prullenbak is onder water gezet. Normaal gesproken worden doeken met kobalt direct in een plastic zak onder water gezet om dit soort problemen te voorkomen. Het bedrijf gaat een interne analyse uitvoeren om na te gaan wat er precies fout is gegaan.
Verspreiding stof via oppervlaktewater (CIN-Z2) CIN-melding (C2) Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Locatie Europoort), Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Een olievanger is doorgeslagen, mogelijk door regenval. Hierdoor is er product op de haven geloosd. De exacte stof is nog niet bekend, maar het gaat om een olie met koolwaterstoffen. De uitstroom is gestopt en alles wordt voor zover mogelijk op het terrein op te vangen. Oliebooms worden eventueel in overleg met de Havendienst toegepast. Het lijkt niet het Calandkanaal in te zijn gestroomd.