Terug naar CIN-Meldingen

2021

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Betrof kleine brand in tank 428 tijdens las en slijp wegwerkzaamheden. Het brandje is ontstaan op de bodem van de tank en direct geblust met water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1) Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Rotterdam. Door kortsluiting in een elektromotor van een luchtbehandelingsinstallatie in een kantoor-, computerruimte is er rookontwikkeling ontstaan. De ruimte is geventileerd en de vaste toezichthouder zal het voorval verder oppakken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) ADM Europoort B.V., Elbeweg 125, Rotterdam. Omdat er rook gesignaleerd werd rondom een molen die pellets samenperst, is er een melding gemaakt. Assistentie van de brandweer was niet nodig en het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Rotterdam. Door een lekkage in een tankcontainer is er 15 liter metalochlor op straat terecht gekomen. De container is op een lekbak geplaatst en wordt door een extern bedrijf overgepompt of gerepareerd. Het Milieupiket van de DCMR zal onderzoek doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Esso Nederland BV, Botlekweg 121, Rotterdam. Uit een peilglasmeter is een kleine hoeveelheid waterstof gelekt. Het incident is door het bedrijf zelf opgelost.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), ECT Euromax Terminal NH 9830, Maasvlakteweg 951, Rotterdam. Op de zevende verdieping van het hoofdkantoor (Gebouw A), was een elektrisch kastje gaan smeulen. De brandweer werd opgeroepen, maar blussen was niet nodig.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-Melding (B1), RST Rotterdam Short Sea Terminal, Reeweg 35 Rotterdam. Omdat er brand was ontstaan in het motorcompartiment van een carrier, werd de brandweer opgeroepen. De brand was erg snel gedoofd dus onderzoek was niet nodig.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Tijdens het vullen van een leiding met de stof Jayflex DIPD is er een druppellekkage gevonden. Ongeveer 150 liter van deze stof is terecht gekomen in het oppervlaktewater. Het bedrijf heeft de lekkage snel verholpen, waardoor onderzoek niet nodig was.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Omdat de plastic isolatie van een boiler was gaan smelten is er wat rook ontstaan. De bedrijfsbrandweer heeft het geblust en de ruimte gelucht. Omdat de situatie snel onder controle was doet het Milieupiket en de adviseur gevaarlijke stoffen geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. De isolatie van een stoomleiding is gaan smeulen. Het smeulen is gestopt door een zogenaamde stoomspeer in de isolatie te steken. De reden voor het smeulen van de isolatie wordt onderzocht door het bedrijf.    
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Exxonmobil Chemical Holland B.V. Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Door het uitvallen van een stoomketel was er een stoomtekort en moest een andere unit naar de fakkel worden geschakeld. Hierdoor ontstond een roetende fakkel die na ongeveer 10 minuten gestopt is met roeten. De stoomketel is later weer opnieuw gestart. In totaal zijn er 17 klachten binnen gekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Almatis B.V., Theemsweg 30, Botlek Rotterdam.  Op een elevatorband stonden enkele vastzittende bakken die losgebrand moesten worden. Hierdoor vatte de elevatorband vlam. Het bedrijf heeft het brandje geblust met poederblusser.
Verspreiding van stoften op het land (Z3) CIN-melding (Z3) Rangeer Emplacement Kijfhoek / Prorail / NS, Develsingel 11, Zwijndrecht. Bij een wagon op spoor 152 werd een druppellekkage geconstateerd van ethanol. Prorail heeft het voorval opgelost wordt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van een schip klapte een beladingsslang Hierdoor is (naar schatting) 5.000 liter palmolie op het dek en in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan voor assistentie en onderzoek.
Verspreiding van stof door lucht (CIN-G1) CIN-melding G1) CTT Rotterdam BV, Butaanweg 17, Vondelingenplaat Rotterdam. Een tankcontainer lekte ethylproxymol ( UN 3271) op de constructie. De vloeistof verdampte voordat het de grond raakte. Er is een vervangende tankcontainer geregeld waarna de inhoud overgepompt kon worden.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Rotterdam Short Sea Terminals B.V., Reeweg 35, Rotterdam. Twee containers die op een oplegger stonden waren omgevallen, mogelijk door klapband. Een van de containers bevatte ethylacetaat en door de val ontstond een druppel lekkage bij het mangat. De bouten bij het mangat zijn direct aangedraaid waardoor de (geringe) lekkage is gestopt. De inhoud van de container is daarna overgepompt.    
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. In het oppervlaktewater was een olie filmlaag te zien bij een ligplaats. De oorzaak van de verontreiniging is onbekend en het ging naar schatting om maximaal 10 liter product.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Douane Maasvlakte, Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam. Een vat met een gevaarlijke stof (UN 1197) werd lek gestoken met de lepel van een heftruck. Het vat is in een overmaats vat geplaatst om het verder uitstromen te voorkomen.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Shell Nederland Raffinaderij B.V. (Locatie Europoort), Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Deze melding is even later is afgeschaald naar Z3. Er heeft een afdichting van een afsluiter gelekt, waardoor er crude olie in het tracé is gelekt. Het gaat om 50 tot 60 liter. De afdichting is hersteld en de lekkage locatie is ingeblokt met zandzakken.
Verspreiding van stoffen over land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Boven een lekbak aan de landzijde lekte Tolueen uit een verbinding. Dit gebeurde bij het lossen van een schip. Er is in eerste instantie 200 liter vrijgekomen, de lekkage is ingeblokt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Archer Daniels Midland (ADM), Europoort BV, Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Het berijf deed een CIN-melding B1 (brand/broei met verzoek om assistentie van de brandweer). De controlekamer kreeg tot twee keer toe een brandalarm. Er werd rookontwikkeling gezien in het MMC gedeelte (elektriciteitsruimte) van de perserij. De stroom is direct uitgezet en de brand is geblust. Vermoedelijk is de brand ontstaan door oververhitting van een stroomkabel. De brand heeft geen gevolgen gehad voor de processen en de omgeving.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z-1) LNG Midscale, Azieweg 20, Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf was bezig met het koelen van een LPG tank. De koeling stopte waardoor de druk opliep. Via het veiligheidsventiel is een hoeveelheid LPG de buitenlucht in geblazen. Situatie daarna weer stabiel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) APM Terminals (HN 8203) Coloradoweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Er werd geringe rookontwikkeling geconstateerd in een carrier. Dit werd veroorzaakt door een geringe lekkage van olie. De olie kwam terecht in het motorcompartiment van de carrier waardoor dit ging smeulen. Er is direct geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. In het laboratorium werd een koppelstuk tussen een cilinder en een apparaat weggehaald. In het koppelstuk zat nog wat Pentaan (UN 1265). Het product is om (nog) onbekende reden ontvlamd. De brand is geblust met een poederblusser en het apparaat is direct uitgezet. Het product is opgeruimd.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Buiten op het KLM terrein is er een lekkage geweest van butyl alcohol uit een drieduims leiding. De lekkage werd direct ingeblokt en de situatie was daardoor weer stabiel.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof lekkage van LPG in een tweeduims leiding. De lekkage werd ingeblokt waardoor de situatie direct onder controle was. Er wordt onderzocht hoe de lekkage is ontstaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2)Tronox Pigmants Holland, Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam Na onderhoud aan een unit is heet materiaal in een container opgeslagen. Deze container staat op de parkeerplaats naast de laad/losplaats van het erts. De onderzijde van de container is voorzien van een houten constructie welke is gaan smeulen. Dit is met water geblust.