Terug naar CIN-Meldingen

2021

juli

Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Climax Molybdenum, Theemsweg 20 Botlek Rotterdam. In de afgasinstallatie van de zuurplant is een blower uitgevallen die SO2 (zwaveldioxide) opvangt. Hierdoor is naar schatting 7 kg zwaveldioxide naar buiten ontsnapt. Het bedrijf heeft de noodinstallatie ingeschakeld en daarna de reserve blower in gebruik genomen. Het milieupiket niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Handelsveem Steinweg, Theemsweg 26, Botlek Rotterdam Een medewerker was bezig met het aansluiten van de accu van zijn heftruck. Op het moment dat hij de accu aansloot, viel de klep dicht van de heftruck op de kabel waardoor er kortsluiting ontstond. Door de kortsluiting ontstonden er vonken en een klein brandje. Dit is meteen geblust en de technische dienst heeft alles gerepareerd.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1) Climax Molybdenum, Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. In de afgasinstallatie van de zuurplant is er een blower uitgevallen, die normaal de SO2 (zwaveldioxide) opvangt. Hierdoor zijn de blowers van de Roosplant ook uitgevallen, waardoor er overdruk ontstond in de plant. Door de overdruk is er via het rooster SO2 ontsnapt. Door het dichtzetten van de roosters, de haard van de plant de sluiten en de noodscrubber bij te zetten, heeft de uitstroom minder dan een minuut geduurd en is er +/- 7 kilo SO2 ontsnapt. Oorzaak van het uitvallen van de blower is nog onbekend, de technische dienst is onderweg. Buurbedrijven zijn ingelicht van de uitstroom. DCMR heeft het incident tijdens de CIN-melding afgeschaald van een G1 naar Z1, omdat de lekkage tijdens de CIN-melding al was gestopt. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Vopark Terminal, Laurenshaven Montrealweg 25, Botlek Rotterdam. Een stroomstoring heeft er voor gezorgd dat korte tijd de noodaggregaat is ingeschakeld. Het incident heeft niet gezorgd voor consequenties.    
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Neste Oil Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. Een lekkende pomp heeft gezorgd voor een vlammetje. De pomp is verwisseld.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 30, Vondelingenplaat Rotterdam.  Bij het vullen van de tanks van een binnenvaartschip is er zware stookolie over het dek van het schip en voor een klein deel in het oppervlaktewater terecht gekomen.  Dit is ontstaan doordat de oplijning van de tanks niet correct was. Naar schatting is er minder dan 10 liter in het water gekomen. De belading is direct gestopt om verdere vervuiling te voorkomen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] AVR - Van Gansewinkel Professor Gerbrandyweg Rotterdam. Extra informatie: In een berg houtafval werd brand ontdekt, dat direct met eigen middelen kon worden geblust. De hoop afval is uit elkaar getrokken waaruit werd geconstateerd dat de brand daadwerkelijk uit was. Het incident deed zich voor in de buitenlucht.
Overig (CIN Z4) Cin-melding [Z4]  LBC Rotterdam Oude Maasweg Rotterdam. Het bedrijf heeft de CIn-melding gedaan omdat de stroomvoorziening is uitgevallen. Er zijn geen aanwijzingen dat er kritische processen gevaar hebben lopen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) Cin-melding [Z1] Vopak Terminal TTR Torontostraat Rotterdam. Tijdens het overpompen zijn 7 personen onwel gewordenn bij het vrijkomen van een damp van methylmethacrylaat tijdens een lossing.  De onwel geworden personen zijn op locatie nagezien door ambulancepersoneel en konden op locatie blijven.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort BV, Elbeweg 125 Europoort, Rotterdam Het betrof een zgn. schroeibrand tijdens werkzaamheden in een kraan op 30 mtr. hoogte. Brandweer heeft de brandweer geblust en een werknemer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel i.v.m. rookintoxicatie.
Overig (CIN Z4) Prio 2 Douanekantoor Maasvlakte Bosporusstraat 5 Maasvlakte Rotterdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden Douane heeft 100% LEL gemeten in en container met aluminium scrap. LEL is de afkorting van Lowest Explosive Limit, oftewel onderste explosiegrens. Uit voorzorg hebben ze eerst de container apart gezet. De Douane gaat nu de LEL-procedure voor dit soort containers uitlopen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Nouryon Poly Chemicals, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam Door een nog onbekende oorzaak is er een gat in de leiding van de pers van de bleekloogpomp ontstaan. Toen dit werd ontdekt is er een lekbak onder de pomp gezet en is de pomp uitgezet waardoor de lekkage stopte. Er is naar schatting tussen de 1 en 2 liter weggelekt.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Euromax Terminal, Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam Het betrof een smeulbrand in de motor van een AVG (Automated Guided Vehicle), vermoedelijk door kortsluiting, Op het moment van de brand was de AVG geen containers aan het verplaatsen. Het brandje werd geblust en er zijn geen verdere gevolgen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Mineralz Maasvlakte B.V., Loswalweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen van een vrachtwagen is een leiding stuk gegaan. Lossen is direct gestopt. Er is 50 kg vliegas vrijgekomen. Grootste deel is op eigen terrein terecht gekomen. Terrein is schoongemaakt. DCMR is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Storage Pernis, Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Betrof een druppellekkage van eetbare olie uit een tankwagen. Het bedrijf heeft het incident zelf opgelost en de olie opgeruimd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-meldin (Z2) Gate Terminal, Maasvlakteweg 991 Maasvlakte Rotterdam. Door het falen van een klep is een grote hoeveelheid SodiumHypochloride (UN 1791) gelekt in het bassin. Er is een kleine hoeveelheid in het oppervlakte water terecht gekomen. Het Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) BP Raffinaderij, d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Lekkage van ongeveer 200 liter propaan/butaan mengsel bij de LPG fabriek van BP. De lekkage is ingeblokt (gestopt), er is door de brandweer een waterscherm opgezet om verdere verspreiding te voorkomen. De effecten zijn binnen het bedrijfsterrein gebleven.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Storage Pernis, Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het beladen van een schip heeft een overlading plaatsgevonden waardoor er 3000 liter ruwe palmolie op het schip en in het water terecht is gekomen. Er is direct een 'oilboom' (drijvende worst) op het water aangebracht om verdere verspreiding te voorkomen. Het Milieupiket en het Havenbedrijf zijn ter plaatse geweest voor onderzoek en ondersteuning bij het opruimen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij werkzaamheden aan palen in het water is een olieachtige stof aangetroffen. Het betrof ongeveer 15 liter. Waarschijnlijk was de stof afkomstig van de palen. Het bedrijf heeft er zelf voor gezorgd dat de stof is opgeruimd, Milieupiket is niet ter plaatse gekomen.