Terug naar CIN-Meldingen

2021

september

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. Rond 03:00 uur 's nachts is er brand ontstaan op het dak bij roosteroven 1, op 12 meter hoogte, nabij de topbrander. Dit is vermoedelijk ontstaan door een gat in de compensator of door vuilophoping. Voor de bestrijding van de brand is de assistentie van de brandweer ingeroepen. Rond half 5 's ochtends heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven. Naar de oorzaak wordt door de AVR nader onderzoek gedaan. Milieupiket en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen zijn niet ter plaatse gegaan.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. Bij de CSP plant is het product Epan E5307 (olie en acrylamide (UN 3426) acrylzuur en ammoniak en water) vrijgekomen. Dit gebeurde toen de ketel gespoeld en gedraineerd werd. De lekkage is inmiddels gestopt en betreft 10 kuub. Het vrijgekomen product ligt in een vloeistofdichte bak en wordt verpompt naar IBC-containers. Het vrijgekomen product geeft geen stank en het voorval heeft verder geen gevolgen voor de fabriek. Het voorval wordt onderzocht door Milieupiket en ook de adviseur gevaarlijke stoffen is onderweg.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Rond 07:00 uur 's ochtends is bij de afdeling RWH bij Shell Nederland Raffinaderij een lek in een NDEG-leiding ontstaan, waar 10 kuub per uur uitstroom plaatsvindt. Daarvan blijft 80 tot 90% binnen het proces. Door de leiding kwam hierbij zuur kalkhoudend proceswater op het oppervlaktewater in de 1e Petroleumhaven terecht. Verschillende fabrieken op het terrein van Shell hebben aansluiting op deze procesleiding en zullen door het lek down moeten gaan. De fabrieken COD en NCVP bij Shell en Shin-Etsu zullen down gaan. Hexion (ECH) is inmiddels bijna down. Op moment van schrijven is het lek nog niet gedicht en vindt er nog uitstroom plaats Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek naar de oorzaak en verdere invloed van dit incident. De bedrijfsbrandweer van Shell is ter plaatse voor bereddering.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op de fabriek SARU is een compressor warmgelopen. Daardoor heeft een hoeveelheid olie vlam gevat. De bedrijfsbrandweer had het vuur snel onder controle. De adviseur gevaarlijke stoffen is uitgerukt, maar is in overleg met de officier van dienst weer retour gegaan. Milieupiket heeft nader onderzoek ingesteld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) APM II, Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. Rond 08:00 uur 's ochtends is in stack 23 met een automatische stack-kraan een container verkast. Onder deze container zaten nog wat stekkers vast, die van boord zijn meegekomen. Daardoor is een andere container meegesleurd door de stack-kraan. Deze container is losgeraakt en vervolgens op een tankcontainer terecht gekomen, geladen met TPG, acrylaat grade (niet geklasseerde stof). De container is vervolgens lek geraakt. De tankinhoud van deze container is 25 ton, waarvan minstens de helft eruit is gelopen. Er zijn geen verhoogde waardes gemeten door de HCT-afdeling van het bedrijf. Het product is op het asfalt terecht gekomen en loopt vooralsnog niet in- of richting het water. Milieupiket gaat ter plaatse voor het onderzoek naar de toedracht en omvang van dit incident.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Binnen een van de installaties is er een klein scheurtje in een filter ontstaan. Dit zorgde voor een kleine lekkage van eetbare olie. De straal kwam terecht in de isolatie van die unit, waardoor het ging smeulen en broeien. Omdat er direct werd gekoeld met water, bleef het een erg klein incident. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1) Gate Terminal B.V., Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam. Bij een compressor in het procesgedeelte van het bedrijf heeft zich een lekkage voorgedaan. 50 liter van de stof LNG heeft gelekt, maar omdat de afsluiter direct is dichtgezet is de lekkage snel gestopt. De melding kwam door als een G1, maar is door de DCMR afgeschaald naar een Z1-Melding. De brandweer en zeehavenpolitie zijn kort ter plaatse geweest. De zeehavenpolitie heeft het voorval onderzocht en terugkoppeling gegeven aan het Milieupiket.    
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Exxonmobil Chemical ROP, Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Melding begon als een G1 melding maar is afgeschaald naar een Z1. Om 13:50 uur heeft zich in de Oxo-Alcohol Plant een lekkage voorgedaan van een minimale hoeveelheid syngas, UN1954 (gasmengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas). De druk is direct van de leiding afgehaald, er is ter bereddering een stoomlans geplaatst en er is korte tijd gefakkeld om de druk van het systeem af te laten. Het incident heeft geen gevolgen gehad voor de omgeving. Vermoedelijk is de lekkage ontstaan op een flensverbinding. Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) E.B.S. Europoort, Elbeweg 117 Europoort Rotterdam. Lekkage van hydroliekolie door een gesprongen hydroliekleiding van een drijfkraan. De olie is gelekt op een kraanponton en in het water. De lekkage is direct gestopt door middel van het afdichten van de leiding. e vrijgekomen hoeveelheid is onbekend. Het gelekte product is opgeruimd, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf zijn ter plaatse gegaan voor een controle.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nobian, Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Het ging om een brand in een asbak van het rookhok naast de werkplaats. De brand is geblust met water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Indorama Rotterdam, Markweg 201 Europoort Rotterdam. Tijdens het onderhoud aan een unit merkte medewerkers op dat de isolatie in de brand stond. Het bedrijf heeft een onderzoek gestart. Alles is uitgepakt om te kijken wat er achter de isolatie zat en hoe het heeft kunnen branden. De Brandweer is ter plaatse geweest voor controle. Adviseur Gevaarlijke Stoffen en Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden aan een afgeplugde leiding is een kleine steekvlam ontstaan omdat er vermoedelijk nog restproduct in de leiding zat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Door het lekken van waterstof is een kleine vlam van circa 10 cm ontstaan. De vlam is geblust met stoom.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. In de middag is er een kleine brand ontstaan doordat circa 10 liter dieselolie op een warme leiding terecht is gekomen en vervolgens in brand is gevlogen. De eigen brandweer heeft dit geblust en er is geen sprake van gewonden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Er is kortstondig brand ontstaan in een lithium-ion-accu van een Automated Guided Vehicle (AGV). Dit is een automatisch geleid voertuig dat veelal wordt ingezet in een fabriek of depot. De brand is onder hoge druk geblust. De andere accu’s zijn nog in tact. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving. Er was wel sprake van rookontwikkeling, echter zonder directe hinder voor de omgeving. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Op een vloeistofdichte vloer heeft een kleine lekkage plaats gevonden. Het ging om vijf jerrycans die door een container beschadigd zijn geraakt. Doormiddel van absorptiekorrels is de onbekende vloeistof opgeruimd. Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan voor onderzoek.    
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Tijdens het droogproces is in een droger brand ontstaan in het product. De brandweer had de brand snel onder controle. Na brandmeester is contact geweest met het bedrijf en zij maken een plan voor de afvoer van ontstane afvalstoffen.