Terug naar CIN-Meldingen

2021

oktober

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Power Plant Rotterdam B.V., Missouriweg 69, Maasvlakte Rotterdam. Om 11:10 uur is ongeveer 50 kilo vliegas (geen UN) ontsnapt en in het oppervlaktewater (Mississippihaven) terecht gekomen. Tijdens het verladen van het product naar schip Admiralengracht is de verladingsbalg gescheurd, waardoor 50 kilo product in het water terecht is gekomen. De verlading is direct gestopt en een opruimdienst is opgeroepen en komt ter plaatse voor de opruimactie. Het Havenbedrijf is ter plaatse om te schouwen. De oorzaak en hoogte van de scheur was niet bekend bij de melder, daarom gaat het Milieupiket ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. De melding betreft een CO2-blusinstallatie die is afgegaan in een technische ruimte met schakel- en regelkasten. Dit is mogelijk ontstaan door hoge T-toppen in één van de kasten. Er is geen rook gezien en er is niks geroken. De Gezamenlijke Brandweer is ter plaatse gevraagd om de situatie te controleren. Het heeft nog geen gevolgen voor het proces, maar de fermentatie zou kunnen afvallen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Rond 07:44 uur is door de wind het schip Alpine Liberty van de kant af gewaaid. Hierbij zijn twee laadarmen aan de vingerpier oostzijde afgebroken, waarbij tevens schade aan de gangway is ontstaan. Er is een onbekende hoeveelheid hydrauliekolie vrij gekomen. De blusboot van het Havenbedrijf is ter plaatse gegaan. Naast hydrauliekolie is er geen ander product vrij gekomen. Het Milieupiket van de DCMR stelt geen onderzoek in. De DCMR-meldkamer gaat nog wel navraag doen bij het Havenbedrijf met betrekking tot de bevindingen ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte), Europaweg 855, Maasvlakte Rotterdam. Op emplacement Maasvlakte West is een wagon aangetroffen met een druppellekkage. Het gaat om Styreen. De brandweer heeft vastgesteld dat de wagon daadwerkelijk lekte. Het Milieupiket van de DCMR is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Viterra Botlek B.V., Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam.  Tijdens het aftappen van een thermische oliepomp is er wat hete damp vrijgekomen. Deze thermische oliepomp had al eerder gelekt en was daarom al ingeblokt. De Technische Dienst was ter plaatse voor reparatie, maar een sensor zorgde ervoor dat de brandweer automatisch gealarmeerd werd. De brandweer adviseerde toen om toch een CIN-Melding te maken van het incident.  
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. In een werkplaats zijn de inhoud van een prullenbak en de naastgelegen stukken hout gaan smeulen. De prullenbak en het hout zijn geblust met poederblusser. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopark Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Op zaterdag 16 oktober is er tijdens het lossen van het schip Houston MTM naar een landtank een pakking losgeschoten. Hierdoor is er tussen de vijf en 10 liter stearinezuur in het water terecht gekomen. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Bij de MDI2 fabriek is een lekkage geweest van de vloeistoffen methyleendianiline en Aniline. Er heeft een plas gelegen van 5 meter bij 5 meter. De lekkage is ontstaan binnen de kolom. De leiding is ingeblokt, maar er is ook toen nog vloeistof uitgelopen. Het Milieupiket is ter plaatse gweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Alco Engy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10. Tijdens laswerkzaamheden in de warmtewisselaar van een droger is materiaal in de isolatie aan de buitenzijde gaan smeulen. De werkzaamheden zijn gestopt en het isolatiemateriaal is verwijderd. Hierdoor is het smeulen ook gestopt. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam. Rond negen uur 's avonds heeft een kraanmachinist een afsluiter van een container geraakt. De container hoorde leeg te zijn, maar uit nadere informatie is gebleken dat er nog vloeistof uit kwam. Uit latere informatie is gebleken dat het Argon (kleurloos edelgas) betrof. Chemisch advies is ter plaatse gegaan, Milieupiket niet.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Bij het lossen van zeeschip de Aspen Spirit bij stijger 3 is er 5 tot 10 liter crude olie gelekt. Dit gebeurde doordat er een drukmeter was afgescheurd, waardoor er olie in het water terecht is gekomen, op de stijger, het schip en laadarm. Er is een noodstop geweest en de opruimwerkzaamheden zijn gestart. Het havenbedrijf heeft er een RPA (blusboot) heen gestuurd. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen en Milieupiket zijn niet ter plaatse gegaan.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4), Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. De melding betreft het afgaan van het alarm van de buitenring. Dit bleek later vals alarm. De technische dienst, waarbij het systeem in onderhoud is, had een foutje gemaakt. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Rond half 1 's nachts is er bij een automatisch geleid voertuig (AGV) in de loodaccu brand ontstaan. Hierdoor ontstond er rookontwikkeling naar de omgeving. De accu is door de brandweer geblust met fluorvrij schuim. Om 1:10 uur waren er geen vlammen meer zichtbaar. De accu wordt op de calamiteitenplaats onder water gezet. Er stond geen container op deze AGV, waardoor er geen sprake was van aanvullend gevaar. Dit voorval zal niet verder onderzocht worden door Milieupiket.