Terug naar CIN-Meldingen

2021

december

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Rotterdam. Tijdens een routinecontrole is er bij de unit 1700 een smeulbrand ontdekt. De bedrijfsbrandweer heeft het brandje met veel water geblust. De isolatie wordt vervangen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Bij het lossen van de binnenvaarttanker de Atlantic Progress is er een pakking geklapt, waardoor er een kleine hoeveelheid stookolie op het dek van de tanker en in het water terecht is gekomen.  Naar schatting is de hoeveelheid stookolie in het water minder dan 20 liter. Milieupiket doet geen verder onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-Melding (G1), Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Tijdens het vullen van een truck heeft de stof Pentaal gelekt vanwege een lekke pakking. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het lek is gestopt. Het Milieupiket en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen zijn ter plaatse gegaan voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2)

CIN-Melding (B2), Ducor Petrochemicals B.V. , Merseyweg 24, Botlek Rotterdam. Bij de teerfabriek van dit bedrijf is bij het bijvullen van de voorraadtank vanuit een container 1 kg van pyrofore metaalorganische stof kortstondig tot ontbranding gekomen. De vlam was ongeveer een halve meter hoog en heeft verder niets geraakt. Vervolgens is direct de verpomping in veilige modus gezet (ingeblokt), waarmee de vlam uitging. De brand is ontstaan op de aansluiting (flens) van de vulleiding bovenop de container. De oorzaak is nog niet bekend. Voordat dit bijvullen in gang werd gezet is een test gedaan, waarbij alles goed gekeurd was. Het bedrijf gaat de leiding purgen (schoon blazen) met stikstof, waarna onderzocht wordt wat de oorzaak is geweest. Dit voorval wordt niet onderzocht door het milieupiket omdat de informatie tot nu toe volledig is.

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Rotterdam. Tijdens het opstarten van pomp 204B bij de CD6 is het isolatie materiaal gaan roken. Het personeel van Shell heeft dit geblust met stoom, en de pomp in geblokt. Men vermoed dat residu in het isolatie materiaal is gaan roken. De bedrijfsbrandweer van Shell gaat de isolatie verwijderen en de pomp onderzoeken. Het Milieupiket is niet ter plaatsen geweest voor onderzoek.
Overig (CIN G4) CIN-Melding (G4), Indorama Rotterdam, Markweg 201, Europoort Rotterdam. Op het moment dat er een melding was over de uitval van apparatuur door een software fout in dit bedrijf, kwam er ook een melding binnen vanwege een lekkage van thermische olie. Allebei de incidenten vonden toevallig plaats op hetzelfde moment, maar in een andere unit. De voorvallen hebben niks met elkaar te maken. De olielekkage is ontstaan bij werkzaamheden, waarbij een gat is geboord in een leiding met thermische olie van 90 graden. Hierbij zijn twee personen licht gewond geraakt en behandeld door de eigen EHBO. Er is in totaal 200 liter olie vrijgekomen. Door de temperatuur is hier veel rookontwikkeling ontstaan binnen de fabriek. Het Milieupiket gaat ter plaatse om onderzoek te doen naar de lekkage.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z2) Ducor Petrochemicals, Merseyweg 24 Botlek Rotterdam. Om 05:00 uur heeft Ducor Petrochemicals een CIN-melding Z1 gedaan. Vanwege het lekken van hete olie. Er lekte ca 1 liter per minuut op begane grond niveau met onbekende oorzaak. De lekkage is ingeblokt. Er is in totaal circa 50 liter vrijgekomen. Oorzaak van de lekkage is een scheur in de las. Milieupiket heeft onderzoek gedaan naar het incident.
Overig (CIN Z4) CIN-Melding (Z4), Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Wilmar Oleochemicals heeft een Z4-melding gedaan vanwege het lekken van een vettige alcohol. Bij het wegrijden van het terrein heeft de vrachtwagen in de bochten product gemorst. Waarschijnlijk komt dit doordat er nog een mangat open stond. De vrees is dat de vrachtwagen ook op de openbare weg product gemorst heeft. Omdat het product stolt kan dit gladheid opleveren. De brandweer en de politie hebben het incident verder opgepakt. Het Milieupiket DCMR is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Bunge Loders Croklaan, Antarcticaweg 191, Maasvlakte Rotterdam. Door een lekke bodemklep van een filter van de raffinaderij is er eetbare olie met bleekaarde vrijgekomen. Het gaat om meer dan enkele honderden liters. Het product is op de klinkers terecht gekomen. De afwateringsputten zijn afgedekt om te voorkomen dat het in het interne riool terecht komt. Het voorval wordt onderzocht door het Milieupiket.  
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Euro Tank Terminal B.V., Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Tijdens het overpompen van jet fuel in een pijpleiding is er een spil geweest door een openstaande ontluchting van een filter. Uit berekeningen blijkt dat er 140 kuub aan jet fuel is weggelekt. Het vrijgekomen product is in de pompput, de tankput en op het oppervlaktewater terecht gekomen. Voor dat laatste zal de meldkamer alert zijn op de e-noses en indien mogelijk nog een waarneming laten doen. Het voorval is vannacht onderzocht door Milieupiket en chemisch advies.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Neste Netherlands B.V., Antarcticaweg 185, Maasvlakte Rotterdam. In de isolatie van een paloliepomp is broei ontstaan, waarschijnlijk door opwarming van oude productresten. De isolatie is verwijderd en de pomp is in bedrijf gebleven. Het Milieupiket doet geen onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Nouryon Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. In de cellenzaal heeft een lekkage van waterstof plaatsgevonden. De oorzaak en hoeveelheid zijn nog niet bekend. Er zal nog een update volgen door het bedrijf. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een interne overpomping op het schip de Battersea Park is een overdrukventiel in werking getreden. Hierdoor is een nog onbekende hoeveelheid Stearic Acid 1840 (vergelijkbaar met kaarsvet) in het oppervlaktewater en aan dek terecht gekomen. Het Havenbedrijf gaat ter plaatse voor bereddering en onderzoek.