Terug naar CIN-Meldingen

2022

januari

Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. In een transportband op 8 meter hoogte is brand ontstaan. Brand is onder controle.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Om 14:58 uur is bij steiger 9 een opvangbak (voor slangen van schepen) door de hoge waterstand onder water komen te staan. In de opvangbak zaten olieachtige materialen. In het oppervlaktewater is een klein spoor terecht gekomen van enkele liters. Het bedrijf Hebo is geïnformeerd en gaat ter plaatse. Milieupiket zal geen onderzoek doen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-Melding (Z1), Shin-tsu PVC B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. In een van de units heeft gasvorming plaats gevonden met de stoffen waterstofchloride, dichloorethaan en vinylchloride. De kleine lekkage kon worden ingeblokt door een handafsluiter dicht te draaien. In totaal is er ongeveer 50 kg waterstofchloride vrijgekomen. De wachtchef heeft de Welplaatweg enige tijd af laten sluiten om risico's te voorkomen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-Melding (Z2), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Bij het schip de FENNE, is er na de belading een ventpoort open blijven staan. Hier uit is het product F.A.M.E. vrij gekomen (een soort biodiesel). Er is een vlek van ongeveer 10 meter bij 10 meter op het water waargenomen. Op het dek van het schip is ongeveer 2 kuub van de stof terecht gekomen, die vervolgens met een vacuümwagen opgeruimd. Het Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Vopak Terminal TTR B.V., Torontostraat 19, Botlek Rotterdam. Tijdens het beladen van een treinwagon op de weegbrug is de laadslang losgeschoten. Er is 1000 liter fenol over de wagon en in de kelder van de weegbrug gelopen. Het Milieupiket gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen en een plan van aanpak te vragen over hoe dit wordt opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. In een partij kolen is broei ontdekt. Het bedrijf is bezig met het verdichten van de partij, zodat er minder zuurstof in de partij komt en de broei onder controle wordt gebracht. Hierbij is geen assistentie van de brandweer nodig Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2), Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het voorbereiden van een lossing tussen een zeeschip en een binnenvaartschip is tijdens het prewashen een paar honderd liter slobs (palmolie met waswater) gelekt door een losse slang. Het Havenbedrijf was al aanwezig op het schip tijdens incident en heeft HEBO ingeschakeld om de vervuiling van het oppervlaktewater op te ruimen. Het Milieupiket gaat niet ter plaatse omdat het een boord-boordverlading betrof.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN melding (Z2) Damen Shiprepair, Admiraal De Ruyterstraat, Schiedam. Bij drainwerkzaamheden is een opvangbak overgelopen en is rond 300 liter motorolie van een schip in het dok terecht gekomen. Omdat het schip tevens koelwater moest lozen was één vloeistof kerende rand geopend. Hierdoor is het koelwater met de motorolie in het oppervlakte water terecht gekomen. Personeel van Damen heeft zelf oliebooms en absorptiematerialen geplaatst. Het milieu-piket van de DCMR doet onderzoek naar de toedracht.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Koningin Wilhelminahaven, Vlaardingen. Op ligplaats 629 is tijdens het schoonmaken met een stoomlans van de leiding met palmstearine 10 liter product in het water terecht gekomen. Er zijn geen maatregelen getroffen om het product op te ruimen. Het havenbedrijf is ter plaatse gegaan. Milieupiket heeft geen onderzoek ingesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), ECT Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte, Rotterdam. In het motorblok van een AGV (automated guided vehicle) heeft het gebrand. Tijdens de brand vervoerde de AGV geen container. Milieupiket heeft hier geen onderzoek naar gedaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Tijdens heetwerk (slijpen) heeft een slijpspoor restanten roest in een lasnaad in de tank tot ontbranding gebracht. De tank was wel gereinigd en bemeten. De roest is gaan smeulen/branden en is met een poederblusser geblust. Er zijn geen slachtoffers of gewonden. De werkzaamheden worden pas weer hervat op het moment dat alle lasnaden nogmaals zijn gecontroleerd en eventueel extra zijn gereinigd. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. Tijdens het fabrieksproces werd er gealarmeerd op een uitstoot uit de schoorsteen van zwaveldioxide. Omdat de stof overlast kan geven, deed het bedrijf een CIN-melding en heeft het haar buurbedrijven geïnformeerd. Omdat de productie direct is gereduceerd en hierdoor geen overschrijding meer plaatsvond, heeft het Milieupiket naar deze melding geen onderzoek verricht.