Terug naar CIN-Meldingen

2022

februari

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is een pomp van een fabriek uitgevallen. Hierdoor ging er propaan naar de fakkel. Shell heeft zo snel mogelijk de pomp weer aangezet.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Holland, aan de Merwedeweg 21, Rotterdam Europoort. Op 24 februari is, na het ontstoppen van een verstopte leiding, cobaltoxide aan de lucht gekomen en vandaag ontbrand. Dit is ontdekt om 20:45 uur, geblust met water en de resterende cobaltoxide is in een afvalbak onder water gezet. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de fabriek is zwavel gemorst. Dit is bij het opruimen ontbrand en geblust met water. Bedrijfsbrandweer staat stand-by. Milieupiket gaat vanwege de geringe hoeveelheid zwavel niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) Prio 1 Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam Ongeval Overig
Verspreiding van stof via land (CIN G3) Prio 1 Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een onderstation was mogelijk broei. De bedrijfsbrandweer heeft een verkenning gedaan met een warmtebeeld camera en heeft niets geconstateerd. De bedrijfsbrandweer blijft stand-by.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Na een storing in een fornuis moest waterstof worden afgefakkeld. Omdat het bedrijf hierdoor overlast (visueel, geluid) verwachtte, deden ze een CIN-melding.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Ducor Petrochemicals Merseyweg 24 Botlek Rotterdam. Een ventilator op het dak van de controlekamer vatte vlam. Oorzaak wordt nagegaan. De brand beperkte zich tot het dak in de controlekamer. De brand is geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Alco Energy Rotterdam B.V. Merwedeweg 10 Europoort Rotterdam. Tijdens de opstart van drogers zag men rook bij de isolatie van een leiding. De leiding was gevuld met een product voor diervoeding.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij Butaanweg 215 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is een bodemflens van een drum geopend. Hierbij is ongeveer een kubieke meter butaan vrijgekomen. De unit is ontruimd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) ADM Europoort BV Elbeweg 125 Europoort Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden aan een heater is ongeveer 300 liter natriumhydroxide-oplossing 3.5% gelekt uit een zuigwagen. Dit is vooral terechtgekomen op asfalt. Het is opgeruimd.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Storage Pernis Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het laden van een schip is de volgende tank niet open gezet. Hierdoor is er Soja Bean oil gelekt in het oppervlaktewater en aan dek. Het bedrijf Hebo is ingeschakeld voor het opruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Kleine brand door lekkage op een flens. Betreft waterstof, zwavelwaterstof en gasolie. De brand is vanzelf weer uitgegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Op het water is een olievlek waargenomen. Hoeveelheid is geschat op ongeveer 2 liter. Nog onbekend waar het vandaan komt. Vopak heeft onderzoek gedaan op het eigen terrein, maar geen bijzonderheden gevonden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Een kleine smeerolie lekkage (druppel) is op een hete leiding gedruppeld. Hierdoor ontstond damp. De reactor is uit bedrijf genomen en is afgekoeld. Een en ander wordt gerepareerd. Er is een stand-by reactor gestart waardoor het geen gevolgen heeft voor het proces.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Service Terminal Rotterdam Torontostraat 20 Botlek Rotterdam. Op een steiger zijn bij het laden van een schip een 2 drums met 70% salpeterzuur op de kade gevallen. De drums zijn hierbij beschadigd geraakt en leeg gelopen. De vloeistof is opgezogen en de grond eronder is afgegraven.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Hunter Douglas Europe Piekstraat 2 Rotterdam. Bij het branden van het krimpfolie van een pallet heeft men, met de brander, het plastic per ongeluk doen ontbranden. Brand is direct door het bedrijf zelf geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Neste Oil Netherland B.V. Antarcticaweg 185 Maasvlakte Rotterdam. Brand in een papiercontainer. Ten tijde van de melding was de brandweer al ter plaatse om het vuur uit te maken. Geen risico's voor het bedrijfsproces geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Er is kortsluiting geweest in een kleedkamer. Dit is met eigen blusmiddelen geblust. Elektricien is ter plaatse om de stroom eraf te halen en mogelijk reparatie uit te voeren.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Er heeft wat aldehyde en cobalt gelekt uit een afvoer op een stuk isolatie. Dit zorgde voor rookvorming. Oorzaak van de kapotte afvoer is nog onbekend. Bedrijf heeft een kap op de afvoer gezet en zo de lekkage ingeblokt/gestopt. Bedrijf gaat de afvoer repareren/vervangen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding(Z2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bedekking van lichte koolwaterstoffen waargenomen op uitstroom van een koelwaterleiding. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het verwijderd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden bij een fabriek is brand ontstaan, vermoedelijk door een lekkage bij de terugslagklep. Hierdoor is een kleine hoeveelheid waterstof ontbrand. Deze is gedoofd door de werknemers. Het werk is stilgelegd. Er wordt pas verder gewerkt zodra dit veilig kan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Hutchison Ports Delta II Coloradoweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Diesel in het oppervlaktewater terecht gekomen. Vermoedelijk door lekkage vanuit de brandstoftank van een containerlift. Havenbedrijf Rotterdam ter plaatse voor inspectie.