Terug naar CIN-Meldingen

2022

maart

Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Exxonmobil Chemical RPP Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. In een reactor waarin weekmakers voor plastics worden gemaakt is de reactie op hol geslagen (deflagratie). Hierdoor liep de druk op, waardoor er een breekplaat is gebroken. Dit ging gepaard met een flinke knal. Na het breken van de breekplaat is de reactor automatisch uit bedrijf genomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ECT Delta Terminal B.V. (Hn8200) Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. In een motorcompartiment van een van de carriers was brand ontdekt. De chauffeur heeft rook ingeademd en wordt behandeld door de medische dienst. Brand ten tijde van de melding al geblust. Er zijn verder geen (gevaarlijke) stoffen bij betrokken.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rail Service Center Rotterdam BV Albert Plesmanweg 200 Rotterdam. In een container met 'other waste' is broei ontdekt. De container was inmiddels op een veilige (vrije) locatie gezet. Het bedrijf besloot de assistentie brandweer in te schakelen. Vooralsnog geen gevolgen voor de omgeving. Milieupiket ter plaatse, met name om te achterhalen welke (afval)stoffen er in de container aanwezig zijn.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) ProRail B.V. (emplacement Maasvlakte) West Slag Hinderplaat 51 Maasvlakte Rotterdam. Druppellekkage geconstateerd bij een ketelwagon met ammoniak (UN1005). De brandweer heeft ter plaatse testen uitgevoerd en geconstateerd dat de aangetroffen stof water betreft. Op basis daarvan hulpdiensten teruggetrokken.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Alco Engy Rotterdam B.V. Merwedeweg 0 Europoort Rotterdam. Om 06:44 uur is er brand ontstaan door een kleine stofexplosie in de filter van een droger. Brand snel onder controle van brandweer. Door de werking van explosieluiken en koelsysteem is er geen stof in de omgeving gekomen. Door de explosie is geen schade aan de installatie ontstaan. Voor het verdere proces zijn er geen gevolgen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat. Uit het accuvat van een motor/pomp is er 80 kilogram MIBK weggelopen. Na onderzoek geen product in de haven gelopen. Een vacuümwagen is opgeroepen om het product op te ruimen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Sleutelwerkzaamheden aan een HCL heater. Tijdens deze werkzaamheden is er een minimale hoeveelheid waterstofchloride vrijgekomen. Milieupiket ter plaatse voor nader onderzoek.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rotterdam. Zaterdagochtend melding van tanktemperatuur hoger dan het vlampunt van een product. Zondagavond vanwege langzame temperatuurdaling de inhoud van de tank gemengd met een vergelijkbaar product met hoger vlampunt. Na analyse is het vlampunt hoger dan de actuele temperatuur van de tank en het risico geweken. Op zaterdag heeft het Milieupiket onderzoek gedaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Van Gansewinkel (Hn4506) Professor Gerbrandyweg 10 Botlek Rotterdam. Om 08:49 uur door (nog) onbekende reden brand ontstaan in een nooddieselgenerator. Om 09:01 uur is het sein brandmeester gegeven door de brandweer. De brand heeft geen gevolgen gehad voor het proces.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Het bedrijf was bezig de installatie gereed te maken voor een onderhoudsstop. Een medewerker was bezig aan een leiding die drukloos had moeten zijn. Dit was niet zo en is zo besmet geraakt met EDC. Door een volgend incident met ernstig letsel, deze keer niet procesgerelateerd, heeft het milieupiket noodgedwongen het onderzoek moeten opschorten. Dit wordt voortgezet op 25-03-2022. 
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is een hoeveelheid Ethyleendichloride (EDC) gelekt waarbij twee personen besmet zijn geraakt. Milieupiket ingezet voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam Moezelweg 255 Europoort Rotterdam. Door een lekkage aan een knelkoppeling is een kleine hoeveelheid stookgas van een fornuis gelekt. Het gelekte gas heeft vlam gevat en er ontstond een klein brandje. Dit is meteen gedoofd. De defecte brander met bijbehorend leidingdeel is meteen ingeblokt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Het bedrijf constateerde bij een steiger een oliefilmlaagje op het water. Voor bedrijf nog onbekend waar het vandaan komt, er is geen lekkage geconstateerd. Het Havenbedrijf Rotterdam gaat ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Almatis Theemsweg 30 Botlek Rotterdam. Container met daarin papier en lege big bags in brand buiten. Brand is geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Bij de transportband voor soja is op circa 50 meter hoogte rookontwikkeling waargenomen. Het bedrijf is gestart met het koelen van de transportband door middel van water.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Brand in substation 4 op laan B. Om het substation spanningsloos te maken moet de aromatenfabriek down genomen worden. Vooralsnog zal dit gecontroleerd gaan. Voor nu verder geen gevolgen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Bij een fabrieksonderdeel is kaarsvetachtige olie substantie gelekt op drukventiel. Daardoor is kort brand ontstaand. Brand is geblust. Dit deel van de installatie is buiten bedrijf gesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., Moezelweg 255, Europoort Rotterdam. Door kortsluiting op een elektromotor is er brand ontstaan. Dit is door eigen personeel geblust. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Lyondell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7, Maasvlakte Rotterdam. Tijdens het beladen van schip MAYFLOWER is er een lekkage van Styreen monomeer opgetreden. De lekkage is opgetreden bij een aansluiting van een tankwasinstallatie aan boord van het schip. Milieupiket van DCMR doet onderzoek naar het voorval.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Door onbekende reden is er een brandje ontstaan op het voorschip van de Visioen. Het schip is leeg van biodiesel (methyl esters) en de lading is niet betrokken bij de brand. Tijdens de melding zou het al brand meester zijn. Omdat er geen bedrijfsprocessen betrokken waren en het om een scheepsbrand ging is Milieupiket niet ter plaatse gestuurd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNC) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door laswerkzaamheden heeft gedroogd groen in tankput C5, bij tank 428 vlam gevat. De werkzaamheden zijn direct gestaakt en het groen is geblust met een (eigen) klein blusmiddel. Milieupiket doet geen onderzoek.
Verspreiding van stoffen over land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) ProRail BV Botlekweg 150 Botlek Rotterdam. Op emplacement Botlek werd een gerangeerde wagon aangetroffen met een druppellekkage. In de wagon zit Ethanol, UN1170, gevi 33. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) Prio 5 Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 2 Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam Ongeval
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 1 Bedrijvenpark Botlek Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij slijpwerkzaamheden is er afval in brand gevlogen. Personeel van het bedrijf heeft dit geblust met een poederblusser.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het doorblazen van een leiding is 50 liter vetzuur in het water terecht gekomen door een drukstoot bij het schip Zuid Friesland. Het Havenbedrijf gaat ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen. Bij start verlading naar het schip Amigo is bij bedrijf 200 liter zonnebloemolie uit een tank op het dek en in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf gaat ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij de fabriek CVP Flexibels is bij de persleiding van een reactorpomp kortstondig de isolatie gaan smeulen. Tijdens controleronde ontdekt toen men een schroeilucht rook. De leiding is direct ingeblokt en vervolgens uitgepakt. Er is vooralsnog geen gaatje in de leiding gevonden. Vermoedelijk betrof het een externe verontreiniging. Dit wordt nog nader onderzocht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 11:21 uur heeft bedrijf melding gedaan van een kleine brand in een afvalcontainer op het terrein 1. Het afval is uit de container gehaald en afgeblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. In een leiding in het lagedruksysteem van een unit is een klein gaatje ontdekt waarop een vlammetje staat. Het systeem is uit bedrijf genomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) ProRail BV Botlekweg 150 Botlek Rotterdam. Bij een wagon gevuld met azijnzuuranhydride zag men kleine druppels in het midden van de wagon. Na onderzoek bleek er geen sprake te zijn van lekkage. Vermoedelijk waren de kleine druppeltjes condens.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Door een overloper in het scrubbersysteem aan boord van een schip zijn enkele tientallen liters Jet A-1 (olieproduct) in het water terechtgekomen. Het schip lag aan de steiger, maar was nog niet klaar voor lossing. Het Havenbedrijf Rotterdam en de Zeehavenpolitie zijn ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Indorama Rotterdam Markweg 201 Europoort Rotterdam. Lekkage aan een leiding ontstaan door defecte afsluiter, waarbij 4 kuub azijnzuur is vrijgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Rook door het warm lopen van een pomp. De pomp is uitgezet.