Terug naar CIN-Meldingen

2022

april

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Evos Rotterdam B.V., Merwedeweg 20, Europoort Rotterdam. Koppeling van de hydraulic installatie van een veegwagen losgekomen, waardoor wat olie is gelekt. Door vonkvorming waren er vlammen te zien op de olie, die onmiddellijk met eigen middelen zijn geblust. Over de liter olie die vrijgekomen is, is absorptiegrit gelegd, om de olie te verwijderen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Viterra Botlek B.V., Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Om 11:50 uur deed bedrijf melding van verspreiding van stoffen op of in het oppervlakte water. Het bedrijf is bezig met spoelen van het bluswaternet. Door het lozen is er wat slib opgekomen dat te zien is op het oppervlaktewater. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 12:58 uur deed bedrijf melding dat om 12:50 uur er brand was ontstaan in een asbak. De brand is direct geblust met water.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Bij het centrale aanzuigpunt naar de brandpomp is uit de aandrijfslang een kleine druppel lekkage van hydraulische olie ontstaan. Hierdoor verontreiniging in de Neckarhaven. Omdat het centrale aanzuigpunt met een dubbele aandrijfslang is uitgevoerd is, vormt dit geen probleem voor de bluscapaciteit. Een vaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam gaat ter plaatse om de situatie op te nemen. Bedrijf zal eerst een zeil onder de lekkage plaatsen om verdere verontreiniging naar het oppervlaktewater te voorkomen. Een onderhoudsmedewerker verhelpt de lekkage.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) C. Steinweg Handelsveem B.V., Theemsweg 26, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is het brandalarm afgegaan bij bedrijf. Hierdoor is een loods vol geschuimd. De brandweer is ter plaatsen om te helpen met het opruimen van het schuim. Voldoende schuim voorradig om de loods opnieuw vol te schuimen bij volgend alarm.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Om 11:32 uur melding van brand/broei zonder assistentie brandweer. Aanleiding een smeul in een plantenbak. Bedrijf meldde aanvankelijk een vreemde, prikkelende geur waarbij de bron onbekend was. Hierop werd er door Milieupiket een onderzoek ingesteld. Toen enkele minuten later door het bedrijf zelf werd ontdekt dat de plantenbak in kwestie de bron was, werd het onderzoek van Milieupiket geannuleerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Om 23:45 uur plastic schroeilucht in kantoorgebouw bedrijf. Na brandalarm brandploeg bedrijf ingezet. Gezocht met hittecamera's, maar niets gevonden. Alarm is gereset. Enige wat is gevonden was een storing in een voedingskast, die zichzelf heeft uitgeschakeld.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. (Hn3022) Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Omstreeks 18:45 uur lek geconstateerd van nafta (UN1268) uit een groot leidingsysteem. Gezien grootte van de leiding lekte deze na inblokken nog. Ter voorkoming verdere uitstroom moet afsluiter handmatig dichtgezet worden. Daarvoor wordt door brandweer afgeschuimd met fluorvrij schuim. Voor zover bekend geen gevolgen voor andere processen bedrijf. Vrijgekomen hoeveelheid nog onbekend. Milieupiket ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nobian Chemicals B.V. Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Bij de 700 unit pomp werd broei verschijnselen geconstateerd. Pomp uitgezet en hierdoor hielden de verschijnselen op. Uitzetten pomp heeft geen gevolgen voor het proces. Geen verdere gevolgen. Vermoeden van elektrisch probleem in de pomp.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Lyondell Chemical Nederland (Hn5103) Theemsweg 14 Botlek Rotterdam. Om 17:20 uur terugschakeling naar normale fakkel. Na onderzoek milieupiket bleek refluxpomp van isobutaandestillatiekolom uitgevallen. Oorzaak uitvallen pomp nog onbekend; bedrijf doet onderzoek. Drie pogingen reserve refluxpomp op te starten; niet gelukt door onvoldoende vermogen. Verder geen gevolgen procesvoering.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Lyondell Chemical Nederland (Hn5103) Theemsweg 14 Botlek Rotterdam. Klachten uit Rozenburg, Zwartewaal, Hoogvliet, Spijkenisse, Hellevoetsluis en Maassluis over zwarte rook en stankoverlast. Deze klachten worden veroorzaakt doordat er bij Lyondell Botlek een pomp uitgevallen is en er isobutaan naar de noodfakkel staat. Doordat er geen stoom bijgezet kon worden, was er sprake van een grote roetende fakkel. Milieupiket doet onderzoek bij bedrijf.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Yara Vlaardingen Zevenmanshaven Oost 67 Vlaardingen. Tijdens laden van een vrachtwagen met Salpeterzuur heeft de stopknop gefaald en is de noodknop ingedrukt. Hierdoor heeft er een overloper plaatsgevonden van 100 á 200 liter. Een deel is op een vloeistof kerende vloer terecht gekomen, een deel op onbeschermde bodem en een deel in het riool. Externe firma ingeschakeld voor opruiming. Milieupiket ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. In een hal is bij een van electrolizers een brand in de flappen ontstaan. Oorzaak was een waterstoflekkage. De brand is met eigen blusmiddelen, 2 CO2-blussers geblust. Er wordt geen onderzoek gedaan door het Milieupiket.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Koole Tankstorage Minerals heeft geconstateerd dat de laad/losleiding bij steiger 1 lekt. Hier zou stookolie in zitten, mogelijk UN 3082 (milieugevaarlijke stof n.e.g.). Er zou ongeveer 10 liter in het water gelekt zijn, er zou ook stookolie in het tracé liggen. Er zijn oilbooms geplaatst, Hebo is opgeroepen voor de bereddering. Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Maastank International 1e Welplaatdwarsweg 1 Botlek Rotterdam.Bij tank stond mangat niet goed dicht, waardoor dierlijk vet via tankput en hemelwater in riool terecht is gekomen. Lekkage gestopt. Er drijft vet op het oppervlaktewater. Betreft een paar honderd liter. Hebo wordt ingezet om dit op te ruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een flens van de HCU is er kortstondig brand geweest. De HCU gaat in onderhoud en de systemen worden gepurged. Vermoedelijk heeft er nog wat restproduct gezeten in de leiding/flens dat ontstak bij aanraking met zuurstof, toen medewerkers de flens openden. Brand geblust met poederblusser. Bedrijf gaat onderzoek doen vóór hervatting werkzaamheden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Door een onbekende oorzaak is er een smeulbrand ontstaan in een mobiele compressor. De bedrijfsbrandweer heeft de brand reeds geblust.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Standic B.V., Wieldrechtseweg 48, Dordrecht. Plas smeerolie gesignaleerd tussen de pompkamer en de steiger. Deze leiding hoort nagenoeg leeg te zijn, want deze wordt na laden/lossen leeg gedrukt. Hierop is er een druktest gedaan en er kwam product uit de leiding. Lekkage is ingeblokt, geen bijzonderheden voorafgaande het incident. Een vacuümwagen gaat opruimen. Toezichthouder van DCMR aanwezig voor een reguliere controle.